Győzelem a dicséret által

Wesley L. Duewel: Győzelem a dicséret által

  Észrevetted-e már, hogy Isten válasza imádra sokszor azért késik, mert nem magasztaltad őt eléggé? Észrevetted, hogy a nehézségek hegyei gyakran azért maradnak előtted, mert elmulasztottad dicsérni Istent?" Tudod-e, hogy hamarabb elűzheted Sátánt dicsérettel, mint bármilyen más módon, a hit...
Tételek: 1 - 1 ból 1

Prédikációk

Victoria Osteen: Önts áldást másokba, s cserébe Isten feltölt téged!

Valószinüleg hallottál már az aranyszabályról: Ne tégy mással olyat, amit nem szeretnél, hogy veled tegyenek. De tudtad, hogy valójában ez egy keresztény alapelv? A Teremtések könyvében látjuk, hogy Isten rendszere a vetés és aratás alapján van felépitve. A magok, melyeket másokba ültetsz cserébe...

Victoria Osteen: Ragaszkodj Isten "igen"-jéhez

Mert Istennek minden ígérete Jézus Krisztus által vált „igen"-né, és az ő közreműködésével valósul meg a végső „Ámen" is, vagyis az ígéretek maradéktalan beteljesülése. Ez pedig rajtunk keresztül történik, és Isten dicsőségét fogja szolgálni. (1 Korinthus 1:20, EF) Beleestél már abba a csapdába,...

Háborúságot szenvedők

"Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a Mennyeknek országa!"  Ez a Föld egy küzdelem helyszíne. A Menny és a Pokol, Isten és a Sátán közötti küzdelemé. Sátán még a teremtés előtt fellázadt Isten ellen, éppen olyan akart lenni, mint Isten. Pedig Isten után mindjárt ő...

Steve Sampson: Élj várakozásteljesen!!

Az elvárás erőt von ki Istenből: "Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok." (Zsolt. 5:4.) Isten hangja meghallásának egyik legfontosabb kulcsa, hogy életünk tele legyen elvárással Vele szemben. Az elvárás húzólag hat a Szent Szellemre, ahogy egy...

Steve Sampson: Az írott Ige és az élő Ige

Nem növekedünk addig Istenben, amíg nem kezdjük el Őt hallani: "...nem csak kenyérrel él az ember, hanem mind azzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik." (5Mózes 8:3) Nem kérdés, hogy Isten szól hozzánk az írott Ige (a logos) által, ami Isten gondolatait és akaratát tartalmazza....

Steve McVey: Szellemi vírusvédelem

Egyik nap úgy mentem el otthonról, hogy nem jelentkeztem ki a számítógépemről. Amikor hazaértem, akkor vettem észre, hogy a számítógép egész nap online üzemmódban volt. Az első gondolatom és egyben nagy aggodalmam az volt, hogy vajon hány hacker támadhatta meg a gépemet? Azonnal megnéztem a...

Victoria Boyson: „Nem érdekes, mit gondolsz vagy mit érzel, Isten nem mondott le rólad”

Egy bővelkedő élet Isten nem mondott le rólad. Éppen ellenkezőleg. Visszafojtott lélegzettel vár arra, hogy az életedbe helyezett álmok megvalósuljanak. Figyel téged … vár és remél – bővelkedő élettel teljes ragyogó jövőt készül odaadni neked. Drága gyermeke vagy, és azzal a várakozó...

Steve McVey:Legyőzni a körülmények okozta kimerültséget

Érezted már, hogy a körülmények teljesen maguk alá gyűrtek? Fáradt és kimerült vagy? Ha igen, tudd, hogy nem vagy egyedül. Magam is többször átéltem már ezt a helyzetet. Amikor ez történik, általában azt találom, hogy a problémám gyökere az, hogy én akarom irányítani az életemet és minden...

C.H. Spurgeon: Felfelé, a menny felé! Közelebb Istenhez!

„Magas hegyre menj fel!” Ézsaiás 40:9  Minden hívő kellene, hogy folyamatosan szomjúhozzon Isten után, az élő Isten után; hogy vágyakozzon arra, hogy megmássza az Úr hegyét, és meglássa Őt szemtől-szembe. Nem lenne szabad elégedetten pihengetnünk a völgy ködös homályában, amikor pedig a...

