Győzelem a dicséret által

Wesley L. Duewel: Győzelem a dicséret által

  Észrevetted-e már, hogy Isten válasza imádra sokszor azért késik, mert nem magasztaltad őt eléggé? Észrevetted, hogy a nehézségek hegyei gyakran azért maradnak előtted, mert elmulasztottad dicsérni Istent?" Tudod-e, hogy hamarabb elűzheted Sátánt dicsérettel, mint bármilyen más módon, a hit...
Tételek: 1 - 1 ból 1

Prédikációk

Isten hallható hangja

Az egyik barátunknak Las Vegasban, aki egy nyugdíjas rendőr, egy komoly depresszióval kellett szembenéznie, mielőtt megismerte Istent. Egyik nap megfogta a fegyverét, odatartotta a fejéhez, és már kész volt, hogy meghúzza a ravaszt. Hirtelen hallott egy hangot a mennyből, amely azt mondta: „Állj...

Isten beszél az Ő Igéjén keresztül

Engem misszionárius szülők, Jack és Gladys Enlow neveltek fel, akik pásztorként szolgáltak a dél-amerikai Peruban. Amikor még csak két éves voltam, akkor költöztek oda az Egyesült Államokból, Floridából, miután egy évig spanyol nyelviskolába jártak Costa Ricában. Peruban nyolcgyerekes családdá...

Isten válaszai számodra

A Szentírás világos megoldást ad kérdéseinkre, aggodalmainkra is, Istennek mindenre van pozitív válasza. Azt mondod: Ez lehetetlen. Isten válasza: Minden lehetséges.  "Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges." (Lukács 18,27) Azt mondod: Túl fáradt vagyok. Isten...

Isten mindig beszél!!

Az Ő hangja körbejárja a világot, mint a menny állomásának rádióhullámai. Ahogy sok rádióhullám van, amely mindig működik, várva valakire, hogy felfogja a jelzést, Istennek is megvan a maga „rádióállomása”, és várja az embereket, hogy hangoljanak rá. Sokan mondják azt, hogy nem hallják Istent...

Reggeli Jézussal: Lynnie Walker

Az alábbi írás az xpmedia.com hírlevelében, a heti áhítatai között jelent meg október 12-én.     Reggeli Jézussal írta: Lynnie Walker Lynnie Walker   Dennis és Lynnie Walker a Dunamis ARC igazgatói, amely egy Las Vegasban működő képző...

A Szent Szellem kiáradása

  Mielőtt a százhúsz tanítványra kiöntetett a Szent Szellem, az addig a zsidók ünnepe volt. 3Mózes 23-nál részletesebben olvashatsz ezekről az ünnepekről. Az aratást ünnepelték a zsidók, amikor Isten kitöltötte a Szellemét. Jézus mondta nekik, hogy maradjanak ott a...

A hit, mint kéz

A hit, mint kéz Az Ő teljességéből vettünk mindnyájan, mégpedig kegyelmet kegyelemre János, 1/16 A hit a szem, mely megpillantja Isten Fiának dicsõségét, de egyszersmind kéz is, mely az Ő kegyelmének teljességébõl vesz. A hit tehát nem csupán a kegyelem szemlélése, hanem megragadása is. Kézként...

Fegyverzetünk III.--békesség evangéliuma

Felsaruzva lábatokat a békesség evangéliumának hirdetésére való készséggel.(Ef 6, 15) A fegyverzet harmadik darabja: készség az evangélium hirdetésére. Hát erre nemcsak az igehirdetőknek van elhívásuk? Sajnos, sok gyülekezetben megszokták, hogy hallgatnak és ráhagyják a lelkészre az evangélium...

Fegyverzetünk II.-megigazultság páncélja

Álljatok meg tehát... felöltözve a megigazultság páncéljába! (Ef 6, 14) A fegyverzet második darabja a megigazultság páncélja. Ezt is csak Isten adhatja ajándékba. Imádkozva hozzuk elő ezeket, a fegyvereket Istenünk fegyvertárából. Az Ő ajándékait mindig újra kell kapnunk. Nem hasonlítanak földi...

Harci fegyverzetünk-igazlelküség

Álljatok meg tehát, körülövezve derekatokat igazlelkűséggel! (Ef 6, 14) Ne felejtsük el, hogy minden lelki fegyverzet Istené! Tőle való, nem mi gyártjuk. El kell fogadnunk és kérnünk kell tőle. Az ,,igazság" tehát nem a mi személyes igazunk, hanem a felülről ajándékozott igazság bennünk. Isten...

Vágy az üdvösség után IV.

Jézus így felelt neki: ma lett üdvössége ennek a háznak! (Luk 19, 9) A családfő révén az egész háznak üdvössége lett. Tehát nemcsak Zákeus szívében, hanem egész háznépében döntő változás ment végbe. Előzőleg sötét, szomorú hajlék volt, most pedig megtelt fénnyel és békességgel. Mert ott, ahol...

Vágy az üdvösség után III.

