Rick Joyner-Krisztus ítélőszéke előtt folytatás--Az elhívás

Előszó

  Ez könyv egy sorozat második része, s ott folytatódik, ahol az első befejeződött. (Az első rész  magyarul a „Krisztus ítélőszéke előtt" címmel jelent meg 1997-ben -a lektor.) A benne foglalt  üzenet mégis érthető azok számára is, akik az előző kötetet nem olvasták, bár ebben...

A valódi megkülönböztetése a hamistól

  Jézus azonban arra is figyelmeztetett, hogy az utolsó időkben sok „hamis próféta"támad (Máté  24:24). Ez annál is inkább várható, mivel maga az Úr tanította, hogy minden alkalommal,  amikor ő búzát vet a szántóföldbe, az ellenség is eljön, hogy „konkolyt" vessen a búza...

A prófécia célja

  A prófécia célja általában a bátorítás, felépítés, felnevelés. Életem és szolgálatom nagy része  beteljesedett próféciákra épül. Szolgálatunknak szinte minden jelentősebb pontját próféciákon  keresztül előre megmutatja az Úr, beleértve azt is, hova menjek szolgálni vagy...

A prófétai átélések

  Érthetőnek tartom, ha ezeknek a kijelentéseknek egyike-másika, a természete és formája miatt  teológiai problémát okoz valakinek. Az egyik ilyen felmerülő kérdés bizonyára az lehet,  hogyan találkozhattam és beszélhettem olyan ó- és újszövetségi, valamint...

A Szentírás tévedhetetlensége

  A könyvben sok helyen megpróbáltam az Úr szavait pontosan úgy idézni, ahogyan azokat  nekem mondta; ezek mégsem „igék", nem a Szentírás részei. Nem hiszem, hogy bármely  prófétai kijelentést abból a célból kapna valaki, hogy az a Szentírás tekintélyét hordozza....

A dicsőség

  Az ajtó előtt álltam, és tudtam, hogy nemsokára be kell lépnem rajta. Egyszerű volt, csaknem  visszataszító. Ahogy megfordultam, hogy még egy pillantást vessek az ítélet hatalmas  Termére, újra lenyűgözött dicsősége és mérete. Nem akartam tovább menni, pedig a...

A hamis alázatban rejlő büszkeség

  Amikor ezt mondta, ingerültséget éreztem hangjában. Ilyen lehetett az az indulat, amelyet az  Úr a tanítványok iránt érzett - ahogyan az le van írva az Evangéliumokban. Megértettem, hogy  olyankor lett ingerült, amikor a tanítványok a saját alkalmatlan voltukra és kudarcaikra...

A két tanu

  Napok óta mély depresszióban éltem. Minden sivárnak tűnt és még az emberek hangja is  zavart. Minden felidegesített, ami nem úgy történt, ahogy terveztem. Mindenkiről a  legrosszabbat gondoltam. Komoly erőfeszítésembe került, hogy magamba fojtsam e sötét  gondolatokat....

Az első tanú

  - Isten ítélete az első lépés a Menny birodalmába - mondta egy számomra addig ismeretlen  hang. – Amikor eljön az ítélet Napja, mindenki megismeri a Királyt és megértik ítéleteit. Azon a napon megszabadul a Föld. Eddig azt kérted, hogy ítéljen meg téged,  most kérd ugyanezt...

A második tanú

  Ekkor megszólalt valaki más is: - ezt az igazságot én is megerősítem. Isten ítélete hamarosan  nyilvánvaló lesz a Földön. Mégis, „az irgalom erősebb, mint az ítéletet.” Az ÚR mindig  felkínálja irgalmát, mielőtt ítélne. Ha figyelmezteted az embereket, hogy ítéletei...
Tételek: 1 - 10 ból 45
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>