Amikor Észak-Közép-Texasba érkeztünk a feleségemmel, hogy átvegyünk egy gyülekezetet, a gyülekezet zongoristája azonnal megkért, hogy látogassak meg egy asszonyt, akit mindenki csak „Nagyinak” nevezett. Gyomorrákban haldoklott, egy közeli kórházban. 82 éves volt.

  Nagyon lefoglalt bennünket a költözködés, ami több napot vett igénybe, csak pár nap múlva, egy megérzésre hívtam fel Nagyi családját; valahogy megéreztem, hogy hazavitték. Nem tudtam, hogy miért tették ezt, mivel a családja már úgy döntött, hogy a kórházban hagyják, amíg meg nem hal. A lánya igazolta, hogy a Nagyi rábeszélte az orvost, engedjék otthon meghalni.

  Elmentem meglátogatni. Ez az asszony ismerte az isteni gyógyulást. Évekkel azelőtt már meggyógyult, és egyidejűleg megkeresztelkedett a Szent Szellemben.

  Elkezdtem mondani neki: engedje, hogy Isten meggyógyítsa.

  Oh, Hagin testvér –, mondta – üdvösségem van és betöltekeztem a Szent Szellemmel, készen vagyok, hogy a Mennyországba menjek. Csak hagyjon békén, hagyja, hogy meghaljak.

  – Eszembe sincs, Nagyi, nem Isten akarata, hogy így haljon meg; soha senki nem fogja ezt elhitetni velem.  Nem Isten akarata, hogy rákbetegségben haljon meg és így szenvedjen. Hagyja, hogy Isten meggyógyítsa, és azután meghalhat, ha úgy akarja, de ne így!

  Barátaim, nem tudtok úgy meggyógyítani, és életben tartani valakit, ha ő maga azt hiszi, hogy meg fog halni. Ahogyan a Biblia is mondja:Vajon járnak-é ketten együtt ha nem egyeztek meg egymással? (Ámos 3:3)

  Tudtam, hogy még nem kész elfogadni a gyógyulását, ezért olvastam neki a Bibliából, utána letérdeltem az ágya mellé, a fejére tettem a kezem és imádkoztam: Drága Istenem, segíts, hogy a Nagyi ne veszítse el a hitét. Ismeri az isteni gyógyulást. Évekkel ezelőtt meggyógyult, ami egyúttal meghozta neki a Szent Szellem keresztségét.

  Minden héten kétszer-háromszor elmentem hozzá és ugyanígy imádkoztam, olvastam neki Isten Igéit, és megpróbáltam lebeszélni a halálról. És ő élt.

  Minden vasárnap este gyógyító alkalmakat tartottunk és kb. minden harmadik héten Nagyi szólt a vejének: Készítsd el a kocsit és vigyél el a gyülekezetbe.

  Kihoztunk egy fotelt, leültettük, és körbe raktuk párnákkal. A zongora mellett ült és sokszor, pont a prédikációm közepén úgy kimerevedett, mint egy halott.

  Ez így folytatódott. Hetente többször látogattam meg. Aztán közel fél év elteltével egy vasárnap este a prédikációm alatt ránéztem, és valamit észrevettem. Pál, amikor Lisztrában prédikált, látta, hogy annak a születése óta sánta embernek hite van, hogy meggyógyuljon.

  Láttam, hogy Nagyi hite elérte azt a szintet, hogy megkapja a gyógyulását. Félbeszakítottam a prédikációt, ránéztem és azt mondtam: – Nagyi, egyáltalán nem lepne meg, ha kiszállna abból a fotelből és elkezdene táncolni, mint egy 16 éves lány. (Miközben ezt mondtam neki, egy látást adott az Úr. A látásban láttam magam a szószéknél állni, őt meg kiszökkenni a fotelből és úgy táncolni, mint egy gyerek.)

   – Most imádkozni fogunk, és elkezdjük a gyógyító szolgálatot. Megkentem olajjal, rátettem a kezemet és imádkoztam érte. Először még nem nyilvánult meg a gyógyulása. Tíz perce imádkozhattunk a betegekért, egyszer csak hallottam: Dicsőség az Úrnak! Körbenéztem és láttam, hogy a Nagyi kiugrott a fotelből.

  Elkezdett futni a terem vége felé, közben örömében úgy táncolt, mint egy 16 éves kislány és teljesen meggyógyult. 30 nap alatt, dicsőség Istennek, olyan sokat hízott, hogy nem lehetett ráismerni.

  Kilenc évvel később, amikor az evangélizációban szolgáltunk azon a vidéken, egyszer pont a Nagyi háza mellett kellett mennünk, és a feleségem azt javasolta: Álljunk meg és nézzük be hozzá. A Nagyi 91 éves volt akkor.

  Megnéztük a lányánál, mivel otthon nem volt, és megkérdeztük, hol találhatjuk.

  – Oh, – mondta – ismerik anyát. Olyan, mint volt. Járja a vidéket. Most éppen látogatóba ment a rokonokhoz busszal. Soha nincs itthon.

  Később megtudtuk, hogy 93 évig élt, azután betegség és fájdalom nélkül hazaköltözött, hogy Jézussal legyen. 11 évvel élt tovább.

  Sokan mondják: Végül is Isten 70 vagy 80 évet ígért nekünk (Zsolt. 90,10). Igen, megígérte, és valóban: valamikor meg is fogunk halni – de nem kell betegségben, fájdalmak között meghalni. Nem, ha egyike vagy Ábrahám szellemi gyermekeinek és ismerem Isten Igéjét. Isten Igéje működik.

  Az Ószövetségben Isten életet és halált ajánlott fel Izrael gyermekeinek. Azt mondta: Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: Válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod. (5Móz. 30:19)