Szemelvények David Wilkerson prófétikus írásaiból

 

Közeleg a nyomorúság órája

Részlet David Wilkerson prédikációjából, amely 2001. augusztus 19-én – három héttel szeptember 11-e előtt –
hangzott el a New York Citybeli Times Square Gyülekezetben
Amikor Isten előtt térdelek, kérve Őt, hogy mutassa meg nekem szívének szándékát ezekben
az utolsó időkben, képtelen vagyok elhessegetni magamtól az érzést, miszerint Amerika
hamarosan ismét rendkívül nehéz helyzetbe jut. Hogy mi lesz ez pontosan, nem tudom; talán
gazdasági válság, tömeges munkanélküliség vagy még több terrorizmus. Annyit tudok csupán,
hogy közeleg egy nyomorúságos óra, amely meg fogja rázni az egész világot, és zokog a
szívem, mert Isten népének nagy része nincs erre felkészülve.
Ezen a nehéz órán tiszta és hibátlan hitre lesz szükség, s akkor Jézus előhív majd egy
reménnyel teli maradékot – olyan embereket, amilyeneket Isten is keres. Az Úrnak minden
nemzedék idejében volt egy reménykedő, bizakodó népe, s a mai generáció esetében sincs ez
másképp. Látni fogjuk, amint Krisztus előszólítja legszűkebb baráti körét ezen az utolsó órán.

Intő jelek

Set the Trumpet to Thy Mouth (Emeld ajkadhoz a trombitát!), World Challenge Publications, 1985.

A nagy világégést kisebb tűzvészek fogják megelőzni. Kigyulladnak a közel-keleti olajmezők, s
az éjjel és nappal felszálló füst az eljövendő, még nagyobb veszedelemre figyelmeztet majd.
Bombák hullanak az olajmezőkre, hajókikötőkre és tárolótartályokra. Pánikhangulat lesz úrrá
az olajkitermeléssel és szállítással foglalkozókon és minden nemzeten, amelyik az olajból és
attól függ.
Hamar, nagyon hamar valósággá válik hirtelen egy gazdasági jellegű rémálom, és milyen
rettenetes lesz a híre! „Te nagy vizek mellett lakó, kincsekben gazdag nép, eljött a véged,
rablásod véget ért!” (Jer 51,13)

Az ítélet a partokon kezdődik

Racing Toward Judgement (Rohamléptekkel az ítélet felé), Pyramid Books, 1975.

Isten ítéletei mindig a népek, városok és birodalmak „bejáratában”, azaz „a kapuknál” kezdődtek: „…kiáltás hangzik a Hal-kapu felől…” (Zof 1,10).

Ez a kifejezés a mai kikötőknek, kikötővárosoknak és kereskedelmi felvevőhelyeknek felel
meg. Fontos észrevennünk, hogy az ószövetségi próféták többsége szerint az ítélet a partokon
kezdődik el. Zofóniás a filiszteus városokat figyelmeztette: „Jaj a tenger vidékén lakóknak […]!
Az Úr igéje ellened van […]. És a tenger vidéke legelőkké, pásztorok tanyáivá és juhoknak
aklaivá lesz.” (Zof 2,5-6 – Károli)
Egy másik próféta, Jeremiás úgy intette a népeket, hogy Isten ítéletei forgószélként
kerekednek majd fel országuk tengerpartján, s egyik szélétől a másikig söpörnek végig: „Ezt
mondja a Seregek Ura: Indul a vész néptől néphez, nagy forgószél támad a föld végéről.” (Jer
25,32; angolban: „a föld partjaitól” – a fordító)

Csődeljárások és gazdasági káosz

Racing Toward Judgement (Rohamléptekkel az ítélet felé), 1975.

„Gyászol Júda, és kapui roskadoznak…” (Jer 14,2 – Károli)

Isten gazdasági csapásokkal fogja sújtani nemzetünket; a nagy- és a kisvárosoknak egyaránt
súlyos anyagi problémákkal kell majd szembenézniük. A kormány és az önkormányzatok a
csőd szélén fognak tántorogni. „A gazdagnak a vagyon az erős városa, magas várfalnak
képzeli.” (Péld 18,11)

New York City összeomlása

Racing Toward Judgement (Rohamléptekkel az ítélet felé), 1975.

