John Eckhardt--Isten imádása

 

 

John Eckhardt - Isten imádása  
 
 
Ezen az estén a Jelenések Könyvének 4. fejezetéről szeretnék beszélni nektek. Szeretnék megmutatni nektek 7 kulcsot, melyek segítségével az imádásotok, a dicsőítésetek egy magasabb szintre juthat.  Lehet, hogy több is van mint hét, de hetet felírtam magamnak.  
A Jelenések 4. az első olyan hely az Írásokban, ahol a Mennyben zajló dicsőítést láthatjuk. A 4. rész első versében János a „Mennyben van”, és látja azt, amit még egyetlen ember sem látott őelőtte.  
 A 2. versben ezt mondja: „És azonnal elragadtattam szellemben: és íme egy királyiszék volt letéve a mennyben, és ült valaki a

királyiszékben.”  
Egy gyülekezetben a dicsőítés szintje függ a pulpitusról elhangzó tanítások szintjétől. Vezetőkként a mi felelősségünk, hogy tanítsuk az embereket a dicsőítésről. Nem taníthatod az embereket olyasmire, amit te magad nem 
tudsz, nem gyakorolsz, és nem tudod olyasmibe belevezetni az embereket, amiben te magad nem vagy benne.  
Ezért fontos, hogy a pásztorok maguk is dicsőítők legyenek. Ha te megtanulod, hogyan kell Istent dicsőíteni, akkor másokat is meg tudsz 
erre tanítani. Tudsz nekik az Igéből ismereteket átadni, és a dicsőítés szellemi élményébe is be tudod vezetni őket.  
 
Hét olyan dolgot tanulhatunk meg ebből a fejezetből, amelyekről szükséges, hogy legyen kijelentésünk ahhoz, hogy erőteljes dicsőítők 
tudjunk lenni. Ebben a fejezetben János látja a 24 vént és a 4 szellemi lényt, miközben a mennyben Istent imádják.  
 
Az első dolog, amit János látott egy trón. Ez az első dolog, amiről kell, hogy legyen kijelentésünk, hogy Istennek van egy trónja.  
Szükségünk van rá, hogy tanulmányozzuk a Bibliát, hogy mit mond Isten trónjáról. Amikor a trón szót hallod, rögtön egy királyságra gondolsz, és valakire, aki uralkodik, vezet és kormányoz. János egy trónt lát, és valakit, aki a trónon ül. Bátorítlak arra, hogy tanulmányozd az összes Isten trónjáról szóló igehelyet. Ez a trón a világegyetem leghatalmasabb trónja, minden trón alá van rendelve ennek a trónnak. Egy napon minden, ami ezen a Földön van, alá lesz vetve ennek a trónnak. Isten elhozza Királyságát erre a Földre, ezt senki nem tudja megakadályozni. Minden nemzet meg fog hajolni ez előtt a trón előtt.  Amikor dicsőítjük, imádjuk Istent, akkor alávetjük magunkat az Ő 
trónjának. Tudomásul veszem, hogy Neki van trónja, és alárendelem magam ennek. A dicsőítés, az imádás egy módja annak, hogy alávessem magam Isten trónjának. Akik nem dicsőítik, nem imádják Istent, azok nincsenek alárendelve az Ő trónjának.  
Hadd mondjam ezt el még egyszer: Akik nem imádják Istent, azok nincsenek alárendelve az Ő trónjának. Mondhatod, hogy aláveted magad, 
de az imádás, a dicsőítés az egyik módja annak, hogy kimutassuk alávetettségünket az Ő trónjának.  
 
A második dolog, amiről kell, hogy legyen kijelentésünk Isten szépsége.  
 
Dávid valami nagyon fontosat mondott: „Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében; 
hogy nézhessem az Úrnak szépségét és gyönyörködhessem az Ő templomában.” (Zsolt.27, 4)  
 
26 éve prédikálok, 1979-ben kezdtem prédikálni 13 éves koromban, nagyon fiatalon kezdtem. De a 25 év alatt, amit a gyülekezetben 
eltöltöttem, egyetlen tanítást sem hallottam Isten szépségéről. Mi tette Dávidot olyan szenvedélyes dicsőítővé, imádóvá? Az a vágy, hogy Isten szépségét kívánta látni. A Jelenések 4. fejezete a Bibliában Isten szépségének a legrészletesebb leírása. János leírja milyennek látta Istent a trónján ülve:  
Jel. 4, 3 „És aki ült, tekintetére nézve hasonló volt a jáspis és sárdius kőhöz; és a királyiszék körül szivárvány volt, látszatra smaragdhoz 
hasonló.”  
 
