Charles Capps - A szó teremtő ereje

Szavak-szellemi erőforrás

  Amikor Isten szava megfogan az ember szívében, hogy aztán azt a saját nyelvével megformálja, és a saját száján keresztül kiejtse, ez egy olyan szellemi erőforrás, amely magának Istennek a képességeit szabadítja fel az emberben. Ezért mondja Pál...

A kezdő szavak

  I. Mózes 1:1. ...Isten teremtette az egeket és a földet... Vajon minek a segítségével teremtette az egeket és a földet? Zsidó 11:3. Hit által értjük meg, hogy a világot Isten beszéde formálta, úgyhogy azok a dolgok, amelyek láthatók, nem olyasmiből készültek, ami...

Teremtő erő bennünk

    Az ember Isten képmására és hasonlatosságára teremtetett. Isten szájából teremtő erő áradt ki, és azóta mindnyájan Isten képmását hordozzuk. Így aztán a Szentírás értelmében, ahogyan azt Jézus szavai is megerősítették, ugyanaz a képesség rejlik,...

Az Ige testté lett

    Fontos megértenünk, hogyan tette Isten lehetségessé, hogy egy szűz megfoganjon és gyermeket szüljön. A szűz így szólt: Legyen nekem a te beszéded szerint. A Biblia ezt mondja: János 1:14. És a Szó testté lett, és közöttünk lakozott...       Az...

Hittel teli szavak

    Most vizsgáljuk meg, mi volt Jézus mondanivalója a hittel teli szavakról! Azt is vizsgáljuk meg, hogy Ő hogyan használta a szavakat, és a beszéde mit eredményezettszámára. Márk 11:11-14. És Jézus bement Jeruzsálembe és a Templomba: mindent jól...

Isten hite

    Jézus tudta: a szavaiban erő van, Amikor szólt a fügefához, az kiszáradt és elhat. Ezt követően azt mondta: Legyen hitetek Istenben!; vagy helyesebben: Legyen nektek az Isten hite!Ezután Jézus elmagyarázta, hogyan működik Isten hite.   Márk 11:22-23. És...

Keresztények tudománya

    Ha folyamatosan azt erősítgetjük és azt valljuk meg, hogyhálát adok Istennek, hogy bár a hegy (a probléma) szemmel láthatólag egyre növekszik, valójában mégsem! Jézus nevében a hit szemével úgy látom, hogy már nincs is ott - valaki előbb-utóbb azt mondhatja ránk: Így...

Ültess magot

    Nagyon sok ember vágyik gyógyulás után. Szeretnék learatni gyógyulásukat, szeretnék learatni fizikai szükségleteik betöltését. Ugyanakkor magot soha nem ültetnek! Mózes 1. könyve tartalmazza azt a törvényt, hogy minden csak a maga fajtáját képes...

Isten megismerése által

  II. Péter 1:2. A kegyelem és a békesség sokasodjék meg számotokra Istennek, valamint Jézusnak, a mi Urunknak megismerése által. Hogyan fog tehát a kegyelem és a békesség megsokasodniszámunkra? Isten, valamint Jézus Urunk megismerése által. Mit jelenthet az,...

Isten természetének részesei

    II. Péter 1:4. Ami által (tehát Isten mindenhatósága által) rendkívül nagy és értékes ígéreteket kaptunk, hogy ezek által az isteni természet részeseivé válhassatok... Milyen természet? Isten természete! Tehát azt mondja, hogy Isten természetének részesei...
Tételek: 1 - 10 ból 32
1 | 2 | 3 | 4 >>