Az írások forrása: Áhitatok.hu

 

Joyce Meyer--Építő gondolatok

Ne hagyd, hogy a sok tevékenység miatt kiégj!

„Jöjjetek közel hozzám mind, akik belefáradtatok súlyos terheitek cipelésébe! Nálam megnyugvást találtok. Azt az igát vegyétek fel, amelyet én adok rátok, s tanuljátok meg tőlem, hogy én szívből szelíd és alázatos vagyok —, akkor meg fogtok nyugodni. Mert az iga, amelyet én teszek rátok, nem nehéz!...

Új kezdet

Ugye nagyszerű lenne, ha mindig újra tudnánk kezdeni a dolgokat, ha szükséges. Ahelyett, hogy bent ragadnánk egy nemkívánatos helyzetben, csak azt mondanánk: „Újrakezdés!”, és egyszerűen újrakezdenénk. Odaégett az ebéd. „Csak nyugalom… újrakezdés!” A gyerekek fáradtan és morcosan ébredtek. „Vissza...

Jézus fel tudja támasztani a "Lázárokat" az életedben

„Jézus azonban ezt mondta neki: "Nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét?"” (János 11:40) Emlékszel, amikor Jézus meglátogatta Máriát és Mártát, miután a bátyjuk, Lázár, már négy napja halott volt? Amikor végül megérkezett Márta így szólt hozzá: „Uram, ha itt lettél...

Győzd le a pusztai mentalitást

„Istenünk, az Örökkévaló szólt hozzánk: „Most már induljatok útnak, mert elég sokáig időztetek ennél a hegynél!” (5 Mózes 1:6,EF) Az izraeliták 40 évig vándoroltak a pusztában, hogy megtegyék azt az utat, ami valójában 11 napig tartott volna. Miért? Miközben ezen a helyzeten töprengtem, az Úr szólt...

Az egyszerű élet szépsége

Az Úr azonban így felelt neki: "Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre.” (Lukács 10:41-42) El kellett jutnom odáig az életemben, ahol Isten megmutatta nekem, milyen fontos az egyszerűségre törekedni. Gyanítom, neked is szükséged lehet...

Képes vagy elbánni mindazzal, amit az élet hoz

„Mindezek ellenére, minden nehéz helyzetben mi vagyunk a győztesek! Sőt, még annál is többek — ő általa, aki szeretett bennünket.” (Róma 8:37,EF) Évekig azon tűnődtem, mit jelent az, hogy „több mint győztesek” vagyunk. Biztosan vannak, akik más meglátással bírnak, de én arra a következtetésre...

Isten a részletekben is ott van

„Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót (Vigasztalót, Segítőt, Közbenjárót, Szószólót, Erősítőt, Hűséges Támaszt) ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké.” (János 14:16) Az Urat életed minden részlete érdekli. Azok, akik nem hiszik el ezt az igazságot, nehezen fogják megtapasztalni a...

10 recept a békés ünnepekért

A Karácsony az év gyönyörű időszaka – Krisztus születésének az ünnepe. Az egyik módja az ünneplésnek az, hogy megajándékozzuk egymást. Azonban, olyan társadalomban élünk, ahol minél elfoglaltabb valaki, annál több tapsot kap. Így nagyon könnyen elmerülhetünk a vásárlásban, a teendőkben, egyszóval a...

Érts egyet Istennel

„Folytasd a küzdelmet a hit szép harcában! Ragadd meg és ne engedd ki a kezedből az örök életet — hiszen Isten erre hívott el, amikor sok ember előtt megvallottad, hogy hiszel Jézusban.” (1 Timóteus 6:12, EF) Tégy egy nagy hitbeli lépést, és bármit is érzel, érts egyet Istennel abban, hogy Ő szeret...

Bensőséges kapcsolat

„Nézd, itt állok az ajtód előtt, és kopogtatok! Aki meghallja a hangomat, és beenged, ahhoz bemegyek, és együtt vacsorázom vele.” (Jelenések 3:20, EF) Hatalmas kiváltságunk, hogy kapcsolatunk lehet Istennel és minden nap meghívhatjuk Őt, hogy részese legyen az életünknek. Ez egy egyszerű imával...

