Magyar fordítás:ahitatok.hu

Paul White

Van remény

Jó néhány évvel ezelőtt egy prédikátor azt mondta, hogy a legfontosabb dolog, amit az embereknek adhatunk, a remény. Az embereknek reményre van szükségük! Amikor Pál Thesszaloniki utcáin sétált, nyilvánvalóan látta a nagy emberek tiszteletére emelt sírhelyeket. A görögöknél gyakori volt, hogy a...

Szeressük egymást

„...arra kérlek benneteket, hogy isteni szeretettel szeressük egymást mindannyian! Ez a parancs nem új a számotokra, hiszen már régóta ismeritek. Az isteni szeretet azt jelenti, hogy Isten parancsai szerint élünk. S ez a parancs, amint azt kezdettől fogva hallottátok, így szól: az isteni...

A legjobbat a végére tartogatja

Sok bibliatudósnak okozott fejtörést, vajon Jézus első csodája miért éppen az volt, hogy borrá változtatta a vizet. Ez a tette nem eredményezett gyógyulást vagy megtérést. Sőt még Jézusnak sem hozott dicsőséget, mert mindenki a vendéglátót dicsérte a finom borért, és észre sem vették, hogy Jézus...

Választott nemzetség

I.Péter 2,9 Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket; 2,10 akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára...

Sokszínű kegyelem

1,6 Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között (1 Péter) 4,10 Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai (1 Péter) A fenti két bibliaversben Péter által használt...

Gyümölcs: az erőlködés vagy a megváltott szív terméke?

1,3 Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. 1,4 Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak hogy általuk isteni természet...