Elaine Tavolacci: Tűzben megpróbálva - Úgy jössz elő, mint az arany

    Van egy könyv a Bibliában, ami egy Jób nevű férfiról szól. Feddhetetlen és igaz ember volt, aki az élete minden területén egy hatalmas veszteséget élt át. Egy kilenc hónapig tartó iszonyatos megpróbáltatáson ment keresztül. A történet végén megtudjuk, hogy Jób jutalmul mindenből...

Victoria Osteen: Erővel és hatalommal felruházva

Amikor Jézus Keresztelő Jánoshoz ment, hogy bemerítse őt, János így szólt: „Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám?" (Máté 3:14). Azonban János volt kiválasztva erre a feladatra. Amikor Jézus feljött a víz alól, Isten mindenki által hallható hangon megerősítette Őt,...

Victoria Osteen: Találd meg a magabiztosságot az Ő szeretetében

Ámulatos, hogy milyen magabiztosak tudunk lenni, és mennyire biztonságban érezzük magunkat egy olyan kapcsolatban, ahol szeretnek minket. A gyerekeknél is megfigyelhető ez: szárnyalnak, amikor szeretik, értékelik és elfogadják őket. Viszont ha durva és visszautasító környezetben nőnek fel, akkor...

Elaine Tavolacci: Az Ő Dicsőségének a hordozói

Az Ő Dicsőségének a hordozói   Nekünk, a Szellemmel betöltött hívőknek, azt a kiváltságot és megtiszteltetést adta az Úr, hogy az Ő Dicsőségének a hordozói legyünk. Olyan időszakban élünk, amikor minden, amit meg lehet rázni, megrázás alatt van. Nekünk viszont, a hívőknek, nem kell...

Victoria Osteen:Mit nagyítasz fel?

34,4 Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét! (Zsoltárok) Mielőtt a szemüveget feltalálták volna, az emberek nagyítót használtak, hogy el tudják olvasni az apróbb betűket, vagy, hogy jobban lássanak. Természetesen a nagyító nem változtatja meg a dolgok méretét, hanem csak...

Steve McVey : Több ezer módon szól hozzád

33,5 ...az Úr szeretetével tele van a föld. (Zsoltárok) Amikor szép helyen járunk, szeretek fényképeket készíteni, hogy amikor hazamegyünk, újra átéljük azt, amit akkor éreztünk, amikor a fotó készült. De vajon ez lehetséges? Nem hiszem. Egy pillanatkép soha nem tudja visszaadni azt, amit...

Andrew Wommack: Hogyan követhetjük Isten akaratát?

Drága Barátaink! Míg Isten életünkre vonatkozó akaratát megtalálni elengedhetetlenül fontos, de csupán egy folyamat kezdete.Amint elindulsz Isten irányítása alatt, hatalmas célpont jelenik meg a hátadon. Sátán mindent megtesz majd, hogy megállítson. Ha nem találkozol szembe az ördöggel, akkor az...

Andrew Wommack: Egy folt nélküli ruha

Mondott nekik egy példázatot is: “Senki sem tép ki foltot új ruhából, hogy régi ruhára varrja, mert így az újat is eltépné; és nem is illene a régihez az új ruhából való folt. Senki sem tölt új bort régi tömlőbe, mert az új bor szétrepesztené a tömlőt, és elfolyna, sőt a tömlő is tönkremenne....

Kenneth E. Hagin: a próféták

Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az Izrael házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. — JEREMIÁS 31,33. Amikor Jézus megjelent nekem és azt mondta, hogy tanítsam az Ő népét...

Napi Gondolatok Reinhard Bonnkétól

Hadd mondjak el most egy példázatot! Hívjuk hősünket Jánosnak. János egy nagy kétemeletes házban lakik, emeletenként öt-öt szobával. Egy nap udvarias kopogást hallott a bejárati ajtón. János kinyitotta, és lám, Jézus állt az ajtó előtt. „Ó, Jézus! Fáradj be, kérlek! - mondta János, a házam legszebb...

Isten ereje

  Kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. (Máté 9:38) Az emberek Isten Szavának ereje által születnek újjá, nem pedig ima által. Az ima nagyon fontos, de nem helyettesítheti az Evangéliumot. Sokan imádkoznak emberek üdvösségéért, és nem értik, hogy miért nem...

