Az Ige gyakorlása

 

Az Ige gyakorlása azt jelenti, hogy az Ige cselekvője, megtartója vagy, ahogyan azt Jakab levelében olvassuk.

Jak 1:22

Az Igének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói.

 

Kezdd el gyakorolni az Ige cselekvését azáltal, hogy minden körülményben azt teszed, amit az Ige mond.

Az Ige megtartójának lenni nem a Tízparancsolat betartását jelenti. Nekünk, az új szövetség alatt élőknek, egyetlen parancsolatunk van: a SZERETET parancsolata. Jézus azt mondta: Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, amint és szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. (János 13:34)

 

Ha szeretsz valakit, nem fogsz lopni tőle. Nem terjesztesz hazugságot róla. Ha szeretetben jársz, nem szegsz meg egy törvényt sem. Az Ige megtartójának lenni azt jelenti, hogy elsősorban azt tesszük, ami az apostoli levelekben van írva. Ezeket nekünk, a Gyülekezetnek írták. Nézzük meg, milyen tanítás szerepel az egyik levélben példaként az Ige megtartására.

 

Filippi 4:6

Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.

 

Az AMP szerint a Filippi 4:6 így kezdődik:  Ne nyugtalankodjatok, és ne aggodalmaskodjatok semmi felől… Ennek az Igének az egyik részét szívesen gyakoroljuk: imádkozunk. De ha csak ezt gyakoroljuk, és az első felét nem, akkor nem az Ige alapján cselekszünk. Ha nyugtalankodsz és aggodalmaskodsz, nem érdemes előhozni a kéréseidet. Az ilyen imádság nem működik. Nem mondhatod erre azt, nem tudod megállni, hogy aggodalmaskodj és nyugtalankodj, mert Isten nem kér tőlünk olyat, amit ne tudnánk megtenni. Ha Isten azt mondja, ne nyugtalankodjunk, az azt jelenti, hogy meg is tudjuk tenni. Isten egy igazságos Isten, és nem kér tőlünk olyat, amire képtelenek lennénk.

 

Annyit kell csak tenned, hogy gyakorlod az Igét, és akkor eredményt látsz. A Filippi 4:7 a Filippi 4:6 gyakorlásának eredménye.

Filippi 4:7

És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad,

meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

 

Az AMP szerint a Filippi 4:7 így hangzik: És Isten békessége… ami minden értelmet [megértést] felülmúl, őrködik felettetek, és meg fogja őrizni a szíveteket és a gondolataitokat [elméteket] a Krisztus Jézusban. Azok, akik aggodalmaskodnak és nyugtalankodnak, folyamatosan az élet rossz oldaláról gondolkodnak. A 4:8 elmondja nekünk, hogy miről gondolkodjunk.

Filippi 4:8 

Továbbá, Atyámfiai, amik csak IGAZAK, amik csak TISZTESSÉGESEK, amik csak IGAZSÁGOSAK, amik csak TISZTÁK, amik csak KEDVESEK, amik csak JÓ HÍRŰEK; ha van valami ERÉNY és ha van valami DICSÉRET, ezekről gondolkodjatok.

 

Ha valami nem felel meg a következő követelményeknek: igaz, tisztességes, igazságos, tiszta, kedves, stb. – ne gondolkodj felőle, ne beszélj róla.

 

1 Kor. 13:7

A szeretet… mindig kész mindenkiről a legjobbat feltételezni.

 

A legtöbb történet, amit emberekről hallottam, már az első kitételnek sem felelt meg: nem volt igaz. Ne beszélj hát a történetekről, amiket hallottál – még csak ne is gondolkodj róluk. Talán igaz, amit hallasz, de lehet, hogy nem tiszta, kedves és nem jó hírű. Ezért nem kell róla gondolkodnunk. Amikor ezen gondolkodunk, helyet adunk az ördögnek. Az ördög legnagyobb fegyvere pedig a gondolatok ereje. Mindig arra törekszik, hogy beavatkozzon a gondolataidba. Ezért kaptuk ezt az utasítást Isten Igéjében: azokról gondolkodjatok.

 

Elmélkedj azokon, amiket Isten Szent Szelleme az apostoli levelekben mond és légy az Ige megtartója. Így növekedni fogsz szellemben.