Szennyáradat

 

Özönvízként zúdul ránk az erkölcstelenség

Jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállt az ördög tihozzátok, nagy haraggal teljes, hogy
elhitesse, ha lehet, még az Isten választottait is. S vajon hogyan akarja Sátán zaklatni és
becsapni még Isten választott népét is? Hitem szerint úgy próbálja majd elérni a célját és
bűnökbe hajszolni az emberiséget, hogy erkölcsi támadást indít ellenük. Megnyitja majd a
pokol zsilipjeit, s rázúdítja az emberekre annak minden szennyét, hogy fulladásig merüljenek
az erotika, az érzékiség és a gátlástalanság fertőjében.
Az erkölcstelenségnek ez az özönvize fölülmúl majd minden emberi elképzelést. Sok országon
már napjainkban is a kéjelgés szelleme söpör végig, meztelenkedést, perverziót és
szennyáradatot vonva maga után.

Mocsokfürdő

Világunk olyanfokú mocsokfürdőbe merül majd, mely még korunk legelkötelezettebb
keresztényei közül is sokak értelmét és lelkét feldúlja. A Bibliában úgy olvassuk, hogy Lót éjjel
és nappal gyötrődött lelkében a Szodomában látottak és hallottak miatt. A hívők hamarosan a
paráznaság és az érzékiség olyan heves támadásának lesznek kitéve, hogy ha meg akarnak
maradni, minden erejükkel Istenbe kell kapaszkodniuk. A kerítés tetején lavírozók mind
alázuhannak, és nagyon megütik magukat. Akik nem szállnak be Isten menedéket nyújtó
bárkájába, azokat magával fogja sodorni a szennyáradat.

Mezítelenség a televízióban

Az erkölcsi felfordulás a vezető televíziós társaságokat is magával ragadja, több csatornán is
mezítelen felsőtesteket mutogatnak majd. A felsőtest mezítelensége lesz a médiát liberalizálni
próbálók új divathóbortja. Amikor azután a „reformmozgalommal” szembeni kezdeti ellenkezés
alábbhagy, jöhet a teljes meztelenség. Kezdetben „ízlésesen” tálalják majd, de amikor a
művészi társadalom egyöntetűen dicshimnuszt zeng erről a közlés szabadsága terén kivívott
„hatalmas áttörésről”, felemelkednek a zsilipek, és jöhet bármi, korlátok nélkül. Még bizonyos
egyházi személyek is elismerően szólnak majd a televízióban reklámozott meztelenkedésről,
egészséges fejleményként feltüntetve azt, a tendencia feltartóztatása érdekében viszont
nemigen tesz majd senki semmit. Akik mégis határozottan szót emelnek ellene, meglepő
módon nem szolgálattevők és elkötelezett keresztényként ismeretes emberek lesznek, hanem
egyes hollywoodi hírességek és televíziós személyiségek.

Keménypornó éjfél után

Vigyázzunk: számos kábeltelevíziós csatornán a legkeményebb kategóriába sorolt pornófilmek
lesznek láthatóak éjfél után, mégpedig a nem túl távoli jövőben. A kábeltelevízió már ma is a
pornófilm terjesztők legkedveltebb fóruma.
Néhány amerikai, kanadai és európai nagyvárosban már manapság is vetítenek ilyen
besorolású filmeket, melyeket közvetlenül a svédországi, dániai és amerikai producerektől
szereznek be. Ezekben az undorító filmekben teljes mezítelenség, nemi aktusok,
homoszexuálisok együttléte, állatokkal való fajtalankodás és szadizmus lesz látható.
Az emberek még fizetni is fognak érte, hogy az erotikus filmek a kábeltelevíziós hálózaton
keresztül eljussanak az otthonaikba. A felügyelet nélkül hagyott gyermekek egyetlen
gombnyomással a legmocskosabb szexuális perverzió szemtanúivá válhatnak.
Olyannyira elfajulnak ezek a filmek, hogy még a legliberálisabb ateisták is belepirulnak a
látványba és panaszt emelnek. Az összes elképzelhető, szexszel kapcsolatos téma kimerítése
mellett a vér, az erőszak és az okkultizmus is megjelenik bennük; démonokat, ördögöket,
valamint boszorkányokat dicsőítenek. A szexuális eltévelyedés legújabb formájaként az
emberek démonokkal folytatott közösülése jelenik meg. Az új pornófilmek a szexualitás
atyjaként festik majd le az ördögöt.
Más filmek a nemi erőszakot, az öngyilkosságot és a csoportosan elkövetett erőszakos
szexuális viselkedést tüntetik fel pozitív fényben – mindegyikük halállal végződik majd.
A pornófilmgyártás újdonságaként úgynevezett „dokumentumfilmek” készülnek a
homoszexuálisok és szatírok által csoportosan elkövetett gyilkosságokról. Megtörtént esetek
jogilag megengedett reprodukciójaként reklámozzák majd ezeket a filmeket, ám valójában
ugyanúgy szennyet és erkölcstelenséget fognak csupán közvetíteni, és nem „hasznos
információt”!
Szex és gyilkosság; szex és halál; szex és vér; szex és szadizmus; szex és erőszak – ezek
szolgálnak témájául a jövő csaknem mindegyik pornófilmjének.
Nem járunk már messze attól az időtől, amikor a „csak 18 éven felülieknek” kategóriába eső
filmeket főműsoridőben sugározzák a televíziók. A kábeltelevíziók olyannyira közkedvelt és
keresett programtípusának fognak számítani a pornófilmek, hogy a vezető tévécsatornák is
megpróbálják felvenni a versenyt, a lehető legtöbb szexet és erőszakot tartalmazó filmeket
vetítve a megengedett jogi korlátokon belül.

