A gyógyulás elnyerésének módja 5. gyógyulás kézrátétel által

 

5. Fogadd el a gyógyulást kézrátétel által!

 

Márk 16:15-18 (A Nagy Megbízatás)
És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.

 A kézrátétel egy másik módja annak, ahogy a betegek megkaphatják a gyógyulást. Ez a Gyülekezet joga ma.

Ki teheti rá a kezét az emberekre? Minden hívő. Mindazok, akik hiszik az Evangéliumot. Figyeljük meg, mit mond a szövegrészünk: „akik hisznek… betegekre vetik kezüket.”

Nem, Jézus nem mondta, hogy nekünk kell meggyógyítanunk a betegeket. A kezünket kell rájuk tenni, és hinnünk kell Istenben.

Minden keresztény gyakorolhatja ezt. A szülőknek gyermekeikre kellene tenni kezüket, ha azok megbetegszenek. Egy anyának megvan a joga, hogy gyermekeire tegye kezét, ha hívő. Nem kellene senki mást hivatnia. Nekünk megvan az a jogunk, hogy egymásra tegyük kezünket. A Biblia azt mondja, hogy:„Imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok.” (Jakab 5:16)

Időnként elrontjuk azzal, hogy elvárjuk Istentől, hogy Ő csakis egyféle módon lépjen. Összhangba kellene kerülnünk Istennel azáltal, hogy hallgatunk rá és figyelünk arra, hogyan vezet minket az adott pillanatban, majd azt a módot használjuk, ahogyan Ő indít.

Amikor megtanulunk Istenben hinni és imádkozni, akkor elmehetünk és segíthetünk másoknak.

Amíg azonban arra van szükségünk, hogy valaki más imádkozzon és higgyen helyettünk, addig csak terhet jelentünk mások számára ahelyett, hogy segítségükre lennénk.

Néhány ember azonban még nem jutott el arra a szintre, hogy saját maga el tudja venni a gyógyulását. Ha úgy találod, hogy te is közéjük tartozol, akkor se add fel. Cselekedj a hit alacsonyabb szintjén. Legyél te az, akiért kézrátétellel imádkoznak, és fogadd el ily módon gyógyulásodat. Isten segíteni akar neked.

A Biblia azt mondja: „betegekre vetik kezeiket.” Nem határozza meg, hogy kik azok a betegek; egyszerűen csak azt mondja, hogy betegek. „Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik” az Írás szerint: „betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak.”

Bármely hívő ráteheti kezét a betegekre, mintegy a hit kiindulópontjaként. Ez az a pont, ahol elkezded hinni, hogy megkapod a gyógyulásodat.

Sokan megkérdezik tőlem:

-         De Hagin testvér, mi van akkor, ha nem gyógyultam meg?

Azt válaszolom erre:

-         Ha meggyógyultál volna, akkor nem kellene hinned ebben. Ha már valóságba jött volna, akkor tudnád ezt, igaz?

Ha viszont megteszed a hitnek azt a lépését, hogy mindezt már megtörténtnek tekinted, akkor meg is fogod kapni, mivel a Márk 11:24 így határozza meg a hit imájának alapelvét:

 Márk 11:24
Azért mondom néktek: Amit imádságotokban kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyertétek, és meglészen néktek.

 Hidd, hogy megkaptad a gyógyulásodat, és mi fog történni? Meglesz neked! Láthatjátok, csak azután kapjuk meg, miután hittük.

 

Amikor fiatal babtista prédikátorrá lettem, egy hétfő reggel arra ébredtem, hogy arcom egyik fele lebénult.

Építettek egy gyülekezetet a városunkban, aminek neve Teljes Evangéliumi Sátor volt, és ezek az emberek hittek a szent gyógyulásban. Elmentem hozzájuk és megkértem a pásztort, hogy kenjen meg olajjal. Abban a pillanatban, ahogy megkent és imádkozott értem, felemeltem kezeimet és azt kiáltottam:

-         Köszönet Istennek, elmúlt!

Nekem ez volt a kiindulási pont, amikor a pásztor rámtette a kezét. Azon a ponton kezdtem hinni, hogy „megkapom a gyógyulásomat”.

