A betegség a sátántól ered

 

 

ISTEN AKARATA, HOGY MEGGYÓGYÍTSON TÉGED, MERT A BETEGSÉG A SÁTÁNTÓL ERED, NEM PEDIG ISTENTŐL, ÉS ISTEN NEM AKARJA, HOGY AZ Ő GYERMEKEINEK BÁRMIJE LEGYEN, AMI A SÁTÁNTÓL VAN.

"A názáreti Jézust, mint kené fel Őt az Isten Szent Szellemmel és hatalommal, ki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak; mert az Isten volt Ővele." (Ap.Csel. 10:38)

Az Írás szerint minden beteg ember, akit Jézus meggyógyított, az ördög elnyomása alatt volt. A Biblia a betegséget sátáni elnyomásnak nevezi. Jézus a Szabadító, a sátán pedig az elnyomó.

"Hát ezt, az Ábrahám leányát, KIT A SÁTÁN MEGKÖTÖZÖTT ímé tizennyolc esztendeje, nem kellett-é feloldani e kötélből szombatnapon?" (Luk 13:16)

Ha az egész történetet elolvasod a Lukács 13-ban, meg fogod látni, hogy ennek az asszonynak nyilvánvalóan valami izületi gyulladáshoz hasonló betegsége lehetett, mivel nem tudott kiegyenesedni. Jézus azt mondta, hogy a sátán kötözte meg a testét.

"A tolvaj [ördög] nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; ÉN [Jézus] AZÉRT JÖTTEM, HOGY ÉLETÜK LEGYEN, ÉS BŐVÖLKÖDJENEK." (János 10:10)

Amikor Jézus azt mondta, hogy „a TOLVAJ nem egyébért jön”, az ördögről beszélt, nem pedig Istenről. Isten nem tolvaj. Jézus nem tolvaj. A Szent Szellem nem tolvaj. A tolvaj azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. A betegség tolvaj. Ellopja az egészségedet. Ellopja a boldogságot. Ellopja azt a pénzt, ami más dologhoz lenne szükséges. Amikor Jézus azt mondta, hogy „én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek”,szembeállította az Ő cselekedeteit – vagyis Isten munkáját – az ördög cselekedeteivel.

"Aki a bűnt cselekszi az ördögből van; mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. AZÉRT JELENT MEG AZ ISTENNEK FIA, HOGY AZ ÖRDÖG MUNKÁIT LERONTSA." (1 János 3:8)

Ez volt a célja – ez volt az oka – annak, hogy Isten Fia megjelent: Ő azért jött, hogy az ördög MUNKÁIT lerontsa! Igen, a bűn az ördögtől van, és Jézus azért jött, hogy elpusztítsa a bűnt. De Ő nem csupán a bűnt akarta elpusztítani, hanem „széjjeljárt JÓT TÉVÉN és MEGGYÓGYÍTVÁN mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak.” (Ap.Csel. 10:38)
Jézus azért jelent meg, hogy az ördög MUNKÁIT lerontsa. Az Ige a betegséget és gyengeséget az ördög munkáinak nevezi. Amikor ezt felismerjük – amikor elkezdünk úgy tekinteni a betegségre és a gyengeségre, ahogy a bűnre és az ördögre tekintünk -, akkor majd ellenállunk azoknak ahelyett, hogy behódolnánk nekik. Az első hibát akkor követjük el, amikor elfogadjuk a betegséget.

Emlékszem, mennyire felbosszantott, amikor az ördög kicsi korukban betegséggel próbálta megtámadni gyermekeinket. Nagyon megharagudtam az ördögre, amiért betör az otthonunkba és fenyegeti a gyermekeinket. Ellenálltam neki. Így szóltam hozzá: „Megtiltom, hogy betedd ide a lábad! Nincs hozzá jogod!”
Gyermekeink azóta már felnőttek. Mindig elmesélem az embereknek, hogy gyermekeink felnevelése az orvosi költségeket tekintve mindössze 37,50 dollárunkba került. Amikor az ifjabb Ken született, az orvos 25 dollárt számított fel. Amikor pedig Pat született, az orvos 12,50 dollárt kért.

(Forrás: KENNETH E. HAGIN - Hét dolog, amit tudnod kell a szent gyógyulásról c. könyv)