Gyönyörpaloták

Egyre több motel hirdeti majd magát „gyönyörpalota”-ként. A vendégek néhány dollárnyi
ráfizetésért a legújabb keménypornó filmeket nézhetik meg a szobájukban elhelyezett videón.
A „rendes” embereknek nem kell többé lepusztult külvárosi mozikba járniuk friss filmélményt
keresve, ehelyett szép motelek állnak majd rendelkezésükre, ahol egyedül nézhetik meg a
filmeket. Nagyon népszerű szórakozási móddá válik ez a főiskolai és egyetemi hallgatók
körében, akik csoportokba verődve pornóbulikat fognak rendezni az efféle motelekben.
Ugyanezeket a keménypornó filmeket videón is kínálják majd a nagyközönségnek otthoni
megtekintésre. Bármilyen videóhoz csatlakoztatható televízión le lehet majd játszani őket. A
pornóbulik a külvárosokban élők közkedvelt időtöltésévé válnak.

Szex az újságosstandon

Hamarosan az ország több ezer újságosstandját szemérmetlen pornóújságok árasztják el,
amelyekhez képest a Playboy már-már puritánnak tűnik majd. Színes képsoraik a teljes
mezítelenséget és a nemi aktus legkülönbözőbb válfajait mutatják be; kisiskolás gyermekek is
vásárolnak majd belőlük.
A szexlapok egyik új hulláma kifejezetten a hölgypiacot lesz hivatott megszólítani a bennük
bemutatott meztelen férfitestek segítségével. Még a legelismertebb országos magazinok is
erotikusabbá válnak mind reklámjuk, mind tartalmuk tekintetében.
A jövő pornójába gyakran vegyülnek majd szexuális perverziók és okkult praktikák a „sokat
látottak” megnyerése érdekében. Az újságosoknál kapható lapok némelyike még a nemi
erőszakot, a gyermekek szexuális zaklatását és a gyilkosságot is népszerűsíteni fogja.
Már ma is csaknem minden amerikai és európai nagyvárosban megtalálhatóak olyan
újságosstandok és szexboltok, ahol hozzá lehet jutni az említett jellegű kiadványok
bármelyikéhez, ám a dolog hamarosan olyan elterjedtté válik, hogy bárki beszerezheti őket
akár a lakóhelyéhez legközelebb eső élelmiszerboltban és drogériában is.
A megrögzött nőcsábászok, pornókereskedők és gonosz hajlamú emberek megvetik majd a
törvényt és a helyi hatóságokat, s zavartalanul fogják terjeszteni a szennyet, a mocskot és a
paráznaságot. Számtalan masszázsszalont, peepshowt és „modell” stúdiót nyitnak, s még ha
ideiglenesen be is kell zárniuk, mindannyiszor visszatérnek, és a korábbinál még mocskosabb
dolgokat fognak népszerűsíteni.

