David Wilkerson

A határtalan hit embere

Szerető férj és édesapa, odaadó nagyapa. A számkivetettek és megsebzettek barátja. Krisztus üdvözítő erejének rettenthetetlen hírnöke. Isten szenvedélyes szócsöve az egyházban. Az árvák, özvegyek és szegények érző szívű pártfogója. Továbbá egymást követő generációk - szűkölködők és hatalmasok, felnőttek és tizenévesek, közelállók és a legkülönbözőbb hátterű ismeretlenek - lelki atyja.

És még hosszan sorolhatnánk azokat a jegyeket, amelyekkel valamelyest meghatározható David Wilkerson életműve. David Wilkerson több mint hat évtizeden át szolgálta hűségesen az Urat, s alapított és vezetett missziókat, amelyek évtizedről-évtizedre egyre nagyobb nemzetközi méreteket öltöttek. Mindezek hátterében az Isten minden ember iránti szeretetébe vetett rendíthetetlen hite, valamint az elérésük utáni olthatatlan vágy állt.

"Dave testvért" - ahogyan szerette, ha szólították -, szó szerint milliók ismerték határtalan hitéről. Hitte, hogy Isten akár bandatagok életét is megváltoztathatja, és a legkilátástalanabb helyzetben lévő kábítószereseket is átformálhatja - és az Úr így is tett. Hitte, hogy létrejöhet egy dinamikus gyülekezet New York City-ben, a Times Square szívében - és Isten megengedte, hogy így történjen. Hitt abban, hogy olyan emberré lehet, aki jól tudja szeretni a feleségét és a gyermekeit - és valóban ilyen ember volt.

David Ray Wilkerson elkötelezett pünkösdi prédikátor családban született 1931. május 19-én az indianai Hammondban. Miután az Assemblies of God közösség lelkésszé szentelte, feleségül vette élete szerelmét, Gwendolyn Carossot, aki 57 éven keresztül volt hű társa a szolgálatban. Dave testvér kezdettől fogva kreatívan és újszerűen közelítette meg a szolgálatot. Ugyanakkor a fájdalmaiból és nehézségeiből merítve prédikált, mert hitt abban, hogy Isten az ember gyengeségén keresztül munkálkodik. Tudta, hogy az Úr a világi bölcsességet megszégyenítve jelenti ki magát, ami az általa által alapított misszióknál újra meg újra beigazolódott.

1958-ban útnak indult phillipsburgi (Pennsylvania) kis gyülekezetéből, hogy New York City-ben szolgáljon bíróság elé állított bandatagok felé. "Sohasem járt azelőtt New Yorkban, és természetesen bandatagokkal és kábítószeresekkel sem találkozott soha életében - emlékezik vissza testvére, Don Wilkerson. - Csak fogta magát, és ideköltözött a maga egyszerűségével, naivitásával, vagy ki-ki nevezze, aminek akarja, és megváltoztatta az emberek életét."

McCandlish Phillips, a New York Times riportere, így írt barátjáról, Dave testvérről: "Módszerének lényege a tökéletes egyszerűségben, közvetlenségben és mindennemű mesterkéltség kerülésében állt - egyszerűen kiment az utcára, elvegyült a gyerekek között, szemtől-szembe vitatkozott velük, gyakran a bibliát idézve, és működött!"

E merész elhatározásból nőtte ki magát a Teen Challence misszió nevet viselő Krisztus-központú kábítószer- és alkohol rehabilitációs program. A szolgálat A kereszt és kés című könyv révén vált ismertté, amely mintegy 50 millió példányban kelt el, és amelyet 30 nyelvre fordítottak le. Mára az Egyesült Államokban és más országokban több mint 1000 központja működik.

Az Úr ezután arra indította Dave testvért, hogy hozza létre a fiatalokat megszólító Youth Crusades nevű evangélizációs szervezetet. Egy teljes nemzedék merített ösztönzést az üzenetből, hogy Istennek mindnyájuk élete számít. Dave testvér termékeny író is volt; könyvei olvasók generációit ösztönöztek arra, hogy Krisztus iránt elkötelezett, szent életet éljenek. A tollából származó több tucat könyv tele van bölcsességgel, tisztánlátással és meggyőződéssel. Dave testvér maga is megélte a krisztusi példát, amiről írt, s folyamatosan saját gyengeségeiről és Krisztus iránta tanúsított hűségéről beszélt.

Névrokonához, a néhai Dávid királyhoz hasonlóan Dave testvér is az Úr céljait szolgálta a maga nemzedékében. Megalkuvást nem ismerő szenvedéllyel és megingathatatlan könyörületességgel prédikált. Nem szerette a felhajtást, az ünneplést és a hangos méltatást. Míg világszintű vezetők meghívásait képes volt visszautasítani, mindenéről lemondott volna, hogy segítsen egy szegény árván vagy egy keserű özvegyen.

Utolsó földi szolgálatával a legszegényebbekért emelt szót, s az éhes gyermekek, árvák és özvegyek megsegítésén munkálkodott az Egyesült Államokban és a világ szegény országaiban. Az e célból létrehozott, "Please Pass the Bread" (Kérlek, add tovább a kenyeret!) címet viselő misszió 56 helyi képviselettel gyermekek ezrei felé szolgál nap mint nap a világ 8 országában. 

Dave testvér jól futotta meg az elé adott pályát, és amikor elvégezte a futását, hazaszólította Ura. David Wilkerson sok millió ember életére volt hatással, és az általa alapított Istentől ihletett missziók halála után is fennmaradnak. Hagyatéka, melyet nem csupán igehirdetései, írói munkássága vagy a világot megváltoztató missziók alapítása révén teremtett meg, hanem az általa tanúsított szeretettel, szentséggel, odaadással és mások hitének a táplálásával is, felbecsülhetetlen. Fia, Gary, a következőket üzeni mindazoknak, akik ismerték és szerették édesapját: "Tudom, hogy ha édesapám ma szólni tudna hozzátok, arra biztatna benneteket, hogy adjátok oda Jézusnak mindeneteket, szeressétek Istent teljes szívetekből és szánjátok oda az életeteket mások szükségeinek a betöltésére."

Dave testvér "Amikor minden próbálkozásunk kudarcot vall" című utolsó blogbejegyzését akár búcsúüzenetnek is tekinthetik mindazok, bármilyen módon hatással volt az életére: "Kedveseim, Isten mindig jóságosan és szeretetből cselekszik. Amikor minden próbálkozásunk hiábavalónak tűnik, és elérünk képességeink határára, az Ő szeretete akkor is megmarad. Ragaszkodjatok erősen a hitetekhez! Álljatok erősen az Ő Igéjében! Ezen a világon nincs más reménység."

David Wilkerson távozása sokunk számára jelent fájó veszteséget, mégis örömmel tölthet el bennünket a tudat, hogy Dave testvér - Istennek való engedelmességben és a Jézus iránti radikális szeretettől vezérelve - a lehető legteljesebb életet élt.