Evangélium dióhéjban-Jim Sanders

Hogyan válhatsz Isten gyermekévé?

  "...ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát." "...Ha valaki nem születik víztől és Szellemtől, nem mehet be az Isten országába."  (János 3:3, 5) "Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek Igéje által,...

Az ember szellemi lény

  "Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok: szellemetek, lelketek és testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére" (I. Thess. 5:23) Az ember hármas lény: - szellem (az igazi belső...

A bűnbánó szív

  "Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljőjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől."  (Ap. Csel. 3:19) "És amiképen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképen kell az ember Fiának felemeltetnie. Hogy valaki hiszen Őbenne, el...

Új teremtés

  "Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden."  (II. Kor. 5:17) Új teremtés vagy. Ez a legnagyobb csoda, ami az életedben valaha is történt, vagy történni fog. Isten Szelleme költözött a szívedbe, Ő lett a te...

A bűnök: elfedése-eltörlése-bűnbocsánat

  A bűnök elfedése:  Izrael fiai az Ószövetség ideje alatt Mózes törvényei szerint éltek. Amikor a törvények ellen vétkeztek - ami elkerülhetetlen volt, mivel Izrael szellemileg halott volt -, a papságnak kellett engesztelő áldozatot bemutatni, ami elfedte,...

A Szent Szellem befogadása és a nyelveken szólás

  A Szent Szellem egy ajándék Isten újjászületett gyermekei számára. Isten képviselője, Aki ma itt a Földönmunkálkodik. "És én kérem az Atyát, és más Vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnakama Szellemét: Akit a...

Miért imádkozzunk nyelveken

  Néhány indok, hogy miért beszéljünk nyelveken: Kezdeti jele, bizonyítéka a Szent Szellemmel való betöltekezésnek: "És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szolniuk."  (Ap.Csel. 2:4) A szellemi épülésedet...

A Szent Szellemmel való betöltekezés

      Isten akarata, hogy betöltekezz a Szent Szellemmel. A betöltekezés egyértelmű jele a nyelveken szólás. "És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szolniuk." (Ap.Csel....

Kézrátétel

  Szerepel-e a kézrátétel a Bibliában és az vonatkozik-e a mára is?  A válasz: Igen. Olvassunk el néhány példát, és figyeljük meg, milyen célt szolgál a kézrátétel! A szolgálók kiválasztásánál. "Azokban a napokban pedig, mikor a tanítványok szaporodának, támada a görög zsidók közt...

Gyógyulás

  Nézzük meg mit tanít a Biblia a betegségek eredetéről, honnan származnak a betegségek? A baleseteknek, bajainknak, betegségeinknek, a halálnak és a katasztrófáknak nem Isten a szerzője. Isten eredeti teremtési tervében nem volt betegség, gyűlölködés, halál. Ez mind Ádám...
Tételek: 1 - 10 ból 26
1 | 2 | 3 >>