Különleges, egyedi és jó értelemben más

Különleges, egyedi és jó értelemben más – a Biblia ezekkel a szavakkal jellemez téged. Ebből is láthatod, hogy Isten nem úgy teremtett, hogy úgy nézz ki, vagy azt tedd, amit mások. Nem kell a világhoz igazodnod azáltal, hogy azt teszed, amit mindenki más. Tulajdonképpen, pont az ellenkezője az...

Az élet egy utazás

„Amikor a felhő felszállt, akár éjjel volt, akár nappal, a nép tábort bontott, és útnak indult.” (4 Mózes 9:21) Az, hogy élvezzük az életünket, nem kell, hogy a körülményeinktől függjön. Inkább hozzáállás kérdése, egy döntés, hogy örülni fogunk mindennek, mert minden dolog – még a kicsi,...

Biztonságod forrása

„Az Úr szerelmese ő, biztonságban lakik nála, oltalmazza őt mindenkor; hegyhátai között lakik.” (5 Mózes 33:12) Az egyik módja annak, hogy kiderítsük, vajon helyesen szeretjük-e önmagunkat az, ha megvizsgáljuk, hogy biztonságban érezzük magunkat vagy bizonytalansággal küzdünk. Egyszerűbben...

Nincs kárhoztatás

„Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak mivel az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől.” (Róma 8:1-2) „Tudnom kellett volna. Minden jel arra mutatott, hogy nem ő a megfelelő férfi számomra” –...

Élvezd a mindennapi életet!

„Végül is arra jutottam, hogy az a jó és helyes, ha az ember eszik-iszik, és örömét leli munkájában, és annak gyümölcsében — mindabban, amivel egész életében vesződik a nap alatt. Hiszen mindezt Isten adja: ez jutott nekünk! Hasonlóképpen az is Isten ajándéka, hogy némelyeknek adott vagyont,...

Ne add fel a szeretteiddel kapcsolatban!

Joyce Meyer unokájának a bizonysága. Amikor 18 éves lettem elköltöztem otthonról, pedig semmiképpen nem mondhatom, hogy nehéz életem lett volna. Nagyszerű családom van. A nagyszüleim Joyce és Dave Meyer, tehát egyértelműen úgy nőttem fel, hogy tudtam, mi a helyes és mi a helytelen. Azonban mégis a...

Ámulatos kegyelem

„Én nem vetem el az Isten kegyelmét: mert ha a törvény által van a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg.” Galata 2:21 A fenti igében Pál apostol tulajdonképpen azt mondja, hogy ha nem fogadná el Isten kegyelmét, akkor azzal az Ő ajándékát jelentéktelennek nyilvánítaná. Az Egyszerű Fordítású...

Hozd ki a legtöbbet abból, amivel rendelkezel

Ne kívánd felebarátod házát! Ne kívánd felebarátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a felebarátodé! (2 Mózes 20:17) Hogyan látod az életed? Tetszik, szereted és élvezed, vagy azt kívánod, bárcsak más lenne? Amikor másokat látsz, azt kívánod, bárcsak a...

Keresd a békességet

„Ezt azért mondom nektek, hogy teljes békességetek és bizalmatok legyen bennem. Ezen a világon próbatételek, nehéz időszakok és szenvedések várnak rátok, de legyetek bátrak: én már legyőztem a világot.” (János 16:33, EF) A békesség az egyik legnagyobb áldás, amit Isten nekünk adott. Naponta hálásak...

Élj várakozással

„Várj az Örökkévalóra, légy erős és bátor! Benne bízz, és benne reménykedj!”(Zsoltárok 27:14) Mindannyiunkkal előfordult már, hogy pesszimistán, kevés várakozással álltunk hozzá dolgokhoz. Ilyenkor az időjárást részlegesen felhősnek látjuk, a részlegesen napos helyett, a poharat pedig félig üresnek...

