Jézus csodálatos neve: E.W. Kenyon

Előszó--Miért írtam ezt a könyvet

  Előszó   Ez az üzenet megpróbálja valóságossá tenni a modern egyház számára Isten Igéjének szinte teljesen  ismeretlen rejtett gazdagságát.   A könyv írója éveken át úgy érezte, hogy a tanítványok olyan erővel rendelkeztek, ami számunkra  teljesen...

Hogyan kapta Jézus a nevét

  Hogyan kapta Jézus a nevét?   Mielőtt folytatnánk Jézus nevének tanulmányozását, jó lenne, ha megtudnánk valamit az Emberfiáról,  megértenénk a mennyben elfoglalt helyét, hogy mit vitt véghez a megváltás terve során, és milyen dicsőség  és méltóság illeti meg Őt...

Mi áll a név mögött

  Mi áll a név mögött?   Még sohasem dúlt ilyen éles harc a galileai férfi isteni mivoltával kapcsolatban, mint manapság.   Az egyház hatalmas teste nincs egységes állásponton — ahogy soha nem is volt — ebben a kérdésben;  azzal sincsenek tisztában, hogy hova...

A név használata

  Sokat segíthet nekünk, ha tanulmányozzuk a név jelentőségét az üdvösség tervében, és azt, hogy  milyen helyet foglal el a név a hívő keresztény életében.   „Szülsz pedig fiat, és nevezed annak nevét Jézusnak, mert Ő szabadítja meg az Ő népét annak  bűneiből. Ímé a...

Az én nevemben ördögöket űztök

  Az én nevemben ördögöket űztök   Ennek a könyvnek legtöbb olvasója pontosan tudja, hogy milyen anyagi javai vannak.   Ha farmer vagy, pontosan tudod, mekkora földterület tartozik hozzád az adásvételi szerződés szerint.   Ha a városban van valami...

Az ember és a csodák

  Az ember és a csodák   Jézus! Csodatévő erő van ebben a névben mind a mai napig, bár majdnem kétezer év telt el azóta,  hogy Ő itt járt az emberek között.   Jézus, a Galileai, csodatévő volt.   Jézus élete csoda volt.   Az...

A hit helye az Ő nevének használatában

  Aki imádkozva tanulmányozza az Igét, szembesül azzal a ténnyel, hogy Jézus sehol sem említi a hitet  vagy a bizalmat, amikor nevének használatáról beszél — csupán jövő időbe teszi.   Vegyük példaként a Márk 16:17–18 verseket:   „Azokat pedig, akik hisznek,...

A név az evangéliumokban

  Szül pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert Ő szabadítja meg az Ő népét annak bűneiből.”  (Mát. 1:21)   Keveset tudott akkor még Mária arról, hogy mit jelentett ez az angyali látogatás és az a parancs, hogy  az Ő nevét nevezzék Jézusnak.   Ez...

Az apostolok cselekedetei

  ApCsel. 2:38 „Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében...”   Jézus nevének első használata minden bizonnyal különös erővel hatott a zsidókra.   Ötven nappal előtte ők voltak, akik mezítelenül keresztre feszítették Őt. Most pedig...

Név az apostoli levelekben

  Nagy világosságot nyerhetünk, ha tanulmányozzuk a név használatát az apostoli levelekben.   „Az Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott  szenteknek, mindazokkal egybe, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül...
Tételek: 1 - 10 ból 18
1 | 2 >>