A hit egy cselekedet

 

Néhány évvel ezelőtt egyik barátom egy evangelista nőről beszélt, aki a pünkösdi mozgalom korai napjaiban prédikált.
Egyik összejövetelén négy tolókocsiban ülő ember felé szolgált. Mind a négynek azt mondta halkan: Kelj fel és járj Jézus nevében!
Ők pedig mindannyian felkeltek és jártak - a negyedik kivételével.
Nem tudok járni - mondta.
A többiek sem tudtak járni - érvelt az evangelista -, 
mégis megtették.
Az asszony így felelt: 
Tudom, hogy ők megtették, de én nem tudok járni. Évek óta nem jártam. Nem tudok járni.
Az evangelista elment és otthagyta őt hitetlenségben ülve.

Látod, amikor az az első három elkezdett annak alapján cselekedni, amit mondtak nekik, abból eredmény született. Amikor annak alapján cselekszel amit Isten Igéje mond, vagy amit a Szent Szellem szól a szívedhez, akkor annak eredménye is lesz. Ez a hit!

Egy asszony az egyik gyülekezetből, ahol pásztorkodtam, köszvényben szenvedett és tolószékben ült. Az orvos évekkel ezelőtt azt mondta neki, hogy a teste végül merevvé fog válni és képtelen lesz mozogni. Tolószékbe fog kényszerülni, teste ülő helyzetben rögzül. Ez bekövetkezett. Teste oly merev volt, mint a fatábla.
Ő és a férje sosem hagytak ki egy szolgálatot sem. Imádkozhattam ezért az asszonyért és ő azonnal gyógyulást kapott olyan kis betegségekből mint az influenza vagy a megfázás. Zavart viszont, hogy egyszer sem kérte, imádkozzak a köszvényből való gyógyulásáért.
Voltak abban a gyülekezetben olyanok, akik nagyon komoly betegségekből gyógyultak meg és tudtam, Isten akarata az ő gyógyulása is.
Némelyek érvelhetnek: Talán ez nem Isten akarata.
De én tudom, Isten akarata, hogy az emberek meggyógyuljanak! (Ez nem azt jelenti, hogy azok a keresztények, akik nem gyógyulnak meg, nem mennek a Mennybe. Csak azt jelenti, hogy míg a földön élnek, meg vannak fosztva egy áldástól.)
Egyik délután néhányan a gyülekezetből elmentünk ennek a mozgássérült asszonynak a lakására, hogy imádkozzunk vele. Elhatároztuk, látni fogjuk ahogy elhagyja a tolószéket. Amint imádkoztunk, pontosan láttam, Isten mit akar tőlem, mit kell tennem.

Mindenkinek azt mondtam: Menjetek távolabb tőle. Nagy szobában voltunk. Átmentem a szobán tőle távolodva és így szóltam: Mindenki figyeljen, de nem akarom, hogy bárki megérintse őt. Maradjatok távol tőle.
Aztán egy ujjal rámutattam és azt mondtam: Most, testvérem, kelj fel és járj, Jézus Krisztus nevében!
Feleségem, és és annak az imacsoportnak tagjai a tanúi annak, hogy Isten ereje kiemelte őt a székből. A levegőben lebegve ült a tolószék fölött. Mozgatni tudta a karjait és azonnal lenyúlt kis elgörbült kezeivel a tolószékhez. Abban a pillanatban ahogy ezt megtette, visszaesett a székbe.
Amint ez megtörtént, gondolkodás nélkül - tudom, Isten Szelleme volt az bennem - rámutattam és azt mondtam: Testvérnő, neked egy csepp hited sincs, ugye? Nem hiszed, hogy meggyógyulsz ebből a köszvényből?
Kibökte: Nem, Hagin testvér, nem hiszem. Így fogok meghalni és a sírba menni. Így is lett.