És mikor Jézus arra a helyre ért, feltekintett és ezt mondta neki: Zákeus, gyorsan szállj le, mert ma nekem a te házadnál kell maradnom. (Luk 19, 5) ,,Jézus feltekintett." Meglátta, hogy van ott egy lélek, akinek őreá van szüksége. Ezzel máris kapcsolat jött létre Zákeus és közötte. Tudja, hogy...

Vágy az üdvösség után II.

És mikor Jézus arra a helyre ért, feltekintett és ezt mondta neki: Zákeus, gyorsan szállj le, mert ma nekem a te házadnál kell maradnom. (Lk.19,5 ,,Jézus feltekintett." Meglátta, hogy van ott egy lélek, akinek őreá van szüksége. Ezzel máris kapcsolat jött létre Zákeus és közötte. Tudja, hogy...

Vágy az üdvösség után

  Zakeus igyekezett látni Jézust.  (Luk 19, 3) Keresõ lélek volt ez a fõ vámszedõ. Elõzõleg egészen más vágy uralta: gazdag akart lenni. Lelkét a pénzsóvárság töltötte el. A mammon hallatlanul nagy vonzóerõt jelentett számára. A pénzért lelkiismeretét is áruba bocsátotta és nem volt olyan...

Fedezd fel, mit tud elvégezni a kegyelem

  És az apostolok nagy erővel tesznek vala bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagykegyelem volt mindnyájukon. – Apostolok Cselekedetei 4:33             A legtöbbünknek fogalmunk sincs arról, mi a kegyelem valójában. Persze tudunk...

Illés a sareptai özvegynél

  ILLÉS ÉS AZ ÖZVEGYASSZONY    Isten Illést a szolgálatba állítja. Akháb király trónja előtt indul meg a szolgálata. Elmondja, hogy nem lesz eső a következő időkben. Nagy bátorsága volt Illésnek, hogy ilyent bejelent egy gonosz királynak, aki az eső istenét imádta. Nem félt attól...

Élet a halál után

Volt pedig egy gazdag ember, és öltözik bíborba és patyolatba, mindennap dúsan vigadozván: És volt egy Lázár nevû koldus, ki az õ kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele. És kíván megelégedni a morzsalékokkal, melyek hullanak a gazdagnak asztaláról; de az ebek is eljönnek, nyalják az õ sebeit. Lõn...

A te uralmad

  Mert ha egy embernek a törvényszegése, (bukása, vétsége) miatt uralkodott a halál az egy által, sokkal inkább királyként uralkodnak az életben az egy ember Jézus Krisztus (a Messiás, a Felkent) által azok, akik elfogadják[Istennek] túláradó...

A tékozló fiú története -Lukács15/11-24

  Írta: Csákány Tamás    2010. július 18. vasárnap, 06:33 Alapige: Lukács 15,11-24 A Szentírás egyik legismertebb története, amit Isten ma a szívünkre helyez, amiben mégis mindig van valami új is. Számomra ez most így történt, és szeretném...

Amikor a hullámok összecsapnak a fejed felett

  Amikor a hullámok összecsapnak a fejed felett   „Jézus ezután nyomban kényszeríttette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magányosan imádkozni. Amikor...

Láss!!

  Láss!   „Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott: „Dávid fia, Jézus, könyörülj rajtam!” Többen is rászóltak,...

Az Ige értékesebb a gyémántnál

    A szén és a gyémánt azonos szénatomokból épül fel, de ha választanunk kell a két anyag közül egy pillanatig sem fogunk habozni, melyiket válasszuk. Isten Igéje és a világ szavai ugyanazon betűkből állnak össze, itt sem szabad haboznunk a választásnál. Ahogy a szén...

Szeretet

  Szeretet „Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok...

Nem vagy egyedül

        „Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, ímé két férfi állt meg mellettük fehér ruhában és ezt mondta: „Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki...

Kenneth & Gloria Copeland: Legyél hajlandó várni

  Legyél hajlandó várni Aki megőrzi száját és nyelvét, megtartja életét a nyomorúságtól. - Példabeszédek 1:23 Egyszerűen nincs más út. Ha áldott életet akarunk élni, akkor a szavainkat összhangba kell hoznunk Isten szavaival. Nem csak néhány órára vagy néhány napra, hanem állandóan. Ha már...

Keith Moore: Istennek dicsőséget adni

  Egy több részes prédikációsorozat egyik darabját tesszük közzé, melynek fő témája a "Hálaadás – győzelem". Ez a rész arról szól, hogyan adjunk megfelelő választ a kegyelemre, hogy még jobban felfakadhasson életünkben a csodák forrása.   A hálaadás kivisz a problémából, megváltoztat...

Reggelre öröm jön

  Joel Osteen   … este bánat áll be hozzánk, reggelre öröm. (Zsoltár 30: 5) (Az angolban ez így hangzik:… a sírás egész éjjel tarthat, de a reggellel jön az öröm.) A Szentírás azt mondja a zsoltárban, hogy az öröm reggel jön. Amikor felébredsz reggel, Isten minden alkalommal küld neked...
Tételek: 61 - 87 ból 87
<< 1 | 2 | 3