Több van ennél

Adjanak most hálát az Örökkévalónak jóságáért, és csodáiért, amelyeket az emberekkel tett! Mert inni adott a szomjazónak, és betöltötte az éhező lelkét minden jóval. (Zsoltárok 107:8-9, EF) Előfordult már veled, hogy mindent megtettél, amiről tudod, hogy egy kereszténynek meg kell tennie, és közben...

Gyere, amint vagy

„Aki által kegyelmet… kaptunk… akik közé tartoztok ti is, mint Jézus Krisztus elhívottai.” (Róma 1:5,6) Nem olyan régen akadt meg a szemem a fent említett igén, és arra gondoltam, hogy milyen gyönyörűen elénk tárja az elfogadás üzenetét. Az jutott eszembe, hogy amikor meghívnak minket egy...

Nem kell kiégned

„Majd hozzátette Jézus: „A szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért."" (Márk 2:27) Mindig fáradt vagy, még reggel is fáradtan ébredsz? Lehet, hogy a kimerültség tünetei nyilvánulnak meg rajtad, amit gyakran kiégésnek hívnak. Az állandó túlterheltség és stressz állandó fáradtságot,...

Krisztus elméjével rendelkezel

„Mert ki ismerte meg úgy az Úr gondolatát, hogy őt kioktathatná? Bennünk pedig Krisztus értelme van." (1 Korinthus 2:16) A fenti ige azt mondja nekünk, hogy Krisztus értelme van bennünk – az Ő szívének gondolatai, érzései és céljai. Ezt a kijelentést sokan annyira nehezen tudják megemészteni, hogy...

Tökéletes terv

„Igen, Isten kezdte el bennetek ezt a jó munkát. S ő folytatni is fogja mindaddig, amíg Krisztus Jézus vissza nem jön, és addig a napig tökéletesen be is fogja fejezni — ebben egészen biztos vagyok." ( Filippi 1:6,EF) „Hiszen minket Isten a saját kezével alkotott: arra teremtett bennünket a...

Gondolkodásmódunk

„Márpedig mi Krisztus gondolatai, szándékai és gondolkozásmódja szerint gondolkozunk." (1 Korinthus 2:16) Elértem a megbeszélt találkozóhelyre a repülőtéren, ahova megbeszéltük a barátnőmmel, hogy értem jön. Nyugodt voltam, és arra gondoltam, milyen jót fogunk beszélgetni. Meglepetésemre, nem volt...

Hagyd, hogy Isten vigasztaljon meg!

Áldott legyen az Isten — Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja —, akinek irgalma bőséges, és aki minden vigasztalás és bátorítás forrása. (1 Korinthus 1:3) Mindannyian arra vágyunk, hogy elfogadjanak minket. Legtöbbünk már megtapasztalta a kirekesztettséget, és azt a lelki fájdalmat, ami az...

Élet-adó szavak

„Élet és halál a nyelv hatalmától függ, s ahogyan bánsz vele, úgy eszed gyümölcsét." (Példabeszédek 18:21, EF) A gondolataink hatással vannak a szavainkra, a szavaink pedig hatással vannak az életünkre. A szavak hatalommal bírnak, és közvetlenül befolyásolják az érzelmeinket. A szavak táplálják a...

A fejlődés ára

Minden nap haladhatsz előre. Minden lépésed eredményes lehet. Mégis, az út előtted egyre nő, egyre emelkedik és egyre szebbé válik. Tudod, sose ér véget az utazás. De ez nem kedvetlenít el, hanem inkább növeli az előrehaladás örömét és dicsőségét. (Sir Winston Churchill)   A mi Istenünk a...

Sajnálkozás város elhagyása

  Nem terveztem, hogy az év ezen időszakában útra kelek, mégis sietősen csomagolni kezdtem. Az út kellemetlennek ígérkezett és tudtam előre, hogy semmi jó nem sül majd ki belőle. Az éves bűntudat útról volt szó! A jegyeket a Bárcsak Légitársaságnál vásároltam meg....
1 | 2 | 3 >>