Nem kaphatsz Istentől semmit a valóságos hiteden túl. Tudod mi történt volna, ha együttműködött volna Isten gyógyító erejével? Meggyógyult volna. Testében minden izület kilazult volna. Elkezdett volna járni!
Túl sokan gondolják, hogy Isten ereje - gyógyító ereje, a Szent Szellem ereje - rájuk száll majd és elvégeztet velük valamit, akár meg akarják azt tenni, akár nem. Nem! Ez nem a Szent Szellem, hanem egy gonosz szellem lenne.

  • gonosz szellemek erőltetnek, hajtanak, kényszerítenek téged dolgok megtételére.
  • A Szent Szellem viszont késztet, serkent vagy gyengéden indít.

Aztán rajtad múlik, hogy válaszolj. Tőled függ az engedelmesség.

Amikor egy összejövetelt vezettem Texasban, egy odavalósi asszony megírta egy másik városban élő barátnőjének, hányan kapják meg az alkalmak során a Szent Szellem keresztséget. Meghívta őt, jöjjön el a hétvégi alkalmakra.
A hölgy eljött és két szolgálatunkon vett részt mielőtt előrejött volna, hogy beteljesedjen Szent Szellemmel. A fejére tettem a kezem, imádkoztam, és a Szent Szellem leszállt rá. Jött a kiejtés is. Azonban nem tudtam rávenni, hogy kimondja vagy elfogadja ezt.
A következő szolgálaton, ami vasárnap reggel volt, újra eljött imáért. A Szent Szellem újra leszállt rá és adta a kiejtést is, de ő most sem nyitotta meg magát és nem fogadta el.
Pontosan tudtam mi a baj, de tudtam, időbe telne elmagyarázni neki, és már későre járt. Átadtam a szolgálatot a pásztornak.
Kimentem a mellékajtón és a parkolón át a paplak felé indultam, amikor megláttam ezt az asszonyt az autójában ülve. Olyan kiábrándultnak látszott ahogy ott ült, hogy elfordítsa a slusszkulcsot és induljon hazafelé.
Kértem az Urat, hadd segítsek ennek az asszonynak. Isten Szelleme azonnal megmutatta, hogyan segítsek neki. Odamentem az autójához, kinyitottam a Bibliámat az Ap.Csel. 2:4-nél és ahogy benyújtottam neki az ablakon át, megkértem, olvassa fel hangosan.
Elkezdte olvasni: 
És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniuk.
Testvérnő
 - kérdeztem - a Szentírás szerint ki beszélt nyelveken?
Azt írja, hogy a Szent Szelem - felelte.
Megkértem, olvassa el még egyszer. Újra elolvasta. Feltettem neki az előbbi kérdést. Ugyanazt felelte. Tehát megismételtem a kérdést. Végül negyedszerre rájött, hogy valami biztosan nincs rendben, tehát lassan kezdte olvasni: És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel és kezdének szólni...
Döbbenten nézett és azt mondta: Persze, ŐK tették!
Kivette a Bibliámat a borítójából és megvizsgálta. Azt mondta, arra gondolt, talán az én Bibliám más, mint az övé. De ugyanaz volt, egy Scofield-hivatkozással ellátott kiadás.
Tudod - mondta -, mindig azt gondoltam, hogy a Szent Szellem beszélt.
Elmondtam neki, hogy tudtam ezt. Aztán folytattam: Olvassunk el több Igét is. Isten Igéje azt mondja, hogy két vagy három tanú bizonyságával erősíttessen meg minden dolog.
Elolvastuk az Ap.Csel. 10:44-46-ot: Mikor még szólá Péter ez Igéket, leszálla a Szent Szellem mindazokra akik hallgatják vala e beszédet. És elálmélkodának a zsidóságból való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Szellem ajándéka. Mert hallják vala, hogy ŐK nyelveken szólnak és magasztalják az Istent.
Ó - kiálltott fel. - Értem!
Ez két tanú
 - mondtam. - Szerezzünk hármat.
Elolvastuk hát az Ap.Csel. 19:6-ot: És mikor Pál reájok vetette kezét, szálla a Szent Szellem őreájok; és (ŐK) szólnak vala nyelveken, és prófétálnak vala.
Az asszony azt mondta: Tudod, Hagin testvér, ha bíróságra hívtak volna tanúnak és az ügyvéd megkérdezte volna tőlem, ki szólt nyelveken, azt válaszoltam volna, hogy a Szent Szellem tette - és úgy gondoltam volna, hogy az igazat mondom.
Meg szeretnék kérdezni valamit 
- mondtam. Amikor rád tettem a kezem, érezted a Szent Szellemet? Leszállt rád Isten ereje?
Teljesen
 - felelte.
Akart a nyelved mondani valamit, ami nem angolul volt?
Hogyne
 - válaszolta -, alig tudtam visszatartani magam.
Nem kell visszafognod magad
 - mondtam - Együtt kell működnöd. Amikor a Szent Szellem adja a kiejtést, akkor hitre van szükséged a cselekvéshez.
Azonnal elkezdett egy csodálatos nyelven szólni.

