A gyógyulást el lehet veszíteni

 

ISTEN GYÓGYÍTÁSI MÓDJA SZELLEMI, ÉS A GYÓGYULÁST EL IS LEHET VESZÍTENI

 A szent gyógyulás nem „mentális”, ahogy azt egyes tanítók állítják. Nem is „fizikai” gyógyulás, ahogy az orvostudomány tanítja. Amikor Isten gyógyít, a szellemen keresztül gyógyít. Isten nem elme, Isten nemember. Isten szellem.

Isten ereje által meggyógyulni azt jelenti, hogy Isten Szelleme gyógyít meg. Mivel pedig a szent gyógyulás szellemi, el lehet veszíteni. Sokan elvesztették a gyógyulásukat, mert ajtót nyitottak az ördögnek.

Igen figyelemreméltó az a tény, hogy amikor Jézus megjelent, mint gyógyító, Ő hitet követelt – a hit pedig a szellemből születik. Jézus minden gyógyítása szellemi volt.

Valaki azt mondta nekem:

-         Én azt hiszem, ha Isten meggyógyít, akkor örökké egészséges maradok.

-         Nos – mondtam én – ez nem lehet igaz, mert amikor maga Jézus jelent meg látomásban Jánosnak Páthmosz szigetén és üzenetet küldött a Kisázsiában lévő hét gyülekezetnek, egyiküknek azt mondta: „tartsd meg, ami nálad van.” (Jel. 3:11) Ha nem lehetne elveszíteni, akkor miért akarta figyelmeztetni őket, hogy tartsák meg?

-         Lehet, hogy nincs igazam – felelte a férfi.

Én azt mondtam:

-         Tudom, hogy nincs igazad. Ezért is veszítetted el a gyógyulásodat. Helytelen gondolkodásmódod ajtót nyitott az ördögnek, aki visszahelyezte rád a betegséget. Amikor nyolc hónappal ezelőtt szolgáltam feléd, ugye meggyógyultál?

-         Igen

-         Volt bármi tüneted, fájdalmad ez alatt a nyolc hónap alatt?

-         Se fájdalmak, se tünetek.

-         Akkor hadd kérdezzek valamit tőled: Mennyi ideje volt az a betegség, mielőtt kézrátétellel imádkoztam érted?

-         Huszonöt éve – válaszolta (túl volt már a hatvanon).

Ezt mondtam:

-         Azalatt a huszonöt év alatt volt olyan nap, hogy nem voltak fájdalmaid?

-         Nem volt.

-         Volt akár egyetlen tünetmentes napod is?

-         Egyetlen egy sem. Huszonöt éven keresztül mindennap gyógyszert szedtem.

-         Rád tettem a kezem Jézus nevében nyolc hónappal ezelőtt, és minden tünet és fájdalom nyolc teljes hónapra eltűnt.

-         Így igaz – helyeselt.

-         Nohát, drága testvérem - mondtam én -, ebből még egy gyerek is tudná, hogy meggyógyult. Mivel azonban a betegséged újra jelentkezett, azt állítod, hogy az Úr sohasem gyógyított meg téged. Pontosan elmondom neked mi történt. Amikor az első tünet – az első fájdalom – visszatért, azt mondtad: „Azt hittem, hogy meggyógyultam. De úgy tűnik, mégsem.”

Tudod, mit merészelt erre felelni? Tágra nyílt szemekkel suttogta:

-         Jósolsz, vagy gondolatolvasó vagy? Pontosan ez történt!

-         Nem – feleltem -, nem olvasok a gondolataidban, és jós sem vagyok. Tudom viszont, hogy meg kellett nyitnod az ajtót az ördögnek ahhoz, hogy vissza tudjon térni.

-         Tényleg ezt mondtam. Pontosan ezt tettem – mondta ő.

-         Amikor azt mondtad: „Úgy gondoltam, hogy meggyógyultam, de mégsincs így”, ezzel tudatosan vagy tudatlanul kinyitottad az ajtót (ami még mindig nyitva van), és azt mondtad ezzel: „Gyere csak vissza ördög úr, és tedd vissza rám a betegséget!” Ő pedig készséggel megtette neked.

Negyvenöt percen beszéltem ezzel a férfival. Prédikáltam neki, tanítottam őt, majd egy füves legelő közepén rátettem a kezem. Hála Istennek, megkapta a gyógyulását, és ez alkalommal meg is tudta tartani.