A fiatalság „felzárkóztatása” szexuális neveléssel

A gimnáziumok felsőbb osztályaiban és a főiskolákon szexuális felvilágosító filmek mutatják
majd be a nemi aktust; a jelenleg használt ábrák és diagramok ily módon mintegy
megelevenednek. Úgy látom, nincs már messze, amikor a középiskolák felsőbb osztályaiba
járó, illetve főiskolás diákok a nekik vetített filmeken egy az egyben végignézhetik a nemi
előjátékot és a közösülést. A szakemberek úgy nyilatkoznak majd e filmekről, hogy azok
„nagyon ízlésesen” tálalják a szexualitást.
A fiataloknak azt fogják tanítani, hogy a homoszexuális szerelem is normális, a nem házasok
közötti nemi aktus pedig kívánatos és helyénvaló – feltéve, hogy „mindkét fél nagyra becsüli a
másikat”.
Számíthatunk a „rajzfilmes szex” megjelenésére is – ez lesz a szexuális felvilágosító munka
legújabb „találmánya”. E kezdetben igen szemérmes és ártatlan rajzfilmek azonban
fokozatosan mind szókimondóbbá és erotikusabbá válnak.

Ideiglenesen sikerül visszaszorítani az erkölcstelenséget

Az erkölcsi hanyatlást közvetlenül megelőzően a konzervatív gondolkozásúak mozgalmat
indítanak a szenny és a pornográfia ellen, ám próbálkozásuk rövidéletű lesz. Az Egyesült
Államokban már-már nemzeti szintű mozgalommá növi ki magát ez a törekvés, és nagy
lendületet vesz, amikor állami bíróságok, polgári körök, egyházközösségek és önkormányzatok
is csatlakoznak az erkölcsi züllés ellen vívott küzdelemhez. A különböző államok bíróságai
életbe léptetnek majd néhány, a züllés-ellenes erők számára kedvezőnek tetsző törvényt.
Sok szó esik majd a televízió és az újságosstandok „megtisztításáról”, s az újságokban és
folyóiratokban meglehetős gyakorisággal fognak cikkezni azokról a bátor lépésekről, melyeket
a mind nagyobb teret hódító vulgarizmus és pornográfia feltartóztatásáért indítanak egyesek.
Helyenként születnek ugyan kisebb-nagyobb győzelmek, ám ezek nem tartanak soká. Néhány
rádióevangélista nyíltan kampányol majd az erkölcs védelmében, de a lelkesedés hamar
alábbhagy, és a támogatók száma is megfogyatkozik.
A szennylapkereskedők és más szexiparból élők nem fogják felemelt kézzel megadni magukat.
Megpróbálnak kijátszani minden törvényt, s a kiskapukat megtalálva, így vagy úgy, de
terjeszteni fogják ártalmas portékájukat. Az amerikai és európai „tisztogató hadjárat” nem jár
sikerrel; csupán tiszavirág-életű mozgalom lesz, melyet a szenny mindent elsöprő áradata
követ.
Azt mondják, az inga egyik végletből a másikba leng át. Sokak – optimistán – úgy vélekednek,
hogy mára már minden meztelenkedés, szenny és erkölcstelenség beáradt az országba, amit
az emberek még el tudnak viselni, így az inga hamarosan a másik irányba fog elindulni.
Minden ízemben azt kívánom, bárcsak így történhetne, de teljes bizonyossággal hiszem, hogy
a szennyáradat, amelynek közeledését látásban láttam, az a fajta lesz, amiről Náhum próféta
is beszél: „Én most rád támadok – így szól a Seregek Ura –, ruhádat az arcodra borítom,
megmutatom meztelenségedet a népeknek, gyalázatodat az országoknak! Szemetet szórok
rád, gyalázatossá teszlek, és pellengérre állítlak.” (Náh 3,5-6)

Szodoma bűne közeleg

Nemzedékünk újra elköveti majd a szodomaiak vétkét. Szodoma rengeteg bűne közül az volt a
legsúlyosabb, amikor a felbőszült csőcselék ártatlan emberekre támadt, és férfiak férfiakat
akartak megerőszakolni.
A tömeggyilkosságok a mai nemzedék idejében már-már elcsépelt hírré lettek; az olimpiai
vérengzésről[1] mindannyian értesülhettünk a televízióból. A sokak életét követelő öldöklések
annyira elszaporodtak, hogy talán mintegy természetesnek is vesszük őket. Ma már nem
rázzák meg úgy a világot az efféle tragédiák, mint egykor.
A Biblia ezt mondja: „Éppen úgy lesz, mint ahogy Lót napjaiban történt […] azon a napon is,
amelyen az Emberfia megjelenik.” (Lk. 17,28-30) Látásomban olyan dolgokat láttam, amelyek
aggodalommal töltenek el gyermekeink jövőjét illetőleg. Megvadult, préda után leselkedő
homoszexuális férfiak hordájáról beszélek, akik ártatlan embereket molesztálnak nyilvánosan
parkokban, utcákon és titkos helyeiken. Minden kétséget kizáróan számíthatunk a szodomai
csőcselék támadására, s jóllehet nem fogják nevükön nevezni őket, a törvényvégrehajtó
szervek pontosan tudni fogják, mi folyik.

