Természetfeletti, ill. hit általi gyógyulás

 

TUDJ KÜLÖNBSÉGET TENNI AKÖZÖTT, HOGY ISTEN KEZDEMÉNYEZI A GYÓGYULÁST TERMÉSZETFELETTI MÓDON, ILLETVE AZ EMBER KEZDEMÉNYEZI A GYÓGYULÁST SAJÁT HITÉN KERESZTÜL.

 Ismernünk kell ezt a különbséget, máskülönben akadályokba ütközhetünk.

A János 5-ben olvashatunk a Bethesda taváról Jeruzsálemben. Öt tornácot építettek a tó köré. Ezek tele voltak beteg emberekkel – bénák, sánták, nyomorékok, vakok – akik arra vártak, hogy a víz felkavarodjon.
Bizonyos időközönként egy angyal jött le a mennyből és felkavarta a vizet. Ilyenkor az első ember, aki belépett a tóba, meggyógyult.

Láthatjuk, hogy ez esetben Isten kezdeményezett valamit saját magától. Ő egy szuverén lény. Ha az Ő isteni szuverén, szabad akaratából egy angyalt akart leküldeni, hogy a víz felkavarodjon és valaki ily módon gyógyuljon meg, megtehette. Ehhez senkitől sem kellett engedélyt kérnie a földön!
Az emberek meggyógyultak ott. El sem mentek volna oda, ha nem így lett volna.
Megfigyelted, hogy csak egy ember gyógyult meg a tónál? Csak az gyógyult meg, aki elsőnek jutott be a tóba. A többieknek azután várniuk kellett a víz következő felkavarodására.
A gyógyítások ajándékai is hasonló módon működnek. Voltál már olyan helyen, ahol ötezer vagy még több ember is összejött, mégis csak tizenöt-húsz gyógyult meg a tudás szava, a kijelentés ajándékain keresztül? E gyógyulások láttán a többiek elkezdenek hinni Istenben és ők is meggyógyulnak.
Isten tehát kezdeményez bizonyos dolgokat saját magától. Köszönet ezért Istennek. Én nagyon szeretem ezt. Korlátozott mértékben Isten engem is használ a különleges megnyilvánulások területén, bár nem ez a fő szolgálatom.
Én már vágyakozni szoktam az ilyen megnyilvánulásokra, ha időről-időre nem jelentkeznek, és hálát adok értük Istennek, akár rajtam keresztül, akár valaki máson keresztül történnek meg. De épp annyira izgatott tudok lenni, drága testvérek, amikor a hit szavát prédikálják.

A vérfolyásos asszony esete is példázza, hogy a te saját hited is kezdeményezheti a gyógyulást. TE hitedmegteheti ezt! Nem kell arra várnod, hogy Isten mozduljon.
Tudjuk a Bibliából, hogy ez az asszony minden vagyonát az orvosokra költötte és sokat szenvedett tőlük, az állapota pedig egyre rosszabb lett. Amikor hallott Jézusról, beállt a Jézus mögötti tömegbe és hozzá járulván megérintette a köntösét, mert előzőleg azt mondta: „Ha csak ruháját illethetem is, meggyógyulok.”
(Márk 5:28)

„És vérének forrása azonnal kiszáradt”, Jézus pedig hozzá fordulva azt mondta neki: „Leányom, a TE HITED megtartott téged.” (5:34)

Mintha csak ezt mondta volna Jézus: „Nem én kezdeményeztem a te gyógyulásodat. Ez nem valami különleges megnyilvánulás volt. A TE HITED gyógyított meg téged. A TE HITED tette.”

Emlékszem, hogy Ő ezt mondta nekem, mikor még halálos betegen feküdtem az ágyban: „Ha az ő hite meg tudta gyógyítani őt, akkor a te hited is meg tud gyógyítani téged.” És az én hitem meg is gyógyított engem!

Ez az oka, hogy olyan elszántan próbálom a hitnek ezt az üzenetét eljuttatni az emberiséghez. Tudom, hogy mit tett a hit velem tizenhat éves baptista fiú koromban.

-         Meg fogsz halni. Nem lehetséges, hogy életben maradj – ezt mondták nekem az orvosok.

Hála Istennek az orvosokért. Nagyra becsültem mindazt, amit tenni tudtak értem. Annyira kedvesek voltak.

Miután meggyógyultam, elmentem Dr. Robason rendelőjébe, hogy köszönetet mondjak neki. Azt mondtam:

-         Doktor úr, nagyon hálás vagyok Önnek. Ön volt az egyetlen, aki megmondta nekem, hogy mi a bajom. Ön volt az egyetlen, aki megmondta nekem, hogy semmit sem tehet már értem, és hogy készüljek fel arra, hogy elmegyek.

-         Isten tette ezt a csodát. Az orvostudomány nem tudott segíteni rajtad. Én hiszek abban, hogy meg kell mondani az embereknek az igazságot – felelte sírva.

Azt válaszoltam:

-         Ezt nagyra értékelem, uram.

Soha egy fillért sem kért tőlünk. Azt mondta:

-         Én már semmit sem tehetek, de fiam, bármikor eljövök, ha akarod. Csak hívjatok, és jövök. Egyetlen filléretekbe sem fog kerülni.

Hiszem, hogy Isten megáldja az ilyen embereket, akik segíteni akarnak másokon, és akik elmondják az embereknek az igazságot. Én nagyon nagyra értékeltem ezt a drága embert. Ő már a mennyben van, Istennek legyen hála.

De mondom neked:

AZ ÉN HITEM MŰKÖDÖTT. TUDOM, HOGY MŰKÖDIK. ÉS A HIT MA IS MŰKÖDIK!

 

 (Forrás: KENNETH E. HAGIN - Hét dolog, amit tudnod kell a szent gyógyulásról c. könyv)