János színeket, fényeket látott Isten trónjából jönni, azután egy szivárványt látott a trón körül, ami úgy fénylett, mint a smaragd. Majd 
Isten trónja előtt egy üvegtengert látott, ami a zafír színéhez volt hasonló (Jel. 4, 6). Isten a legcsodálatosabb személy az egész univerzumban, senki sem versenyezhet az Ő szépségével.  
 
Amikor elkezded meglátni Istent, és felfigyelsz az Ő szépségére, észreveszed, hogy Ő úgy ragyog, mint a jáspis, tündököl, mint a sárdius. 
Amikor elkezded megérteni az Ő szépségét, akkor az Ő szépsége jön az életedre. Részesei lehetünk Isten szépségének. Amikor bemész Isten jelenlétébe, képes leszel rá, hogy hordozd az Ő szépségét. És a hit szemén keresztül megláthatod, amit János látott.  
Gyakran mikor dicsőítjük, imádjuk Istent, elkezdünk az Ő szépségéről énekelni, aztán az Úr visszaénekel nekünk, és elmondja, hogy mi milyen szépek vagyunk az Ő számára. Az egyik dolog, amit meg kell tanulni a dicsőítésről, imádásról, hogy amikor éneklünk Istennek, akkor Ő válaszolni akar a mi énekünkre. Hadd mondjam ezt el újra: amikor éneklünk Istennek, akkor Ő válaszolni akar a mi énekünkre. Néha csak 
éneklünk, éneklünk, éneklünk, és nem engedjük Neki, hogy válaszoljon. De ez egy új nap. Mikor énekelsz Neki a Szent Szellem segítségével, akkor Ő vissza fog énekelni neked a Szent Szellem által. Ennek megértése új szintre emeli az imádást, a dicsőítést.  
 
 Gyülekezetünkben bevezettük, hogy tanítjuk a dicsőítőket, hogy ne csak énekeljenek Istennek, hanem engedjék meg Neki, hogy válaszoljon az énekükre. Ezt gyakoroltatjuk velük. Egyikük énekel az Úrnak, a másik énekesen keresztül pedig a Szent Szellem visszaénekel nekünk. Ez hit és a Szent Szellem által működik.  Miközben éneklünk az Úrnak, hisszük, hogy hallgat bennünket. Tudjuk, 
hogy hallgat bennünket, mert válaszol az énekükre. Szeretnénk, várjuk, hogy visszaénekeljen.  
 
A legcsodálatosabb ének a Bibliában az Énekek Éneke Salamontól. Salamon több mint 1000 dalt írt, de a legszebb mind közül az Énekek 
Éneke. Ez nem egy egyirányú dal, hanem a vőlegény és menyasszonya közötti szerelmes ének. Szulamit énekel vőlegényének, és a vőlegény válaszol neki. Hányan tudjátok, hogy Jézus a Vőlegény?  Ő szeret bennünket, és mikor mi éneklünk Neki, ő válaszol. Ez az Énekek 
Éneke. Ez a legmagasabb rendű ének, amit énekelni tudsz, amely egy új valóságba vezet be minket, és gyakran miközben Isten szépségéről 
éneklünk, elkezdjük énekelni, hogy:  
„Istenem olyan csodálatos vagy a számomra, úgy ragyogsz, mint a jáspis, 
tündökölsz, mint a szárdiusz, elbűvöl a smaragdfényű szivárvány, látom 
az üvegtengert, látom a hét lámpást a trón előtt, és Uram elborít engem a 
Te szépséged! Senki sem hasonló hozzád, egyetlen trón sem fogható a Te 
trónodhoz. Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy! Különb vagy mindennél, 
senki nincs a világmindenségben olyan, mint Te! Dicsérlek Téged Uram, 
szeretlek Téged Uram, mert tudom ki vagy Te, tudom, hogy Te a 
Mennyben trónolsz!”  
Amikor így énekelünk az Úrnak, akkor Ő erre válaszol, és gyakran elmondja nekünk:  
„Gyönyörködöm benned gyermekem, szeretem hallani a te dicsőítésedet, 
szeretem, amikor énekelsz nekem, és meg foglak áldani téged, és amire 
csak szükséged van, a szívem nyitva van feléd, kérj most, és megadom 
neked.”  
Azután megint mi válaszolunk az Úrnak, és ezt mondjuk:  
„Urunk, kérünk Téged a nemzetekért. Te azt mondtad, hogy nekünk adod 
a népeket, ezért kérjük Tőled a nemzeteket…”  
Dicsőítés közben, mikor közel kerülünk az Úrhoz, akkor van annak az ideje, hogy kéréseinket elé vigyük. Ilyenkor van a csodák elvételének az ideje, ilyenkor nyílik meg a menny, ilyenkor akarja Isten az áldását ráárasztani az életünkre. Ilyenkor kérj bármit, az Úr megadja! Nagy 
áttöréseket láthatunk, ha ilyen módon imádjuk, dicsérjük az Urat - ha megértjük az Ő szépségét.  
  
