A gyógyulás elnyerésének módja 1.követeld Jézus nevében

 

Mivel nincs mindenkinek ugyanazon a szinten a hite, Isten hét módot biztosított, hogy testi gyógyulásunkat elnyerhessük Isten Igéjén keresztül. Isten nem hagy minket cserben. Ha nem tudunk felemelkedni hozzá, az Ő szintjére, akkor Ő fog lejönni hozzánk a mi szintünkre.

  1.  Használd Jézus nevét az ördöggel szemben. Követeld Jézus nevében, hogy hagyjon el a gyengeség és a betegség.

 Az Ap.Csel.-ben mindenütt azt látjuk, hogy az apostolok nem imádkoztak a betegekért; hanem követelték, hogy a betegek keljenek fel és járjanak. Amikor Péter és János az Ékes Kapunál a sánta ember felé szolgált (Ap.Csel. 3), „követelték” Jézus Nevében, hogy keljen fel és járjon.

Jogod van „követelni” Jézus Nevében az emberek gyógyulását. Nem Istentől követeled ezt, mert nem Ő betegítette meg őket. Azt követeled, hogy az ördög engedje őket szabadon Jézus nevében.

Jézus azt mondta: „Az ÉN NEVEMBEN betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak.” (Márk 16:17-18) „Az ÉN NEVEMBEN ők megteszik.” Halleluja, erő van e névben.

Megfigyeltem, hogy amikor a démonokkal foglalkozom, rendszerint azt mondom nekik:

-         Követelem a jogaimat Jézus nevében! – azok pedig elfutnak, mintha puskából lőtték volna ki őket. Félnek és remegnek ettől a névtől, mert Jézus legyőzte őket. A Biblia azt mondja, hogy Jézus nyilvánosan diadalmaskodott felettük. (Kol. 2:15)

Azt is megteheted, hogy veszed Jézus nevét és megtöröd az ördög erejét szeretteid élete felett. Nem, te nem kényszerítheted őket arra, hogy elfogadják Krisztust – viszont így meg tudod könnyíteni nekik azt, hogy elfogadják Krisztust.

Tudnunk kell, hogy Jézus neve éppúgy megillet minket, a mi nemzedékünket, mint az első századbeli keresztényeket. Dicsőség Istennek, jogunk van használni ezt a nevet.

Pontosan annyi erő van Jézus nevében, mint amennyi Jézusban volt, amikor Ő itt járt a földön.

Gyógyulás van ebben a névben.

Szabadulás van ebben a névben.

Ez a név a miénk, de csak akkor fog működni, ha használjuk.

Jézus neve az a KULCS, mely megnyitja az ajtót a lehetetlenhez.

Jézus neve az a KULCS, mely megnyitja az ajtót a természetfelettihez.

Nem az én nevem. Nem a te neved. Az Ő neve.

Emlékszel, mit mondott Péter az összegyűlt tömegnek, miután a sánta ember meggyógyult az Éke Kapunál?

„Mit csodálkoztok ezen, vagy mit néztek mireánk, mintha tulajdon erőnkkel vagy istenfélelmünkkel műveltük volna azt, hogy járjon?” (Ap.Csel. 3:12) Nem ők tették. Nekik nem volt semmiféle erejük.

-         Na, igen, de ők apostolok voltak – mondja most erre valaki.

Lássuk Péter magyarázatát:

Ap.Csel. 3:16
És az Ő nevében [Jézus nevében] való hit által erősítette meg az ő neve ezt… [és] adta néki ezt az épséget mindnyájatok szeme láttára.

 Dicsőség az Úrnak! Halleluja! Ez a név a miénk. Használjuk!