Elaine Tavolacci: Bízz a folyamatban!

Egyik nap ahogy egy boltban nézelődtem, megláttam egy feliratot, ami megragadta a figyelmemet. Így szólt: Lassítsd le, nyugodj meg, ne aggódj, ne kapkodj, Bízz a folyamatban. A Szent Szellem eszembe juttatott egy beszélgetést, amit akaratlanul hallottam nemrég két férfi között, akik a...

Steve McVey: Amikor Isten megjelenik

A legfiatalabb fiam, David, New Yorkban élt az Ikertornyokat ért támadás idején, és a lakása ablakából látta azok összeomlását. Azonban már ezelőtt is érték David-et olyan dolgok, amik elcsüggesztették. A dolgok nem úgy alakultak, mint azt remélte. Azon kezdett tűnődni, vajon Isten mire készül...

Max Lucado: A helyed Isten asztalánál

Haragos. Sértődött. Ítélkező. Panaszkodó. Ha összeadjuk ezeket a szavakat, akkor a kapott szó a k-e-s-e-r-ű lesz. Ha mindegyiket beletesszük egy személybe, akkor az a személy egy mély gödörben, a keserűség vermében van. Ez a gödör hív, hogy belépj. Tudod, hogy megteheted. Már elég sérelmet...

Steve McVey: Elszáradt gallyak és az új élet

„Az a fa nagyon rosszul fog mutatni az idén" – jegyeztem meg a feleségemnek. A fa éppen a bejárati ajtónk előtt állt. Meg akartam metszeni, de valahogy mindig elmaradt. Néhány nappal ezelőtt zöld hajtásokat vettem észre rajta. Azonban, a régi elszáradt gallyak továbbra is ott éktelenkedtek az...

Elaine Tavolacci--Ne hanyagold el az ajándékokat

awordinseason.info   Ne hanyagold el az ajándékokat!   Egyik éjjel volt egy álmom, amelyben bementem egy kórházi szobába, ahol egy hölgy feküdt, akinek éppen akkor született gyermeke. Ez a hölgy ott feküdt a kórházi ágyon, és nem tudott róla, hogy az ápolónő...

Creflo Dollar: Mit jelent Istent szeretni?

Mt. 22,34. Az első és legnagyobb parancsolat: szeresd az Urat a te Istenedet...   Megvalljuk hogy szeretjük Istent, de mit is jelent ez? Sokaknak érzelmi szeretete van, de Isten nem azt kéri hogy érzelmi alapon szeressük Őt. Szükséges tudni, hogy Isten szeret és elfogad minket, de azt is...

Tudod-e, mi történik veled a halálod után?

Életednek legfontosabb kérdése: Tudod-e, mi történik veled a halálod után? Egy napon mindannyiunknak szembesülnünk kell a fizikai halállal. Az élet azonban a fizikai halál után is folytatódik: az ember szelleme és lelke továbbra is létezik. Tudod-e,hova kerül a szellemed és a lelked a...

Kereszténynek lenni? Miért?

Egy ember almafajok nemesítésével foglalkozott. Mindenkinek örömmel mutogatta pompás almafáit: boldog volt, ha valaki almáját megízlelte. Egyik szomszédját - noha többször hívta -, semmiképpen sem tudta rábírni, hogy bemenjen hozzá almakóstolóra. Mikor egyszer újra hívta, megszólalt a...

Kormos Erik: Út a végtelenbe

Gondolkodtál-e már azon, mekkora utat kell megtenned annak érdekében, hogy az evangéliumot elvidd barátaidnak? A mai világban, amikor egyszerre igaz, hogy információ túláradásban szenvedünk, és egyszerre igaz, hogy nem szeretünk beszélgetni egymással, ez nagyon fontos kérdés lehet…   A...

Istentől ihletett gondolatok

Egyik reggel, amikor időt töltöttem Jézussal, egy ihletett gondolatot kaptam. „Valaki a családodból benne lesz egy autóbalesetben.” Olyan békességgel jött ez, hogy tudtam, hogy Istentől van. Néha azért nyilatkoztat ki dolgokat, hogy imádkozni tudjunk ellenük, vagy a védelemért. Megkérhetjük Istent,...
Tételek: 31 - 60 ból 87
<< 1 | 2 | 3 >>