Szükséged van szépségre az életedben. Hadd mondjak egy példát. Miért repülnek az emberek a világ minden tájáról Svájcba? A szépsége miatt. Van valami a szépségben, amire szüksége van a szellemünknek, a lelkünknek. A szépség feltölt, megerősít bennünket, de ami ronda az megöli a lelkedet.  Ami nem szép az nem jó neked, ha az életedet állandóan csúnya, ronda dolgok veszik körül, a szellemed, a lelked ki fog száradni. Miért költenek emberek dollármillókat festményekre?  A szépség miatt. Miért díszítjük fel az otthonainkat? A szépség miatt. Miért veszünk fel szép ruhákat? A szépség miatt, mert, ha valami szépet veszel fel, jobban érzed magad.  
Ha depressziósnak érzed magad, menj, vegyél valami szép ruhát, és jobban fogod érezni magad. Dobd ki az ócska ruháidat. Szabadulj meg az ócska bútoraidtól. Dobd ki a csúnya dolgokat az életedből. Szépségre van szükséged. Isten szépséget helyezett a Földre. Amikor a nap felkel – szép, mikor lenyugszik – szép. Mindnyájan szépek vagytok, ezt hit által mondom, ne fordulj a melletted ülő felé! Isten szépséget helyezett a Földre. A virágok, a csillagok, a hegyek telve vannak Isten szépségével. Van valami a szépségben, ami élteti a szellemedet, a lelkedet. Amikor van kijelentésed Isten szépségéről, és látod az Ő szépségét, olyankor valami történik a szellemedben, lelkedben. Meg tudsz gyógyulni ilyen módon. Mondom: meg tudsz gyógyulni ilyen módon.  
Sok ember életében annyi rossz, annyi csúnya dolog történt, annyi gonoszságot tapasztaltak, és ezek mind sérüléseket, sebeket okoznak. 
Magukra néznek, és ezt mondják: Én nem vagyok szép. Szenvednek az elvetettségtől. De, ha megtanulod, hogyan kell imádni, dicsőíteni az Urat, és hogyan kell Isten szépségére koncentrálni, akkor az Ő szépsége meg fog változtatni, meg fog gyógyítani, meg fog szabadítani. Az Ő szépsége ki fogja űzni a csúnya, ronda démonokat az életedből. Igen a démonok csúnyák, ők nem szeretnek Isten szépsége közelében tartózkodni.  Ha vannak ronda démonok az életedben, tanuld meg, hogyan kell imádni, dicsőíteni az Urat, és el fognak menni. Felpakolják a cuccukat, és mikor azt mondjuk, kifelé, örülnek, hogy elmehetnek, mert nem szeretik Isten szépségét.  
Ne sértődjetek meg, mert a csúnyaságról, a rondaságról beszélek, ti szépek vagytok.  
 
Kell, hogy legyen kijelentésünk Isten erejéről.  
 
A 4. versben látja a 24 vént, az 5. versben látja a villámlásokat, és hallja a mennydörgéseket.  
A mennydörgések és villámlások Isten erejéről szólnak.  
A smaragdfényű szivárvány Isten trónja körül, Isten kegyelmére utal. A 
szivárvány a kegyelmet fejezi ki. Kell, hogy legyen kijelentésünk Isten kegyelméről is.  
Ha vezető vagy, tanítsd az embereket Isten trónjáról, Isten szépségéről, Isten kegyelméről, és Isten erejéről. Ha van kijelentésed Isten trónjáról, Isten szépségéről, Isten kegyelméről, és Isten erejéről, az segít, hogy erőteljes imádó, erőteljes dicsőítő legyél. Néha éneklünk az Ő trónjáról, az Ő szépségéről, az Ő kegyelméről, és az Ő erejéről.  
 