New York City gazdasági és társadalmi katasztrófának néz elébe. Az ítélet kardja már ott függ
a város felett, és hirtelen fog lecsapni rá. Olyan változások mennek majd végbe egyik napról a
másikra, amilyenek soha még csak meg sem fordultak az amerikai lakosok fejében. Az ország
csődbe jut. A halogató, elhárító kísérletek hamar kudarcot vallanak, s a rövidtávon biztatónak
tűnő jelek semmivé lesznek a csődhöz vezető, váratlan események sorában. Az amerikai
városok királynője csődöt jelent. „Elbukik, aki gazdagságában bízik, de az igazak virulnak, mint
a lomb.” (Péld 11,28)
„Jajgassatok, akik a völgyben laktok, mert elpusztul az egész kalmárnép, kiirtják azokat, akik
ezüstöt méricskélnek.” (Zof 1,11)

Gyilkosság Manhattanben

Racing Toward Judgement (Rohamléptekkel az ítélet felé), 1975.

Erőszak lesz tapasztalható mindenfelé – mégpedig soha nem hallott és hihetetlen mértékű,
szükségtelen és kezelhetetlen erőszak. Az évekig visszafojtott, lappangó erőszak egyszer csak
a felszínre tör. A város egyetlen utcája sem lesz többé biztonságos, mert ismét megerősödnek
a tinédzser galerik, és sosem tapaszalt kegyetlenséggel fognak fellépni. Mindennek
következtében elszaporodnak a gyilkosságok, gyújtogatások és a nemi erőszak is. Az emberek
nem fogják felismerni és megszívlelni Isten ítéletét, ehelyett megátkozzák Őt, s a kéj- és a
nyereségvágy szelleme kerít a hatalmába milliókat. Úgy terjed majd az antikrisztusi lelkület,
akár a gyógyíthatatlan, áttétes rák.
„Rémületbe ejtem az embereket, botorkálnak, mint a vakok, mert vétkeztek az Úr ellen.
Kiömlik a vérük, mintha por lenne, és a belük, mint a szemét.” (Zof 1,17)
New York City összeomlása lesz az az esemény, amely első ízben megkongatja az isteni
ítéletre figyelmeztető vészharangokat, s e harangok félelmetes zúgása a világ minden pontjára
elhallatszik majd. A szakemberek döbbenten fognak állni a váratlan és érthetetlen fejlemények
előtt. Senki sem jósolhatja meg pontosan az egymást érő eseményeket és tragédiákat. Egyik
rossz hírt követi majd a másik, s a csapásra újabb csapás jön. A gazdagok zokognak és
gyászolnak majd, a szegények pedig magukra hagyva és tehetetlenül bolyonganak az utcákon.
„Népek háborognak, országok inognak, ha az Úr mennydörög, megretten a föld.” (Zsolt 46,7)

Drágul a villamos áram és az üzemagyag

Racing Toward Judgment (Rohamléptekkel az ítélet felé), 1975.

Isten világosan figyelmeztet bennünket a Bibliában, hogy azokban az országokban, ahová
ítélete lesújt, jelentősen meg fog drágulni az elektromos áram és az üzemagyag. Amikor Izrael
Isten büntetése alatt állt, a nép így kiáltott: „Még az ivóvízért is fizetnünk kell; tüzelőnket a
lehető legmagasabb áron adják el nekünk.” (JerSir 5,4 – a Living Bible alapján; a dőlt betűs
rész a szerző kiemelése.)
„Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be; esztek, de nem fogtok jóllakni; isztok, de nem
fogtok megrészegedni; ruházkodtok, de nem fogtok megmelegedni. Aki pénzért dolgozik,
mintha lyukas erszénybe rakná a pénzét.” (Hag 1,6)

Nő a munkanélküliség

Racing Toward Judgement (Rohamléptekkel az ítélet felé), 1975.

Isten ismét megcselekszi majd mindazt, amit Zakariás próféta idején Jeruzsálem városával tett
– csakhogy ezúttal az amerikai városokkal történik ugyanaz. A prófécia emlékeztette a
templomépítéssel foglalatoskodó lakosokat az isteni ítélet idején történtekre: „… nem volt
munka, nem volt fizetés, nem volt biztonság […] a bűnözés uralkodott” (Zak 8,10 – a Living
Bible alapján).
Hóseás próféta szemléletesen tárja elénk, hogyan omolhat össze egyik napról a másikra egy
virágzó gazdaság. Azt mondja, semmivé lesz, akár a harmat, elszáll, mint a polyva, és
füstként tűnik el: „Azért olyanok lesznek, mint a reggeli felhő és mint a korán eltűnő harmat,
mint a szérűről elsodort polyva és mint a kémény füstje.” (Hós 13,3)

Bankbotrány Svájcban

Racing Toward Judgement (Rohamléptekkel az ítélet felé), 1975.

