Rick Joyner--Krisztus Ítélőszéke előtt

Előszó-bevezetés

  Előszó a magyar kiadáshoz 1995 tavaszán jelent meg a Morning Star Journal-ban (USA) "The Hordes of Heil Are  Marching" (A pokol hordái menetelnek) címmel az a prófétikus panoráma, amelyből e könyv  1. fejezete formálódott. Már első olvasásra is megrázó élményt jelentett, s...

Hogyan kezeljük a prófétai kijelentéseket

  Hogyan kezeljük a prófétai kijelentéseket? Szeretném hangsúlyozni: nem hiszek abban, hogy bármiféle prófétai kijelentésnek a  tanítások megalapozása lenne a célja. Erre a célra a Szentírást kaptuk. A prófétai  kijelentéseknek két fő célja és haszna van. Az egyik, hogy...

A pokol hordái menetelnek

  A démoni hadsereg oly hatalmas volt, hogy betöltötte a látóhatárt. Különböző  csapatokból állt, amelyek mind saját zászlóik alatt meneteltek. Az előtt haladó  csapatok zászlóin az alábbi nevek álltak: Büszkeség, Önigazság, Tisztelet  Megkövetelése, Önző Ambíciók,...

A foglyok

  Ezt az első hadosztályt keresztény foglyok sokasága követte. Mindnyájan sebesültek  voltak, és a Félelem kisebb démonai őrizték őket. Azonban úgy tűnt, sokkal több a  fogoly, mint ahány démon van az egész hadseregben. Meglepő módon, ezeknek a  foglyoknak még mindig...

Kezdetét veszi a csata

  Azután megfordultam, és láttam az Úr seregét mögöttem. Sok ezren lehettek, de az  ellenség még mindig többszörös túlerőben volt. Megdöbbentett és elcsüggesztett, hogy  sokkal több keresztényt használ a gonosz, mint ahányan az Úr seregében vannak. Az is  világos volt,...

A fölfelé vezető út

  Most már mindegyikünknek volt kardja, az Isten Igéje. Nyilaink is voltak, amelyek  különféle bibliai igazságokról kapták nevüket. Szerettünk volna visszalőni, de nem tudtuk,  hogyan kerüljük el azt, hogy a démonokkal együtt az őket, hordozó keresztényeket...

Tragikus hiba

  Néhányan azok közül, akik az alacsonyabb szinteken maradtak, kezdték felszedegetni az  ellenség nyilait, és visszalőttek velük. Ez súlyos hibának bizonyult. A démonok ugyanis  könnyedén félrehajoltak a nyilak elől, és a keresztények felé irányították azokat....

Biztonság

  Feljutottunk „A testvérek egysége” szintjére. Itt már egyetlen ellenséges nyíl sem tudott  bennünket elérni. Táborunkból sokan úgy döntöttek, hogy ennél magasabbra már nem  jönnek. Megértettem őket, mert minden, következő szinten egyre nehezebb volt megvetni  a...

Az új fegyver

  Bár az Igazság nyilai csak néha tudták telibe találni a keselyűket, ahhoz eléggé  megsebezték őket, hogy eltakarodjanak. Minden alkalommal, amikor elég távol tudtuk  űzni őket, valamelyikünk feljebb tudott mászni a következő szintre. Amikor elértük azt a  szintet,...

A csapda

  A volt foglyok nagyon örültek üdvösségüknek. Amint elindultak fölfelé a hegyen, úgy  látszott, hogy minden szintet túláradó módon értékelnek, és ez bennünk is még nagyobb  megbecsülést szült azok iránt az igazságok iránt, melyeket a szintek képviseltek. A  megszabadult...
Tételek: 1 - 10 ból 34
1 | 2 | 3 | 4 >>