Oral Roberts - Milyen ember Jézus?

 

 

A következő Oral Robert egyik klasszikus üzenete az 1950-es évekből, amikor egy levélben a következő kérdést kapta:

„Kedves Roberts testvér!

Lenne egy különleges kérésem, és Ön az az ember, aki ezt meg tudná tenni nekem. Biztos vagyok benne, hogy ez százezrek kérdése is egyben: Kérem mondja meg nekem, milyen ember ez a Jézus?”

ELŐSZÖR, Jézus Krisztus az emberek lelkének, értelmének és testének hatalmas szerelmese.

A Biblia azt mondja, hogy Jézus már az előtt szeretett minket, mielőtt mi szerettük Őt.  (Ef. 1,4) Saját életét, vérét ontotta ki azért, hogy bebizonyítsa, hogy Ő a mi lelkünk nagy szerelmese (János 3,16-17). Hogy bebizonyítsa szerelmét a testünk iránt, felvette magára a mi betegségeinket és fájdalmainkat (Máté 8,17).

MÁSODSZOR, Jézus Krisztus az áldások nagy osztója, nem visszatartója.

Mit mond az Írás, Hit nélkül lehetetlen neki tetszeni, mert… ő megjutalmazza azokat, akik szorgalmasan keresik Őt (Zsidó 11,6 KJV). Jézus az áldások adója. Személyre szabott áldásait nem válogatás nélkül, találomra osztja. Ha az Ő személyes áldását szeretnéd, személyes módon kell keresned Őt, mert az Ő áldását az kapja, aki szorgalmasan keresi Őt.

HARMADSZOR, Krisztusé minden hatalom, erő – nem csupán a hatalom egy töredéke, hanem olyan hatalom, amiről sohasem álmodtunk.

Jézus mondta: Minden hatalom nekem adatott mennyen és földön (Máté 28,18). És Ő kész rá, hogy használja ezt az erőt, amikor szükséges, azzal a feltétellel, hogy mi hiszünk benne a hitünkkel, szeretjük Őt a szívünkkel, és az életünket az Ő akaratához igazítjuk.

Én személy szerint tudok valamit Istennek erről a hatalmas erejéről. Látom, amint Krisztus ereje megváltoztatja az emberek életét, felemeli őket a legalsóbb pokolból a legmagasabb mennyig, a legmélyebb szomorúságból a legfényesebb örömbe. Látom az Ő erejét, amint elpusztítja a betegségeket és fájdalmakat, a testeket éppé teszi és az elméket erőssé és tisztává. Látom, ahogy Isten ereje legyőzi a félelmet az emberek életében, megoldja a frusztrációkat, és békességet ad a léleknek és elmének. Igen, én tudom, hogy Krisztusé minden hatalom, nem csak egy részlete.

Halálos beteg voltam tuberkulózissal, és semmi sem volt képes változtatni a betegségemen – semmi más, csupán Isten ereje. Isten ereje egy pillanat törtrésze alatt megtette értem azt, amire a földi erő, hatalom képtelen volt.

NEGYEDSZER, Ő a hatalmas építész, és elment, hogy helyet készítsen nekünk.

A Názáreti Ács most az örökkévalóság építésze. A kezek, amelyek a kalapácsot fogták…a kezek, amelyek az ökör jármát készítették…amelyek házakat emelt Názáretben…most ezek a kezek az örökkévaló építész kezei.

Szeretnék rámutatni arra, hogy Krisztus, az örökkévaló építész, egy személyre szabott helyet készít most azoknak, akik szeretik és szolgálják Őt. Házat épít minden egyes szerető és hűséges gyermekének (János 14,2).

ÖTÖDSZÖR, Krisztus a nagy Kapitány, üdvösségünk kapitánya.

Jézus a terheinket az Ő vállain hordja, és az erőnk az Ő jelenlétéből van. Ő a mi hűséges barátunk. Ő azt mondta: „Nem hagylak el soha, és nem távozom el tőled.” (Zsidók 13,5)

Vannak barátok ebben a világban, akik ragaszkodnak hozzánk akkor is, amikor mások talán elhagynak a szükség órájában. Mégis, az emberi teremtmények nem mindig olyan erősek, amilyeneknek lenniük kellene a barátság kötelékében.

De Krisztus a mi örökké hűséges barátunk. Ő a dicsőséges és mindenre-elegendő Megváltó, aki megment mindenkit a legtávolabbi helyekről is, akik Istenhez jönnek Általa, akik meglátják, hogy Ő örökké él, hogy esedezzen mindannyiunkért (Zsidók 7,25).

 

 

VÉGÜL, Krisztus a gyengéd orvos, aki meggyógyítja minden betegségünket.

Jézus eljött ebbe a bűnnel, betegséggel és démonokkal teli világba ezt mondva: „Az Úrnak Szelleme van rajtam, mivel felkent engem, hogy az örömhírt hirdessem a szegényeknek, elküldött, hogy meggyógyítsam a megtört szíveket, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, a vakoknak látásuk visszanyerését, és szabadon bocsássam a lesújtottakat. (Lukács 4,18)”

Ugyanez a Jézus később azt mondja: „A tolvaj nem másért jön, hanem hogy lopjon, öljön, és pusztítson: Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek!” (János 10,10)

Jézus tudja az orvosságot minden betegségre. Túl jó ahhoz, hogy rosszat tegyen, túl bölcs ahhoz, hogy hibázzon. A csodák ideje nem járt le! „Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké!” (Zsidók 13,8)

KICSODA JÉZUS?

Jézus az örökkévaló Isten Fia … a Békesség Fejedelme … a fényes hajnalcsillag … a völgyek lilioma … Sáron rózsája … az élet forrása … és a méz a kősziklában.

Jézus Krisztus Oral Roberts legjobb barátja az összes között. Sok barátom van ezen a világon, de mivelhogy emberek, ezért nem tudnak olyan barátaim lenni, mint amilyen Jézus. Én is a barátjuk vagyok, de én sem tudok soha olyan barát lenni a számukra, mint Krisztus, mivel Krisztus felülmúl minden emberi korlátot. Ő minden emberi kudarc fölé emelkedik.

Hiszem, hogy Krisztus nem csupán egy olyan barát, aki ragaszkodóbb egy testvérnél, hanem olyan, aki az örökkévalóságban is velünk marad – Isten Fia és mindazok számára Megváltó, akik hisznek.

Sok mindent mondhatnék Krisztusról ma, de azt gondolom, nem mondhatnék nagyobb dolgot annál, hogy Ő a mi Megváltónk. Ő a mi Gyógyítónk. Ő a mi Örökkévaló Barátunk. Ne kételkedj, higgy benne. Fogadd be Őt ma a szívedbe.

 

Forrás: Élő Magdolna  (www.istenigyogyulas.extra.hu)