5.vers. Aztán látta az Isten trónja előtt égő 7 lámpást, amelyek Isten hét 
szelleme. Az ötödik dolog, amiről kell kijelentésnek lennie, a Szent 
Szellem különböző megnyilvánulásai.  
Tanítsd az embereket a Szent Szellemről. Nem tudod Istent megfelelően 
imádni, dicsőíteni, ha nincs kijelentésed a Szent Szellem különböző 
megnyilvánulásairól. Nincs imádás, nincs dicsőítés a Szent Szellem nélkül.  
 
A 6. versben János látja az üvegtengert, aztán a négy szellemi lényt, akik 
teljesek szemekkel elöl és hátul. Ezek az élőlények nagyon érdekesek. 
Mindegyiknek 6 szárnya van, és teljesek szemekkel. Amikor, ezeken az 
igéken gondolkoztam, megkérdeztem az Urat ezekről a lényekről, mert 
nem értettem őket. Azt mondta az Úr nekem: Azért adtam nekik ilyen sok 
szemet, hogy mindig lássák az én szépségemet, és dicsőségemet, 
bármerre fordulnak is. Szemben állva, vagy ha hátra fordulnak, akkor is 
folyamatosan látják dicsőségemet. Azért teremtette ezeket a lényeket, 
hogy az Ő jelenlétében állva folyamatosan lássák az Ő szépségét. És 
amikor látják Őt, ezt kiáltják: „Szent, Szent, Szent!”  
 
A szent szó nem azt jelenti, hogy bűn nélküli, hanem azt jelenti, hogy teljesen el van választva a bűntől. Tehát mit mondanak? Ezt mondják: 
Istenünk, amikor rád nézünk, Te el vagy választva minden más teremtménytől, Te egy más kategóriába tartozol, senki sem hasonlít 
Hozzád! Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy! Valahányszor Istenre néznek, és látják az Ő trónjából jövő szentséget, így kiáltanak: Szent 
vagy!  Kell, hogy legyen kijelentésünk Isten szentségéről. Meg kell értenünk, hogy Isten egy más kategóriába tartozik, senki sem hasonlít Hozzá, Ő hatalmasabb mindennél. Senki sem olyan szép, mint Ő, senki sem olyan irgalmas, mint Ő, senki sem olyan erős, mint Ő, senki sem olyan dicsőséges, mint Ő.  
Az ok, ami miatt sokan nem dicsőítik az Urat az, hogy nincs kijelentésük Istenről. Mikor az emberek megkérdezik tőlem: hogy néz ki Isten? Akkor elmondom nekik milyen Ő. Tudom, hogyan néz ki, mert tudok olvasni. János látta Őt. Elmondom nekik, először is Istennek van trónja, és emberi alakja van. Isten képére teremtettünk. Istennek vannak kezei, van jobb keze, és van bal keze, van lába, vannak szemei. Ül a trónon, és tündököl, mint a jáspis, mint egy gyémánt, mint egy rubin. Trónját egy smaragdfényű szivárvány veszi körül, előtte üvegtenger van.
  
Ne mondjátok az embereknek: „nem tudom, hogyan néz ki Isten”, mert, ha olvasod a Bibliádat, akkor tudod. Sok hitetlen ember ezt mondja: 
„Soha senki nem látta Istent”. Olvasd a Bibliádat! Olvasd el a Jelenések 4. részét! Erre ezt mondják: „de én nem hiszek ebben”. Akkor a 
hitetlenséged miatt mész a pokolba, ilyen egyszerű. Tudjátok, nem szoktam vitatkozni az emberekkel, hogy hisznek-e vagy sem. Ha hiszel, a mennybe mész, ha nem akkor pedig a pokolba. Meg kell hozni a helyes döntést. Isten valóságos! Mondom, Isten valóságos! Nem valami 
ismeretlen dolgot, nem ismeretlen személyt imádunk, dicsőítünk.  
 
