Kenneth E. Hagin 
1917-2003 

Kenneth Hagin élete és szolgálata!

Kenneth Hagin  közel 70 éves szolgálata nemzetközi viszonylatban meghatározó. A világon az egyik legismertebb bibliatanító, prédikátor, 
akinek a szolgálata emberek millióinak életét változtatta  meg. 
Kenneth Hagin könyvei, írásai illetve a rendelkezésre álló videók és hanganyagok ma is pozitív befolyással vannak sokak életére és hitelesen tolmácsolják  Jézus Krisztus élő Igéjét.

Kenneth Hagin

Százával, ezrével vannak szolgálatok, akik Kenneth Hagin bibliaiskolájában szerezték meg az igei ismereteket, akik az Ő tanításain, prédikációin növekedtek fel és azóta szintén világméretű ismertségre tettek szert. 
Kenneth HaginKenneth Hagin
 
Kenneth Hagin élete maga a csoda. 
Kenneth Hagint már születésekor halottnak nyilvánították az orvosok. A nagymama hite és imái tartották éltben.  Olyan fizikai rendellenességekkel született, hogy az orvosok semmilyen esélyt nem adtak az életben maradásra. Hét, egyenként halálos betegsége volt. Kenneth Hagin mindig is hitt Istenben, hiszen egy hívő baptista keresztény családba született. Imádkozott, olvasta a Bibliáját, de gyakorlati eredmény nem következett be.  Már-már kezdett beletörődni, hogy biztos ez Isten akarata, hisz a pásztora sem tudta semmi jóval biztatni. Kenneth Hagin több alkalommal is kilépett a fizikai testéből, ahogy mondják, meghalt. Mind három alkalommal a pokol irányába távozott, ellenben mindig visszatért a testébe. A pokolba menet kiabálta „Baptista vagyok, meg vagyok keresztelve, gyülekezetbe járok!” De mindez semmit sem segített, mindez nem számított, csak zuhant lefelé. 

Kenneth Hagin  személyesen is megtapasztalta, hogy újjászületett szellem nélkül egy ember sem mehet be Isten országába.  Kenneth Hagin a könyveiben beszámol ezekről a természetfeletti élményeiről, a Jézussal való személyes találkozásokról és beszélgetésekről is. 

Kenneth Hagin fizikai állapotában a döntő változás 17 éves korában következett be, amikor az Isten Igéjéből vett élő kijelentés felsegítette a halálos ágyából. 
Kenneth Hagin

Kenneth Hagin
Kenneth Hagin 17 éves korárra már teljesen bénultan csak feküdni tudott és gyakorlatilag mozgásképtelen volt. Ellenben a belsejéből, a szelleméből folyamatosan jött valami, hogy ez így nincs rendjén, nem kell fiatalon meghalnia, ez nem lehet Isten akarata. Már a temetését szervezték, el volt készülve az egész család, hogy csak órái vannak hátra, amikor Kenneth Hagin megtalálta a Bibliában a Márk evangélium 11. fejezet 23-24. igeversét. 
„23. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi,hogy amit mond megtörténik, meglesz néki, amit mondott.
24. Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, amikor imádkoztok higgyétek, hogy megkaptátok, és meglesz az néktek.”


Ez az egyetlen igevers élővé vált Kenneth Hagin számára. Befogadta, elhitte és megcselekedte. Kenneth Hagin akkor még nem rendelkezett igei ismerettel, ellenben így gondolkodott: „Ha ez igaz, akkor nem Istennek kell tenni valamit, hanem nekem. Szólnom kell a betegséghez a 'hegyhez', hogy hagyja el a testem". Kenneth Hagin megtette. Kenneth Hagin talált a Bibliában más igeverseket is a gyógyulással kapcsolatban, például: „…Akinek sebeivel gyógyultatok meg.” (I.Péter. 2, 24) 

Kenneth Hagin azt a kijelentést vette a Bibliából, hogy Ő már 2000 évvel ezelőtt meggyógyult Krisztus sebeiben, mert ezt mondja az Ige, tehát Ő gyógyult. Tovább cselekedett az Ige alapján és azt mondta: „Ha gyógyult vagyok, miért fekszem itt az ágyban?" Kenneth Hagin szólt az édesanyjának, hogy hozza a ruháját, mert felöltözik és velük fog étkezni az aszalnál. Háromszor próbált felállni, de összecsuklott, majd a következő esetben Isten Szelleme járta át az egész testét: a lábai megerősödtek és pontosan úgy lett, ahogy mondta. Kenneth Hagin egész élete bizonyságtétel arról, hogy Isten Igéje igazság. 

Kenneth Hagin szolgálatán, életén keresztül olyan igei tudást, gyakorlati ismereteket  szerezhetünk, amelyek a haszontalan vallási tradícióktól, téves tanításoktól szabadítanak meg és Isten valóságos élő ereje szabadulhat fel az életünk minden területén. 

Kenneth Hagin Isten Igéjének a megcselekedésére biztat mindenkit- a közel 7 évtizedes szolgálat gyakorlati tapasztalatain keresztül nem csak hirdetve, hanem élve és gyakorolva az Evangélium áldásait és erejét. Kenneth Hagin szolgálatát jelek és csodák követték. Mindenki megtanulhat a Szent Szellemmel együttműködni, a Jézus Krisztussal való járás áldásait birtokolni. Kenneth Hagin könyveiből- gyakorlati példákon keresztül megtanulhatod alkalmazni, Isten örök és megváltozhatatlan Igéjét- a hétköznapi életed minden területén. 

Ami Kenneth Hagin életében győzelmet hozott, az a számodra is működik, ha hajlandó vagy megismerni és megcselekedni, amit Isten mondott. Amit Kenneth Hagin könyveiben olvashatsz, az nem Kenneth Hagin elképzelése, hanem az Isten Beszéde, Isten Igazsága, Jézus Szavai- mindenkihez. Kenneth Hagin állításai igei bizonyítékokkal vannak alátámasztva; illetve egyetlen mérce létezik a számára: az amit Isten mondott. Kenneth Hagin nem tűr kompromisszumot, nem alkuszik meg a nem igei állításokkal. Kenneth Hagin bátran kiáll az Ige igazsága mellett, szemben az istentelen emberi elképzelésekkel, hagyományokkal. 

Emberek millióinak jelentett és jelent ma is hatalmas áldást Kenneth Hagin szolgálata. Kenneth Hagin  könyveit a világ szinte összes nyelvére lefordították. Kenneth Hagin a 20. század karizmatikus keresztény megújulás vezéregyénisége, akin keresztül Isten hatalmas igei megvilágosodást és ébredést hozott a világra. Köszönjük Kenneth Hagin életét Istennek!  

Keresztény szolgálatok tízezrei folyatják ma is, amit Isten rajta keresztül elkezdett. Jézus Krisztus keresztjének munkája által, a Szent Szellem erejével elveszettek, betegek, a sátán elnyomása alatt élő tömegek, személyek válnak szabaddá, ismerik meg az igazi szabadságot, győzelmet.