Találkoztam vele évekkel később, és még mindig egészséges volt, mivel megtanulta, hogyan kell megtartani a gyógyulást. Megtanulta, hogyan kell ellenállni az ördögnek.

Megtanulta, hogyan kell ellenállni a tüneteknek ezt mondva: „Nem, ördög, ezt nem fogod visszatenni rám. Én meggyógyultam és tudom, hogy ez így van – és ragaszkodom ehhez.”

 P. C. Nelson, nagy műveltségű baptista pásztor mondta, hogy:

- Többen vesztik el gyógyulásukat egy ellentámadás során, mint bármely más módon.

Ez igei. Az egy alapelv, hogy az ördög mindig megpróbál majd visszatérni oda, ahol volt. És ha hagyod, be fog jönni és rád helyezi ugyanazt a betegséget, ugyanazokat a tüneteket, vagy valami még súlyosabbat – ha te megengeded. Ezért kell tudnunk, hogy mivel a gyógyulás szellemi, ezért el lehet veszíteni.

Hogyan tudod megtartani a gyógyulásodat? „Álljatok ellen az ördögnek, és elfut előletek.”
(Jakab 4:7) Ez azt jelenti, hogy állj ellen mindennek, ami az ördögtől van.

Ha azt a sugallatot kapnád, hogy lopj vagy hazudj, és ellenállnál neki, akkor az ördögnek állnál ellen, igaz? Ugyanígy, amikor ellenállsz bárminek, ami az ördögtől van, akkor az ördögnek állsz ellen.

A Biblia azt mondja: „Mert nem a félelem szellemét adta nekünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak szellemét.” (2 Tim. 1:7) Ha nem Isten adta nekünk a félelem szellemét, akkor ki adta nekünk? Ha szellem, akkor valami más forrásból kell származnia. Az ördögtől származik. A félelem az ördögtől van.

É több mint negyven évvel ezelőtt, ifjú baptista prédikátorként kezdtem gyakorolni ezt a hitéletet. Ha jött a félelem, beszéltem hozzá. Azt mondtam: „Félelem, ellenállok neked Jézus nevében megtagadom, hogy féljek.” Megtanultam, hogy ha szilárdan megállok, mindig el kell mennie. Néha kitartásra volt szükség, egy vagy két napig is ellen kellett állnom neki, de végül mindig elment. Már olyan sok éve elhagyott a félelem, hogy nem is tudom, mit jelent félni.

Majd, amikor jött a kételkedés, ahhoz is szóltam. Azt mondtam: „Kételkedés, ellenállok neked. Megtagadom, hogy kételkedjek.” A fejem azt mondta:

-         fiú, te máris kételkedsz.

-         Mit akarsz ezzel mondani? – kérdeztem. – Nem, én nem kételkedem. Ez nem a szívemben van; ez csak a fejemben van. Az ördög tette oda, de én úgy sem a fejem szerint járok! Megtagadom, hogy kételkedjek.

Ezután, ha betegség jött, szóltam hozzá. Így: „Betegség ellenállok neked.” (Amint azt bebizonyítottuk, ilyenkor az ördögnek állunk ellen, mert a betegség az ördögtől van. Ő a szerzője, és ha ellenállunk a betegségnek, az ördögnek állunk ellen.)

Az elmúlt évek során az influenzának is sikeresen ellenálltam. Másfél óra volt a legtöbb idő, ameddig a tünetek megmaradtak.

Általánosságban szólva, mi keresztények nem ezt tesszük. Amint megjelenik az influenza első kis tünete – fejfájás, vagy bármi más – már mondjuk is.

-         Aha, már meg is kaptam. Tudtam, hogy meg fogom kapni. Tudtam, hogy én leszek az első. Mindenki imádkozzon értem!

Na, az ima ilyenkor nem fog segíteni rajtad. Te már megvallottad:

-         Megkaptam. Ez az enyém.

 1917-ben a Teljesevangéliumi Üzletemberek összejövetelén prédikáltam St. Louis-ban, amikor egy massachusettsi házaspár megállított a hotel előcsarnokában és elmesélte nekem, hogyan gyógyult meg tizenötéves fiuk egy gyógyíthatatlan betegségéből a az előző évi összejövetelen.