 A legtöbb ember eljön a gyülekezetbe, és csak énekel. Úgy gondolja, Isten valahol messze van a Tejút mögött. Nincs helyes képük arról, kit imádnak, kit dicsőítenek. A menny valóságos! Isten trónja valóságos! Aki a trónon ül valóságos!  
Isten adta nekünk a Jelenések Könyvét, mert azt akarta, hogy legyen kijelentésünk. Kijelentésnek, jelenéseknek hívják. Ő kijelentést akar adni neked. Egy egész könyv van a kijelentésekről. Szükséged van kijelentésre.  
Ne legyél vallásos, ne imádj bálványokat, erre nincs szükséged. A legutolsó dolog, amire szükséged van, hogy gyertyát gyújts olyan 
emberekért, akik már a pokolban vannak. Nem tudod ezzel őket kirángatni onnan. Ez semmit sem számít, vallásos dolog, nem Isten 
kijelentése. Ezzel csak magadat tudod ugyanoda irányítani. Nem kell dicsőítened egy hegyet, nem kell dicsőítened egy szobrot. A mennybeli 
Istent dicsőítsd! Tudjuk, kit imádunk, kit dicsőítünk, mert van róla kijelentésünk. Nem vak dicsőítők vagyunk. Isten elvitte Jánost a mennybe 
és megmutatta neki, hogy mi van ott. Ő az, akit imádunk, dicsérünk, aki a trónon ül, az Élő, Örökkévaló, Igaz Istent. Tudjuk, hogy Ő egy Szent Személy.  
 
A 9. versben megmutatom az imádás, a dicsőítés másik kulcsát. Így szól: 
„És mikor a szellemi lények dicsőséget, tisztességet és hálát adnak annak, 
aki a királyiszékben ül, annak, aki örökkön örökké él, leborul a 
huszonnégy Vén az előtt, aki a királyiszékben ül, és imádja azt, aki 
örökkön örökké él, és az ő koronáit a királyiszék elé teszi, mondván:”  
Ha erőteljes imádó, dicsőítő akarsz lenni, kell, hogy legyen kijelentésed az Isten előtti leborulásról.  
A legtöbb gyülekezet nem tudja, hogyan kell leborulni az Úr előtt. Azt gondoljuk, hogy imádhatjuk, dicsőséget adhatunk Istennek a kezeink 
felemelése által. De tíz évig tartott még erre is eljutottunk.  Amerikában a karizmatikusok szeretik felemelni a kezeiket. Ez egy nagy 
áttörés, hogy felemelik a kezeiket. Fel is kell emelnünk a kezeinket, ez igei. „Szent kezeket emeljetek fel és áldjátok az Urat” De nagyon kevés embernek van kijelentése az Úr előtti térdhajtásról, leborulásról. A 24 vén, amikor látják a trónon ülőt, térdet hajtanak, leborulnak, imádják és dicsőítik Őt. A vezetőknek tanítaniuk kell az embereket az Úr előtti leborulásról.  
 
Nagyon izgatottnak tűntök a leborulással kapcsolatban. Ó Istenem olyan izgatottaknak látszanak, hogy nem is tudom, mit tegyek. Néhányatok szelleme nem szereti ezt a témát, de ez nem a Szent Szellem. Zsolt. 95, 6 „Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt!”  
 
Vedd észre, hogy a leborulás az imádáshoz, dicsőítéshez kapcsolódik. Hadd magyarázzam el, hogy miért olyan fontos ez. A tested fontos Isten számára. Amit a testeddel teszel, az befolyást gyakorol a szellemi valóságra.  
 
Hadd mondjak példát a tánc erejére. Az Úr előtti tánc a legerőteljesebb dolog, amit a testeddel tenni tudsz. A tánc annyira erőteljes, hogy 
Heródes a fele királyságát odaadta volna Saloménak perverz táncáért. Gondolkozzatok ezen! Bemerítő János egy tánc miatt veszítette el a fejét. A tánc királyságokat, birodalmakat tud befolyásolni. Amikor az Úr előtt táncolsz, valami nagyon erőteljes szabadul fel a szellemvilágban. Amikor felemeled karjaidat az Úrhoz, valami történik. Ezért nem akarja az ördög, hogy felemeld a kezeidet, ezért gondolod néha azt: „minek emeljem fel a kezemet?” A kezek felemelése a győzelem jele. Amíg Mózes kezei fel voltak emelve, Izrael győzött az ellenségei felett. A Biblia azt mondja: 
„Emeljétek fel kezeiteket”! Mikor nyomott, csüggedt vagy, emeld fel a 
kezeidet, ne járkálj egész nap leszegett fejjel, mert ilyenkor az ördög a 
hátadon lovagol. Kezdd el dicsőíteni az Urat, emeld fel a kezeidet, 
akármilyen rosszul érzed is magadat, és elkezded megtapasztalni Isten 
szeretetét, és győztes leszel Őbenne!  
 