Egyszer beszélgettem egy testvérrel, aki már tizenöt éve "várta" a Szent Szellem keresztséget.Miután néhány szót váltottunk, azt mondta: Nekem semmi újat nem tudsz mondani a várakozásról. Én már mindent tudok Isten kereséséről. Igen, talán mindent tudott a keresésről - de semmit sem tudott arról, hogyan kell elfogadni Istentől! Ez két különböző dolog.

Egy kora reggelen egy evangelista barátom imádkozni ment abba a gyülekezetbe, ahol prédikált. Amíg ott volt, bejött egy férfi, aki felismerte őt, mint vendég evangelistát, kezet rázott vele és azonnal azt mondta: Képzeld csak!
Mit?

Fülig érő szájjal, mintha büszke lett volna rá, azt mondta: Tizenkilenc éve keresem a Szent Szellemet!
Nem tettél semmi ilyesmit
 - felelete neki a barátom. Jézus azt mondta: Aki keres, talál. Ha kerested volna, megtaláltad volna. Te mindössze csak tébláboltál az oltár körül.
Néhányan mindössze ennyit tesznek - csak próbálkoznak.

Itt az ideje, hogy abbahagyjuk a próbálkozást és elkezdjünk Isten Igéje alapján cselekedni, mert a hit cselekedet.

Voltam egy gyülekezetben, ahová járt egy férfi, akinek súlyosan megégett a lába. Nem tudott játni;csak csoszogott.
Az egyik szolgálaton a Szent Szellem azt mondta nekem, hívjak a gyógyító sorba mindenkit, akinek csípőjétől lefelé valami baja van. Ez a férfi volt az első a sorban.
Megvártam, amíg mindannyian beállnak a sorba, majd elmondtam nekik, mit mondott még az Úr, mit tegyenek. Odamentem ehhez a férfihez és megkérdeztem: Tudsz futni?
Megdöbbent. Ó Istenem, nem - mondta -, még járni sem tudok, nemhogy futni.
Azt mondta az Úr, szóljak neked, hogy fussál.
A férfi egy pillanatig sem gondolkodott rajta. Megfordult és csoszogni kezdett végig a széksorok között olyan gyorsan, ahogy csak tudott. Amikor harmadszor körbeért, az Úr Szelleme leszállt rám és leugrottam a dobogóról, megragadtam a férfi kezét és körbefutottam vele a termet. Amikor visszaértünk előre, már rendesen járt; nem csoszogott. Tökéletesen meggyógyult.

Ha nem tudtam volna rávenni, hogy együttműködjön velem és a hite alapján cselekedjen, nem tudtam volna segíteni neki.

Látod, a hit cselekvés Isten Igéje alapján mindannak a megtétele, amit Ő az Igéjében vagy szellemben mond nekünk, hogy tegyük meg. 

 

(Forrás: Kenneth E. Hagin - Mi a hit c. könyv)