Kenneth E. Hagin--Egyre növekvő hit

Az isteni fajta hit

    Márk 11:12-14, 20-22 És másnap, mikor Bethániából kimentek vala, megéhezék. És meglátván messziről egy fügefát, amely leveles vala, odaméne, ha talán találna valamit rajta: de odaérvén ahhoz, levélnél egyebet semmit sem talála; mert nem vala fügeérésnek ideje. Akkor felelvén Jézus,...

Szabad kezet kaptunk

    Márk 5:25-34 És egy asszony, aki tizenkét év óta vérfolyásos volt, és sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit sem javult, sőt inkább még rosszabbul lett, mikor Jézus felől hallott, a sokaságban hátulról kerülve, illeté annak ruháját. Mert ezt...

Azonnal engedelmeskedj a szellemed hangjának

  Az emberi szellemnek van hangja. Ezt a hangot lelkiismeretnek hívjuk. Nevezzük még belső megérzésnek, belső hangnak vagy vezetésnek. Minden ember szellemének, legyen az illető újjászületett vagy sem, van egy hangja. Az emberi szellem egy belső, rejtett ember. Rejtve van a fizikai érzékek...

Az Igét tedd az első helyre

  Szellemünk fejlesztésének, tanításának nélkülözhetetlen feltétele, hogy Isten Igéjét tegyük az első helyre az életünkben. Péld. 4:20-22 Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben. Mert életük ezek...

Az Ige gyakorlása

  Az Ige gyakorlása azt jelenti, hogy az Ige cselekvője, megtartója vagy, ahogyan azt Jakab levelében olvassuk. Jak 1:22 Az Igének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói.   Kezdd el gyakorolni az Ige cselekvését azáltal, hogy minden körülményben azt teszed, amit az Ige mond. Az Ige...

Az Igén való elmélkedés

  Fel kell ismernünk Isten Igéjének az értékét, és az Igén való csendes elmélkedés jelentőségét. Nem kaphatsz szellemi bölcsességet elmélkedés nélkül. Isten ezt a tényt Józsuéval is tudatta szolgálatának legelején, közvetlenül Mózes halála után.   Józsué 1:8  El ne távozzék e...

Hogyan építsük a szellemünket

    Péld. 20:27 Az embernek szelleme az Úrtól való szövétnek, megvizsgálja a szívének minden rejtekét.   A szellemünket éppúgy lehet tanítani, mint az elménket. És a szellemünk éppúgy meg tud erősödni, mint a testünk. Négy módja van annak, ahogy a szellemünk épülni, fejlődni...

Mit jelent szívvel hinni

  Róma 10:10 Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.   Szívvel hinni Istenben azt jelenti, hogy a szellemeddel hiszel, aki a belső ember. Isten meghatározását az emberi szellemről a következő két Igében olvashatjuk:   1 Péter 3:4 Hanem a...

A belső ember

  AZ EMBER SZELLEM   Az ember szellem, mert Isten képére és hasonlatosságára teremtetett, és Jézus azt mondta: Isten szellem.   Róm 2:28-29. Mert nem az a zsidó, aki külsőképen az; sem nem az a körülmetélés, ami a testen külsőképen van: Hanem az a zsidó, aki belsőképen az; és a...

Az ember szellem

  Az ember szellem, mert Isten képére és hasonlatosságára teremtetett, és Jézus azt mondta: Isten szellem.   Róm 2:28-29. Mert nem az a zsidó, aki külsőképen az; sem nem az a körülmetélés, ami a testen külsőképen van: Hanem az a zsidó, aki belsőképen az; és a SZÍVNEK...
1 | 2 >>