A homoszexualitás járványszerű terjedése

Két erő tartja vissza a homoszexuálisokat attól, hogy teljességgel átadják magukat a bűnnek:
a társadalom megvetése és az egyház tanítása. Amikor a társadalom már nem fogja
abnormálisnak bélyegezni hajlamukat, hanem maximálisan befogadja, sőt bátorítja is őket, s
amikor az egyház nem hirdeti többé, hogy a homoszexualitás bűn, hanem melléjük áll – nem
lesz többé visszatartó erő. A kapuk feltárulnak az özönvíz előtt, s a homoszexuálisok immár
bátran folytathatják bűnös szexuális viselkedésüket. Látásomban láttam, amint az áradat
elsöpri és magával sodorja e két úttorlaszt, s a mikor az akadályok elhárulnak, teljessé lesz a
káosz.
Higgye el nekem az olvasó: nincs már messze az idő, amikor a városi újságot fellapozva
gusztustalan beszámolókat olvashatunk arról, miként támadt meg a parkban vagy az utcán
ártatlan gyerekeket a fékezhetetlen homoszexuális csőcselék. A csoportosan elkövetett nemi
erőszak éppoly bizonyosan utoléri az emberiséget, mint ahogyan azt a Biblia előrevetíti –
látásom szerint még a mai generáció életében.
Huszonhét fiút gyilkolt meg egy néhány főből álló homoszexuális banda a texasi Houstonban.
Ez a rettenetes hír számos jövőbeli tragédia előhírnöke.
Nem egy homoszexuálissal kapcsolatos botrány robban majd ki magasabb körökben is. A
homoszexuális társadalom olyan elszánt és erőteljes támadásba lendül, hogy rövid időn belül a
televíziós beszélgető show-kban is propagálni fogják bűnös szenvedélyüket.
Tisztán látom a semmiből tömegével előlépő homoszexuálisokat, s a deviáns erőszakos
szexuális bűntettek elszaporodását és eldurvulását.

Általános erkölcsi hanyatlás

Sok gyülekezetbe járó ember erkölcsi normái is meginognak, a férjek és feleségek
„lecserélése” egyre jobban elterjed, és rengeteg fiatal anélkül él majd együtt valakivel, hogy
összeházasodnának.
A médiák szüntelenül a mezítelenséggel és a szexszel bombázzák majd a közönséget, s ezzel
még Krisztus legodaszántabb gyermekeinek is felkavarják az értelmét és a lelkét.
Következésképpen a szeretet sokukban elhidegül; sokan közönybe süllyednek és hitetlenné
válnak. Kevesen állnak csak ellene ennek a szennyáradatnak – rájuk úgy tekintenek majd,
mint akik „képtelenek lépést tartani” a felvilágosult társadalommal és a modern egyházzal.
Az abortusz megkönnyítése, a fogamzásgátló tabletták használatának lehetősége és a növekvő
szexuális engedékenység is hozzájárulnak majd az erkölcstelenség forradalmához, amely végül
olyan mélységű szennyfürdőhöz vezet, hogy azt emberi ésszel fel sem lehet majd dolgozni.
Az érzéki gyönyörök imádói messze többen lesznek az Istent imádó és szerető embereknél.
Vigyázzunk tehát és jól figyeljünk oda: maximális erőkkel dúló háború elé nézünk, melyet az
ellenség Isten választottai ellen indít!