Amit a testeddel teszel, az fontos. Ha őrült dolgokat teszel a testeddel, akkor démonizálttá válhatsz. Ha teletetováltatod az egész testedet, vagy kilyukasztgattatod a testedet mindenütt, akkor előbb vagy utóbb démonűzésre lesz szükséged. Isten minden lyukat megadott neked, amire szükséged van. Nem kell több. Sok fiatal teste tele van tetoválásokkal, kilyukasztgattatják a nyelvüket, az orrukat, telve vannak lázadással és perverzióval.  
Amit a testeddel teszel, az fontos! Isten imádása, dicsőítése közben is fontos, hogy a testeddel is imádd, dicsőítsd Őt. Ne gyertek azzal a 
vallásos szöveggel, hogy „én a szívemben imádom, dicsőítem Őt”. Isten soha nem mondta, hogy a szívünkben kell Őt dicsőítenünk, ez vallásos szöveg. Isten azt mondta, hogy emeld fel a hangodat, emeld fel a kezeidet, táncolj, Őelőtte.  
 
Kell, hogy tegyél valamit a testeddel. Nem üldögélhetsz azt állítva, hogy a szívedben dicsőíted Őt. Miért nem? Mert ez nem imádás, nem dicsőítés, ez vallásos dolog. Ő azt mondja: „Gyere és borulj le”! Ez az imádás. Borulj le az Úr, a te alkotód előtt.  
Miközben teszel valamit a testeddel, az kifejezi, hogy mi van a szívedben. Bármi, ami a szívedben van, a testeden keresztül tud megnyilvánulni. Ha bűnös testi vágyak, szexuális tisztátalanság van a szívedben, akkor olyan dolgokat fogsz a testeddel tenni. Amikor valóban Istent imádod, Istent dicsőíted a szívedben, akkor az nyilvánvalóvá lesz a testeden keresztül is. 
Ennek egyik megnyilvánulása lehet az, hogy amikor Isten Szelleme jön, letérdelünk, leborulunk. A térdhajtás, leborulás az alázat jele. A leborulás a szolgálatkészséget is kifejezi.  
 
A Biblia azt mondja, hogy Isten az alázatosaknak kegyelmet ad, az Ő kegyelme jön az életedre. A legtöbb gyülekezetben nem gyakorolják ezt. Elénekelünk néhány karizmatikus dalt, azt mondjuk, nincsenek vallásos tradícióink, de megvannak a saját karizmatikus tradícióink.  
Két gyors dal, egy lassú dal, a hirdetések, a szolgálat, adakozás, aztán mehetünk haza. Ez a karizmatikus tradíció. Beszélünk a többiek 
tradícióiról, de nekünk is megvan a sajátunk. Két karizmatikus dal, kezek felemelése, egy imádó dal, vagy kettő ha a kenet erős, aztán leülhetünk – 
így van ez.  
Azt mondjuk, hogy a Szent Szellem betölt embereket, aztán leesünk az Ő érintésétől. Később már nem is bízzuk a Szent Szellemre, mert 
megtanultuk, hogyan kell ezt előidézni. Tudjuk, hogyan kell új dalokat tanulni. Megtanuljuk a Hozsanna-dalokat, most itt vannak a Hillsong-dalok is, megtanuljuk az összes új dalt. Megtanulunk, hangszereken játszani, és ha a Szent Szellem el is megy, mi még mindig tudjuk ezeket tenni – nélküle is.  
 
Minden be van gyakorolva, minden át van ismételve, minden pompásan működik, csak egy probléma van, nincs rajta kenet. Ha a Szent Szellem elmegy, nem is vesszük már észre, már nem is fog hiányozni, mert megtanultuk a dicsőítés mesterségét, sőt művészi szintre emeltük. 
„Hiszünk a dicsőítésben és az imádásban. Halleluja! Új hangszereink vannak! Hiszünk a dicsőítésben és az imádásban Halleluja! Dicsőség az 
Úrnak”. Ez lehet üres vallásosság és tradíció is.  
Szükségünk van Szent Szellemre! Szükséged van a Szent Szellemre! Ha csak egyszer is megpróbáljuk az Urat imádni, dicsőíteni Szent Szellem nélkül, akkor nagy bajban vagyunk. Hadd mutassak nektek még egy igét.  
 