Nem éreztem, hogy meggyógyultam volna. Nem úgy néztem ki, mint aki már meggyógyult. Azonban nem a látás vagy az érzékek alapján jártam. A hitem szerint cselekedtem.

Így tudjuk meghatározni ezt a kiindulási pontot: ez az a pont, amikor felszabadítod a hitedet és elkezdesz hinni a gyógyulásodban.

Valahol el kell kezdened. A futó sohasem tudná lefutni az adott távolságot, ha nem lenne egy hely, ahol elindult. Kell lennie egy kiindulási pontnak. A te kiindulási pontod lehet az, amikor valaki rád teszi a kezét. Ez lehet az a pont, amikor elkezded hinni: „Megkapom a gyógyulásomat.”

A gyülekezeti tagok kérdezgették:

-         Az Úr tényleg meggyógyított téged, Kenneth?

-         Valóban megtette – feleltem.

Ráfelelték:

-         Hát, nem úgy nézel ki, mint aki meggyógyult. Hogy érzed magad?

-         Nincs semmi különbség.

-         Na, ha ugyanúgy nézel ki és nem is érzed, hogy meggyógyultál, és mi is látjuk, hogy nem úgy nézel ki, mint aki meggyógyult, akkor miből gondolod, hogy te már meggyógyultál?

-         Én nem gondolom, hogy meggyógyultam, hanem tudom – feleltem.

Tisztán kell látnunk, hogy a hit tudást jelent.

Tudtam, hogy amit Jézus mondott, az igaz. Tudtam, hogy ha hiszem, hogy megkaptam, akkor meg is fogom kapni. Tudtam, hogy ha valóban hiszem, akkor ki is fogom mondani azt, hogy hiszem. Nem azt mondom ki, hogy: meg fogom kapni (jövőidő), hanem azt, hogy megvan (jelenben).

Van azonban még egy szellemi törvény, ami szintén gyógyulást hozhat. Ez pedig az érintkezés és közvetítés törvénye. Isten felkenhet valakit az Ő akarata szerint gyógyító erővel, hogy szolgáljon a betegek felé. És amikor az illető ráteszi kezét a betegekre, engedelmeskedvén ennek a szellemi törvénynek, a felkent kezek érintésére KÖZVETÍTENI fogja Isten GÓYGYÍTÓ EREJÉT a betegeknek.

A hívőnek is hitet kell gyakorolnia ahhoz, hogy az érintkezés és közvetítés törvénye működni tudjon. A vérfolyásos asszony esete is ezt példázza. (Máté 9)

Jézus fel volt kenve gyógyító erővel, és a Biblia szerint erő áradt ki belőle és meggyógyította az asszonyt. Jézus mégis azt mondta neki: „Bízzál leányom, a TE HITED megtartott téged.” (Máté 9:22)

Én nem csak kiindulási pontként teszem kezeimet a betegekre, hanem engedelmeskedvén az érintkezés és a közvetítés ezen szellemi törvényének, hogy kezeim érintkezése közvetítse Isten gyógyító erejét, amely megszünteti a sátán minden munkáját, gyógyulást és egészséget hoz.

Miért beszélek erről ilyen bátran?

Mert maga az Úr Jézus Krisztus jelent meg nekem egy látomásban. Ő jobb kezének ujját mindkét kezemnek tenyerébe helyezte, és azt mondta: „Elhívtalak és felkentelek téged, és adtam neked egy különleges kenetet, hogy szolgálj a betegek felé. Légy bátor ebben.”

„Mondd el az embereknek, hogy láttál engem. Mondd el nekik pontosan, amit mondtam neked. Mondd el nekik, hogy én mondtam neked, hogy mondd el nekik, és ha elhiszik, hogy te fel vagy kenve és befogadják azt a kenetet, akkor az erő a te kezeidből az ő testükbe fog folyni, gyógyulást és egészséget ad testüknek, és kiűzi a betegségüket és gyengeségüket. Te pedig minél bátrabban beszélj erről, annál több eredményt fogsz elérni.”

Kapcsolódó cikkek:

Akinek sebeivel gyógyultatok meg: Kézrátétel

 (Forrás: KENNETH E. HAGIN - Hét dolog, amit tudnod kell a szent gyógyulásról c. könyv)