A gyógyulás elnyerésének módja 2. Imádkozz Jézus nevében

 

2. Imádkozz gyógyulásért az Atyához Jézus nevében

 

János 16:23-24
És AZON A NAPON nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony, bizony mondom néktek, hogy a mit csak kérni fogtok az Atyától az ÉN NEVEMBEN, megadja néktek. Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az ÉN NEVEMBEN: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömötök teljes legyen.

 Ne engedd, hogy ezek az Igék eltávolodjanak tőled.

Amikor Jézus azt mondta: „azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről”melyik napról beszélt? Arról a napról beszélt, amelyben jelenleg élünk. Az Atyához való imádkozás Jézus nevében a mi örökségünk MOST – ezen a napon.

Jézus ezt közvetlenül azelőtt mondta, mielőtt kereszthalált halt, feltámadt a halálból, felment a magasságba és leült az Atya jobbjára, ami után egy új nap virradt fel, mi pedig beléptünk az új szövetségbe.

Tudnunk kell, hogy semmi értelme nem lett volna, ha a tanítványok vagy bárki más Jézus nevében imádkozott volna az Atyához, amíg Jézus a földön élt, mert az ó szövetség alatt az Ábrahám, Izsák és Jákob Istenéhez imádkoztak.

Továbbá, amikor Jézus itt járt a földön, még nem kezdte el az Ő közvetítői szolgálatát az Atya jobbján, így semmi értelme sem lett volna az Ő nevében imádkozni.

Ám közvetlenül elmenetele előtt Jézus megváltoztatta a tanítványok imádkozási módját. Az átmeneti időszak alatt, amikor az ószövetség már a vége felé haladt és közeledett az új szövetség, Jézus azt az imát tanította a tanítványoknak, amit mi Miatyánk-nak nevezünk. Nem nekünk tanította, hogy így imádkozzunk – elgondolkodtál már valaha is ezen? Az Ő tanítványainak tanította, hogy így imádkozzanak.

Én nem azt mondtam, hogy a „Miatyánk” nem egy csodálatos ima. Nem azt mondtam, hogy nem tanulhatunk ebből az imából – mert sokat tanulhatunk belőle. De hol szerepel benne Jézus neve? Egyáltalán nem Jézus nevében imádkoztak, igaz? Semmit sem kértek Jézus nevében, igaz? Az új szövetség Gyülekezete nem így imádkozik! Ez az ima nem felel meg az új szövetség követelményeinek.

Közvetlenül elmenetele előtt Jézus megváltoztatta az imádkozás módját. Az új szövetség alatt, mely Isten és a Gyülekezet között köttetett meg, nekünk Jézus Krisztus által kell Isten elé járulnunk. (Az egyik ok, ami miatt sok mindenről lemaradunk: úgy próbálunk meg imádkozni, ahogy azt az ó szövetség idején tették.)

Figyeljük meg, Jézus azt is mondta: „KÉRJETEK és MEGKAPJÁTOK, hogy a ti örömötök teljes legyen.”Természetesen ez mindenféle imára vonatkozik, de vonatkozik arra is, amikor gyógyulásért imádkozunk. Hogyan lehetne teljes az örömöd, ha a szeretteid betegek otthon? Ez így lehetetlen lenne, igaz?

Ha több imánkra jönne válasz, akkor nagyobb lenne az örömünk. És ha nagyobb öröm ragyogna rajtunk, akkor több embert vezetnénk üdvösségre.

A gyógyulásról is szó van itt. Jogunk van gyógyulást kérni Jézus nevében. Isten valóban Meghallgatja és megválaszolja az imádságot.

  

(Forrás: KENNETH E. HAGIN - Hét dolog, amit tudnod kell a szent gyógyulásról c. könyv)