Jel. 5, 8-9 „És mikor elvette a könyvet, a négy szellemi lény és a 
huszonnégy Vén leborult a Bárány előtt, mindegyiknél hárfák és 
aranypoharak voltak, jóillatokkal tele, amelyek a szentek imádságai. És 
énekeltek új éneket.”  
Nem akarunk tradíciót gyártani a leborulásból sem, akkor borulunk le, amikor Isten jelenléte jön. Mi fog történni, mikor megtanulsz leborulni? 
Vannak új dalok, amelyeket soha nem fogsz tudni átvenni, amíg nem tanulsz meg leborulni az Úr előtt. Amikor leborulunk imádás, dicsőítés 
közben, Isten dalokat ad nekünk, amelyeket nem tudunk átvenni, ha nem borulunk le.  
Megtanultam, hogy ha leborulok imádás, dicsőítés közben, akkor új dalok jönnek, új módon. Szükségünk van az új dalokra, mert ezek nagyon erőteljesek abban, hogy új dolgokat hozzanak az életünkbe.  
Ez a mennyei dicsőítés, mikor lehozzuk a Mennyet a Földre. Nem kell megvárnunk, míg a Mennybe jutunk, elérhetjük a Mennyet már a földi 
létünk alatt is. Olyan sok ember várja, hogy a Mennybe jusson: „Ó dicsőség az Úrnak boldog leszek, amikor a Mennybe jutok, új dalt fogunk 
énekelni! De most nem tudjuk ezt megtenni, de egy napon majd” - és így tovább. Miért nem hozzátok le a Mennyet a Földre? Mondom, miért nem hozzuk le a Mennyet a Földre?  
Az, az igevers, hogy „Jöjjön el a Te Királyságod, legyen meg a Te akaratod, mint a Mennyben úgy a Földön is!” - ez azt jelenti, hogy a 
Mennyet lehozzuk a Földre.  
 
Mi van a Mennyben? – Imádás és dicsőítés!  
Mit akar Isten a Földön? – Imádást és dicsőítést.  
Mi van a Mennyben? – új dal.  
Mit akar Isten a Földön? - Új dalt.  
Mi van a Mennyben? – Isten szépsége.  
Mit akar Isten a Földön? - Isten szépségét.  
Mi van a Mennyben? – leborulás.  
Mit akar Isten a Földön? – Leborulást előtte.  
 
Arra hívattattunk el, hogy lehozzuk a Mennyet a Földre. A Menny ott van, ahol Isten van. Isten jelenléte közénk jön. Van egy benyomásunk arról, hogy milyen lehet a Menny. Az eljövendő idők erejét ízlelgetjük. Az eljövendő idők erejét ízlelgetjük! A Szent Szellem által már behatoltunk ebbe az új korszakba. Ez a Királyság korszaka. A Királyság már most itt van! Nem kell megvárnunk, míg kézzel foghatóan eljön, hogy megtapasztalhassuk. Olyan sok ember vár a Mennyre. Depressziósak, fáradtak, megtörtek, tébolyodottak, de „dicsőség az Úrnak, várjuk, hogy a Mennybe jussunk”.  
Megízlelheted az eljövendő idők erejét most a Szent Szellem által! 
Meggyógyulhatsz most, megszabadulhatsz most, áldást vehetsz most! 
Erre hívattattunk el, hogy a Királyság emberei legyünk. Hányan kívánjátok meglátni ezt?  
Apostolként az egyik feladatom az, hogy aktivizáljam az embereket akár prófétálásra, akár dicsőítésre, akár szabadításra. Az apostoloknak és a prófétáknak aktivizáló kenetük van, képesek bennünk mozgósítani dolgokat, és így a valóságnak egy új szintjére emelnek bennünket. 
Tudom, hogy mindannyian imádók, mindannyian dicsőítők vagytok, különben nem lennétek itt. Ezért nem akarom elmagyarázni nektek, 
hogyan kell imádni, dicsőíteni, és egyáltalán nem állítom, hogy én mindent tudok az imádásról, a dicsőítésről, mert egyikünk sem tud 
mindent.  
De hiszem, hogy Isten azért hozott titeket ide, hogy egy új szintre emeljen benneteket az imádásban, a dicsőítésben. Bármilyen szinten is 
vagytok, magasabbra akar emelni, magasabbra vinni, intenzívvé akar tenni valami újat – saját magából akar még többet kijelenteni nektek