Évek óta ismétlem már, hogy összeomlás sújtja majd a svájci bankokat. Hogy ez megvalósul,
az olyan biztos, mint hogy a napra éjszaka következik. A biztonság fellegváraként számon
tartott svájci bankszámlák egy napon nem lesznek többé biztonságosak, s az emberek sorra
vesznek ki róluk óriási összegeket. A botrány nyilvánosságra kerül, s a svájci bankhálózat
alapjaiban inog meg; ennek következtében a svájci frank is sokat veszít értékéből. Mindazok,
akik a veszély elkerülésének reményében Svájcban hizlalták bankszámlájukat, komoly anyagi
károkat fognak szenvedni. Ezt Isten Igéje is megjövendöli: „Jaj annak, aki a házába
tisztességtelen hasznot gyűjt, aki fészkét magasba rakja, hogy megmenekülhessen a
fenyegető veszedelemtől!” (Hab 2,9)

Imádkozzunk-e mindezek után Amerikáért?

Racing Toward Judgement (Rohamléptekkel az ítélet felé), 1975

Hadd mondjam a következőket mindazoknak, akik azért imádkoznak, hogy Isten őrizze meg
Amerikát ítéletétől: az Úr leginkább az ítéleten keresztül ad választ imáikra! A csapások által
menti meg Amerikát és távolítja el az országból „a botránkoztató dolgokat”: „Elsöprök embert
és állatot, elsöpröm az ég madarait és a tenger halait, a botránkoztató dolgokat a bűnösökkel
együtt, kiirtom az embert a föld színéről! - így szól az Úr.” (Zof 1,3)
A földet utolérő büntetéseknek arra kell inspirálniuk a keresztényeket, hogy még inkább
higgyenek és könyörögjenek: tisztítson és égessen ki az Úr tüze minden gonoszságot és
erőszakot. Isten nem csinál fegyházat a világból – Ő szabad akaratot adott nekünk. Amerika
maga választotta a sorsát, és biztos menedéket Rajta kívül sehol sem találhat.
Isten tűzzel tisztítja meg a bálványimádók és erőszakszeretők országát; Izraelt is pontosan
emiatt büntette meg annak idején.
Minden igazi kereszténynek komolyan imádkoznia kell Amerikáért. Imádkozz megtisztulásért,
imádkozz a gonoszság és az erőszak uralmának megdőléséért! Imádkozz szellemi ébredésért
is, s hogy az társadalmunk minden szegmensébe elhasson.
De soha ne imádkozz az ítélettől való megmenekülésért annak reményében, hogy Isten talán
megóvja bizonyos „keresztény üzleti érdekeltségeidet”! Egyre gyanakvóbban figyelem azokat,
akik azért imádkoznak, hogy Amerika kerülje el a büntetést – számosan közülük ugyanis saját
személyes érdekeiket próbálják csupán védeni. Azt szeretnék, ha anyagi jólétük zavartalan
maradna. Ők maguk is félnek az ítélettől, mert tartanak pénzük, üzleti vállalkozásuk,
ingatlanjaik vagy akár szolgálatuk elveszítésétől. Ha Isten gyermeke mindenestül alárendelte
magát az Úrnak és szabad a materializmus béklyójától, akkor nem lehet, hogy féljen az isteni
ítélettől. Ám néhányunk, nagyon úgy tűnik, hogy ekképpen imádkozik: „Uram, óvd meg
Amerikát ítéletedtől, hogy legyen időm és lehetőségem még sikeresebbé válni!” Isten átlátja
állítólagos hazaszeretetünket és embertársainkkal való törődésünket, s előtte nincsenek
elrejtve hamis indítékaink.
Mások ezt bizonygatják: „Most nem ítélheti meg Isten Amerikát. Országunknak meg kell
őriznie erős gazdaságát, hogy a keresztények beevangélizálhassák a világot, mielőtt Krisztus
visszatér.” Számtalan igehirdetést és próféciát hallottam, melyek szerint erőteljes szellemi
ébredés várható, és nagy anyagi gazdagság is társul majd hozzá. De én egyedül Isten
Igéjének tartozom számadással, hogy azt prédikáljam, aminek az igazságáról történelmi és
bibliai szempontból is meg vagyok győződve. Isten mindig támogatni fogja az evangélizáció
ügyét, még a nehéz időkben is. Az igazság az, hogy a keresztények mindig többet tettek az
örömhír terjesztéséért, ha ítélet sújtotta az országot, mint „békeidőben”. Az eljövendő ítélet is
jobban elősegíti majd a keresztény értékrend helyreállását, a szellemi éhség feltámadását és a
zűrzavar szellemének a legyőzését, mint ha bármi más egyebet tenne Isten a jelen
generációért. Úgy imádkozzék tehát minden keresztény, hogy Isten cselekedjen akképpen,
ahogyan az neki a legjobbnak tetszik.