Szexuális erkölcstelenség a szolgálattevők körében

A válás és erkölcstelen szexuális viselkedés egyre mindennapibbá válik az egyházi vezetők
körében. Egyre több pap keveredik szexuális kalandokba és dönt a papság feladása mellett.
Mások folytatják hivatásukat, de ezzel párhuzamosan titkos viszonyaikat is. A protestáns
egyházak berkein belül is nő azoknak a szolgálattevőknek a száma, akik szexuális bűnökbe
„esnek”, bár sokuk féltve őrzi majd titkát.
Úgy vélem, hogy még egyes evangéliumi felekezetek is hajlandóak lesznek szolgálati
megbízást adni elvált lelkészeknek. A válás többé nem jelent majd szégyenletes bélyeget
lelkészkörökben. A keresztény felekezetek „újragondolják” a válással szembeni elutasító
álláspontjukat, s minden új vezetői üléssel és közgyűléssel egyre elnézőbbé és hajlíthatóbbá
válnak. A gyülekezeti tagok és az egyházvezetők körében egyaránt „enyhülés” várható a válás
témájával kapcsolatban. Semmi sem állíthatja majd meg ezt a tendenciát, jóllehet a
szemléletváltás csak lassan és fokozatosan megy végbe.
Lepel hullott le a szemem előtt, és mintegy látásban láttam, mi folyik titokban sok ezer
szolgálattevő és istenfélő keresztény életében. A kegyesség és a szentség álarca mögött, az
emberi szemek elől elrejtve, titkos viszonyokat folytatnak. „Nagyon vallásos” férfiak és
asszonyok csalják meg házastársukat és merülnek titkon szexuális bűnökbe. Maguk is elítélik
tetteiket és tudják: semmiképpen sem lehet elfogadni azokat, de mintha nem lenne erejük
megállni az erkölcsi hanyatlás lejtőjén. Hacsak egy isteni csoda folytán meg nem szabadulnak,
házasságuk hajótörést szenved, gyülekezetük pedig katasztrófa elé néz.
Látom ama nap közeledtét, amikor minden igazszívű szolgálattevő és evangéliumi hitű pap a
kísértés legrettenetesebb óráját éli majd át. Azokat fogja érni a legerőteljesebb támadás, akik
megkísérthetetlennek hitték magukat. Isten megtartja és kiszabadítja a teljes szívvel hozzá
fordulókat, ám akik továbbra is flörtölnek és belemerülnek a bűnökbe, azokra teljes kudarc és
kilátástalanság vár. Isten hamarosan megítéli majd a titkos bűnöket izzó haragjával, s akik
megmaradnak bűneikben, azokat jobbról és balról is utol fogja érni büntetése. Ám ha valaki
elhagyja a titkos szexuális bűnöket, azt Isten megújítja és meggyógyítja.
Sürgető üzenetet láttam és hallottam hozzám érkezni egyenesen Isten trónterméből: „Bűn van
a táboron belül, meg kell hát tisztítani!” Eljött az óra, amikor Isten a fák gyökerére veti
fejszéjét; megtisztítja házát és megszenteli edényeit a szolgálatra ezen az éjféli órán.