Ott hallottak engem prédikálni arról, hogy a hitről megvallást kell tenni. A szülők kíváncsian várták, hogy vajon működik-e.

Amikor másnap megkérdezték fiuktól, hogy érzi magát, ő azt felelte:

-         Tegnap meggyógyultam.

-         Biztos vagy benne? – kérdezték.

-         Persze hogy biztos. Még soha semmiben nem voltam ilyen biztos egész életemben – válaszolta a fiú.

-         De hogy érzed magad? – érdeklődtek.

-         Az lényegtelen. Isten Igéje azt mondja, hogy meggyógyultam.

Ez a fiú megértette!

Amikor csak megkérdezték a szülei, a fiú mindig azt felelte:

-         Remekül vagyok.

Végül eljött a következő orvosi vizsgálat ideje New York Cityben. Az orvosok nagyon elcsodálkoztak. Kérték, maradjon bent három napra, hogy további vizsgálatokat végezhessenek. Minden vizsgálat eredménye negatív lett.

-         Tudjuk, hogy ez a betegség gyógyíthatatlan, és tudjuk, hogy volt ilyen betegsége, de már nincs – vonták le a következtetést az orvosok.

Egyik összejövetelem során a pásztor előrejött gyógyulásért. Megkérdeztem tőle:

-         Meggyógyultál?

Ő megtapogatta a hasát, és azt mondta:

- Nem, nem kaptam meg. Még mindig fáj. Nem kaptam meg.

Ezzel egy időben egy hetvenkét éves, egyensúlyzavarokkal küzdő férfit segített előre a lánya. Botja nélkül úgy imbolygott, akár egy részeg, és az orvosok közölték vele, hogy hamarosan tolókocsiba kényszerül. Mindkét fülében hallókészüléket viselt – ami nélkül még a mennydörgést sem hallotta volna meg – ezen kívül egy súlyos műtét előtt állt.

Ez a férfi azonnal meggyógyult. Még a zsebóra ketyegését is meghallotta; normális hangon társalgott az emberekkel; és egyenesen tudott járni bot nélkül. Láttam tíz évvel később, amikor már nyolcvankét éves volt. Nem viselt hallókészüléket. Nem volt botja. Azóta sem kellett megoperálni. Soha többé nem voltak fájdalmai vagy tünetei. Nyolcvankét éves korában egyenesen járt, normálisan beszélt, és teljes értékű életet élt.

Azon az összejövetelen jelen volt a pásztor is, aki azt mondta nekem:

-         Hagin testvér, át kellett adnom a gyülekezetemet. Még csak ötvenhat éves múltam. Még mindig prédikálnom kellene, tudom, de az elmúlt tíz évben még sokkal rosszabbra fordultak a dolgok. Egyszerűen nem bírom tovább. Bárcsak tudnál segíteni rajtam.

-         Én nem tudok segíteni rajtad. Isten sem tud. Senki sem tud. Te nem engeded, hogy segítsenek rajtad – mondtam.

-         Hallottam, amit prédikáltál, de azt mondom neked, én nem fogom elhinni, hogy van valamim, amikor az érzékszerveim azt mondják, hogy nincs meg nekem! – mondta erre ő. Erre azt mondtam:

-         Menj vissza a helyedre és boldogulj a gyógyulásod nélkül, testvérem, mert sohasem fogod megkapni.

Nem akartam udvariatlan lenni vele, de ez volt az igazság. És soha nem is gyógyult meg. Nem értette meg a lényeget. Látod, hogy mit csinált? Az érzékszervei alapján járt. Ha nem érezte, hogy meggyógyult, nem is hitte el, hogy meggyógyult.

Az érzékek építik az élet korlátjait. Kizárják Istent, az embert pedig összezárják a betegségeivel és az ördöggel.

Te meggyógyultál? Honnan tudod, hogy így van? Mert az Ige azt mondja.

Honnan tudod, hogy meggyógyultál? Mert a Máté 8:17 azt mondja, hogy:

Máté 8:17 Pedig betegségeinket Ő viselte és fájdalmainkat Ő hordozá.

 Az 1 Péter 2:24-ben pedig ez áll:

 1 Péter 2:24 …akinek sebeivel GYÓGYULTATOK meg.

 

 (Forrás: KENNETH E. HAGIN - Hét dolog, amit tudnod kell a szent gyógyulásról c. könyv)