Egy végső, elkeseredett támadás Isten választottai ellen

A mai generáció Jézus-követőit úgy láttam magam előtt, mint „az utolsó idők keresztényeit”.
Sátán a világosság angyalaként jön el hozzájuk, mintegy álruhában – olyan észrevétlenül,
olyan ártatlannak tűnő módon és felismerhetetlenül, hogy csak kevesen veszik majd észre, mi
is történik velük. Terepszínbe öltözteti mesterkedését, s olyan dolgokkal kísérti meg a
keresztényeket, amelyek önmagukban véve elfogadhatóak és megengedettek lennének – ha
viszont rosszul élnek velük, elítélendők.
Az utolsó idők keresztényeire leselkedő első számú kísértés a gazdagság utáni vágy lesz. A
Biblia int bennünket, miszerint az utolsó időkben sok keresztény lesz félszívű, gazdag,
vagyonos és semmit sem nélkülöző. Nincs abban semmi rossz és bűnös, ha valaki jómódú és
sikeres; a bibliai pátriárkák többsége is tehetős ember hírében állt. Ábrahámnak rengeteg
marhája, aranya és ezüstje volt, Jób is hihetetlen gazdagságban élt hétezer juh, háromezer
teve, ötszáz ökörfogat, ötszáz szamárünő, egy sereg szolga és egy hatalmas ház
tulajdonosaként. Isten kétségkívül nincs ellene a gazdagságnak és jómódnak, hiszen a
Bibliában úgy olvassuk, hogy „gyönyörködik szolgája gazdagságában” (Zsolt 35,27 – a King
James fordítás alapján).
Mégis azt kell látnom, hogy keresztények milliói esnek a jólét csapdájába. Az utolsó idők
keresztényeit sokkal inkább a gazdagság „sújtja” és méri majd meg, mintsem a szegénység és
a nyomor.
Látásomban látom, amint Sátán még egyszer, utoljára megjelenik Isten előtt, éppúgy,
ahogyan Jóbot is vádolta a Bibliában. Ám ezúttal azért jön, hogy az utolsó idők keresztényének
a megkísértéséhez kérjen engedélyt. A következő az, amit látok:
Az Úr megkérdezte a Sátánt: Honnan jössz? A Sátán ezt felelte az Úrnak: A földön
barangoltam, ott jártam-keltem, és figyeltem az utolsó idők keresztényét. Erre ezt
mondta az Úr a Sátánnak: Észrevetted-e az utolsó idők keresztényeit – hogy milyen
elkötelezettek, becsületesek, istenfélők, és mennyire szeretik Krisztust? Hogy mennyire
igyekeznek kikerülni gonosz csapdáidat? Sátán így felelt az Úrnak: Igen, de hiszen te
kerítetted körül őket és a te oltalmadat élvezik. Jób nem hagyott el téged
szegénységében – de áldd csak meg és növeszd fel az utolsó keresztényeket jóval
afölött, amennyije Jóbnak valaha is volt, s lássuk, mi történik akkor! Tedd az utolsó
idők összes keresztényét Jóbhoz hasonlóan jómódúvá! Építs nekik hatalmas házakat,
adj nekik menő autókat, annyi pénzt és élveznivalót, amennyit csak akarnak! Rogyaszd
rájuk az áldásodat – lakókocsikat, motorcsónakokat, világkörüli utakat, drága ruhákat,
egzotikus ételeket, földbirtokokat és vaskos bankszámlákat! Lássuk, mi történik a te
utolsó keresztényeiddel, ha eltelnek, meggazdagodnak, bőségben élnek és már
semmire sem lesz szükségük! Akkor majd elhagyják Istent és önközpontúakká válnak.
Látom, ahogyan az autók, a ruhák, a motorkerékpárok és más anyagi javak komolyabb
hátráltató tényezőt kezdenek jelenteni a keresztények életében, mint a kábítószer, a szex vagy
az alkohol. Keresztények ezreit látom foggal-körömmel ragaszkodni az efféle dolgokhoz, és
azoktól függeni. Ezek annyira elmerülnek majd a materializmusban, hogy langymeleggé,
vakokká, gyengékké és szellemileg mezítelenekké válnak, noha minden gazdagságuk ellenére
keserűség gyötri őket, és egyáltalán nem elégedettek.
Látásomban látom, amint Sátán hátrébbáll és kajánul nevet:
Na, nézd csak a sok pénzsóvár keresztényt – ezeket a divatbabákat! Megcsípte őket a
biztonságteremtés bogara! Kupacokba halmozzák a pénzt! Újabbnál újabb bútorokat
vesznek maguknak! Egyre nagyobb autókba ülnek! És ráadásul kettőt-hármat is
akarnak maguknak! Vásárlás, ültetés, eladás, házasodás, válás! Ez már Lót nemzedékét
is pusztulásba döntötte! Ti sem ússzátok meg!
Nézd csak a jólfizetett, könnyű életű, nagyétkű keresztényeket – hogyan tunyulnak és
langyosodnak el, és miként válnak könnyű prédává a számomra! Isten – áraszd csak
rájuk a gazdagságot! Sokukat rabul ejti majd, és ez megkönnyíti a dolgomat.
Az az Isten, aki ezernyi domboldal legelőjén tereli nyáját, nem vágyik semmire az ember javai
közül. Nem akarja a házát, az autóját, a ruháit, a motorcsónakját vagy a szörfdeszkáját.
Csupán az első helyet kéri magának mindazok szívében, akik az Ő nevéről nevezik magukat!

Laza szentlelkesek

Azt látom, hogy sok utolsó időbeli, egykor Istent szerető keresztény hajótörést szenved az
élvezetek mindenek feletti hajszolása miatt. Isten szerelmesei nem lelik örömüket a
kábítószerekben, a törvénytelen szexben, az alkoholban, a dohányban vagy a mindenféle
szennyes dolgokban – s az ördög tudja ezt. A testi gyönyörök többsége zavarja és taszítja a
hívőket, de keresztények ezreit látom mozikban ülni és önként kitenni magukat olyan romboló
hatásoknak, amelyeket egykor szívből megvetettek. Nem adják át magukat egyetlen konkrét
bűnnek sem, de kényelmesen elmerülnek a pikáns filmektől, hétvégi partiktól, társasági élettől
és borkóstolóktól való függőség állapotában. Őszintén szeretik Istent, de az élvezeteket még
inkább. Nem annyira bűnösök ők Isten szemében – inkább csak idegenek a számára. Annyira
igyekeztek lépést tartani a korral és liberális hívő életet élni, hogy drasztikus változáson
mentek keresztül, jóllehet ők maguk észre sem vették, mi lett belőlük.
A keresztények hirtelen elragadtatása a földről sokukat váratlanul ér majd. Olyan élénk
társasági életet folytatnak, hogy belső szobájukban Istenhez imádkozni már nem marad
egyetlen lyukas órájuk sem.
A jövő bűnének a szabadidő könnyelmű elfecsérlését látom. Semmi köze ennek a nyári vagy
téli vakációhoz, sem ahhoz, amikor valaki körbeutazza Európát, vagy ellátogat a Szentföldre.
Nem a vadász- vagy horgászkirándulásokra gondolok, és nem is a szörfözéssel, csónakázással,
vízisíeléssel, lovaglással töltött órákra. Ezek az időtöltések mind jók és helyénvalóak
önmagukban véve. Én az elfecsérelt időről beszélek – arról az időről, amely felett az ember
szabadon rendelkezhet, amelyet Isten Igéjének az olvasásával tölthetne, vagy belső
szobájában, a mennyei Atyával beszélgetve.
Látom, hogy Sátán ismét megjelenik és vádolja az utolsó idők keresztényeit:
Nézd csak az utolsó idők keresztényét – a televízió bűvkörében él!
Nézz csak rá – órákon át bámulja a szappanoperákat, kabarékat és sportközvetítéseket,
de Istennel kettesben maradni nincs ideje. Isten zavaró hangját egyetlen
gombnyomással kikapcsolja. Horgászik, vadászik, utazik; golfozik, teniszezik, kosarazik.
Moziba és bulikra jár, minden fontos helyen ott van, de bibliát olvasni és imádkozni nem
ér rá. Ez lenne hát az utolsó idők kereszténye, aki állítólag hitben jár? Ő az, akinek a
hite legyőzi a világot? Ő az, aki készül az eljövendő üldözésre és káoszra? Ezek az
aranyifjú keresztények érik majd meg a világ végét?
A jövőben nem a test beszennyezése, s az érzékiségben való elmerülés, de nem is az Úr
nevének a káromlása lesz a legnagyobb Istennel szemben elkövetett bűn, hanem ha valaki
nem vesz tudomást személyéről egy olyan napon és korban, amelyről Ő annyira világosan
beszél. Morbid tendenciát látok kialakulni: az utolsó idők kereszténye, akihez sokkal közelebb
van Krisztus visszajövetele, mint az első keresztényekhez, tölti minden idők keresztényei közül
a legkevesebb időt Isten jelenlétében!
A közelgő ítélet és Jézus Krisztus visszajövetelének az üzenete sok-sok kereszténynél nem
talál majd halló fülekre ugyanazon okból kifolyólag, amiért Noé nemzedéke sem vett tudomást
a fenyegető végzetről – azért tudniillik, mert túlságosan élvezték a vásárlás, eladás, ültetés és
szerelmeskedés nyújtotta örömöket.

Pletykahadjárat

Bizonyosan tudom, hogy Sátán Jézus Krisztus minden igaz szolgálója ellen hadat üzent. Kő
kövön nem marad elszánt támadásai közepette, melyekkel azt akarja elérni, hogy Istennek
minden tisztaságra törekvő embere hitelét veszítse, és élete megfenekeljen. Azok a
szolgálattevők és papok, akik ellenálltak a kísértésnek, és nem voltak hajlandók megcsalni
feleségüket vagy magukévá tenni az új, szabados erkölcsöt, lesznek a célpontjai minden idők
legádázabb pletykahadjáratainak. Sátán „pletykaszítókat” támaszt majd, hogy támadják,
rágalmazzák és hazugságaikkal befeketítsék őket.
Hitem szerint Billy Graham és az evangélium többi nagy szolgája világszerte egyre többször
lesz a sajtó és liberális médiaszemélyiségek gúnyjának, pletykájának, valamint a meg nem
értettség áldozata. Minden indítékukat kétségbe vonják és megkérdőjelezik majd, s bármit
mondjanak is, minden kijelentésüket vizsgálat alá vetik és kiforgatják.
Egyes szolgálók, akik azt hitték, hogy nincsenek ellenségeik a világban, döbbenten
tapasztalják majd, hogy beszélnek róluk. A gyülekezetek lelkipásztorai lesznek a
legrosszindulatúbb pletykák tárgyai. Az emberek közt keringő vádak, hazugságok és ferde
állítások a pokol mélységes bugyraiból származnak majd.
A pletykahadjárat a démoni erők természetfeletti megnyilatkozása lesz, s az evangélium
egyetlen igaz szolgája sem menekülhet meg tőle. A házas szolgálattevők feleségeit is
támadások fogják érni.
Hazug lelkek egész légiói szabadultak ki a földre azzal az egyetlen céllal, hogy a pletykákon és
rágalmakon keresztül vádolják a keresztényeket. A pletykahadjárat nem kizárólag csak a lelki
munkások ellen irányul majd, hanem Jézus Krisztus minden igaz követője ellen, bármely fajból
és felekezetből.

Elszaporodnak a hamis tanítások

Az emberek szívesebben hallgatják majd a hamis tanokat és újszerű ideológiákat, mint Isten Szent Igéjének igazságát, s tömegek gyűlnek az „új gondolatokkal és kijelentésekkel” bíró
tanítók köré. Sokan fordulnak majd emberi próféciák és tanítások után ahelyett, hogy az
igazság tanaihoz hajtanák a fülüket – ezek hitető lelkekre és ördögi doktrínákra fognak
figyelni.
Az evangéliumi tanítás szélsőséges eltorzításának lehetünk majd tanúi – azok a kereső
emberek, akiknek viszket a fülük az igazság meghallására, a „világosság angyalaiként” fellépő
szolgálattevőket kezdik követni, akik azonban valójában eretnek tanokat terjesztenek. Az új
tanítások könnyedén használják majd Jézus nevét, s az aszkétizmus, az önmegtagadás és az
akaraterő jelszavaival vonzzák a kegyességre törekvőket.
Számos komoly hívő esik majd rabjául a démoni megszállottságtól való félelemnek. Olyan
tanítók nyomába szegődnek, akik többet beszélnek Sátán hatalmáról, mint Istenéről. Azt látom
ugyanakkor, hogy az ördögtől való félelemhullám nem tart majd sokáig az egyházon belül.
Akik mégsem szűnnek meg a keresztények démoni megszállottságán lovagolni, a régi
törvényhez és a cselekedeteken alapuló megigazuláshoz fognak visszatérni. Ezenkívül egyre
több komoly keresztény adja el minden vagyonát és csatlakozik keresztény szemléletű
kommunákhoz, ahol a szerzetesekéhez hasonló életet folytatnak majd, és törvények egész
sorának a betartásával próbálnak közelebb kerülni Istenhez.

Hamis Jézus-mozgalom

Elindul majd a hamis „Jézus-követők” mozgalma, akik a démonok kiűzését fogják hangsúlyozni mindenek felett. A betegek gyógyítóiként és csodatévőkként lépnek majd fel; ételt osztanak a szegényeknek és a mindennél erősebb isteni szeretetet prédikálják, ám hamis próféták találnak majd otthonra közöttü, akik egyáltalán nem rendeltek alá mindent Krisztusnak. Jézus nevében a szeretetről beszélnek , de továbbra is megmaradnak régi bűneikben és lázadó állapotukban. Kártékony eszközök lesznek a sátán kezében, aki rajtuk keresztül próbálja hitelét vesztetté tenni az igazi Jézus -mozgalmat. A Biblia megjövendöli , hogy e hamis Jézus-követők közül sokan állnak majd értetlenül Isten trónja előtt: ,, Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát?"  (Mt 7, 22). De az Úr ennyit felel csak nekik: ,, Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!" ( Mt 7 ,23 ). Hitem szerint a hamis Jézus-követőkről szólnak ezek a sorok, akik Jézus nevében prédikáltak, menedékházakat hoztak létre elszökött gyermekek megsegítésére, enni adtak a szegényeknek és ruházták a mezíteleneket- mindezt ugyan a krisztusi szeretet jegyében, de anélkül, hogy Jézus megfeszített, Istennek alávetett és feltámadott életét élték volna. Lemeszelték a bűneiket , és föléjük mázolták Jézus nevét. Folyton az ,, isteni öröm" mámorában úsztak, de sohasem jártak a Golgotán, ahol bűneik eltöröltethettek volna. Amikor azután eljön az üldöztetés ideje, mind visszatérnek a szexuális bűnökhöz, a kábítószerhez, régi életmódjukhoz. Csupán azok maradnak majd meg, akik teljesen alárendelték magukat Jézus Krisztusnak és megmosattak a Bárány vérében.

A valódi Jézus-mozgalom újjászületése

Az üldöztetéseket szenvedő s az idők jeleit megértő hívekből újjá fog szerveződni az igazi Jézus-követők hadserege, s olyan erővel lépnek színre , akár a kommandós egységek. Egyfajta földalatti egyházat alkotnak majd, amely Krisztus visszajövetelét és az idők végét hirdeti! Olyanok lesznek , akár egy tüske a szellemi paráznaságban élő egyház oldalán - odaszántságuk és a rajtuk keresztül megnyilvánuló szellemi hatalom egyfolytában szúrja és böködi majd az emberek lelkiismeretét. A sátánimádók nyílt konfliktusba kerülnek az efféle igaz Krisztus-követőkkel. Befolyásos és előkelő körökben egyedül azok lesznek képesek kiszűrni és felismerni a ,, szellemi romlottságot" , akik az igaz hitet követik.